OBS – Förlängd deadline till 6:e April
Då den 31/3 inföll mitt i påskhelgen så har vi beslutat att förlänga abstract inlämningen ytterligare. Det kommer därför finnas möjligheter att lämna in abstract t.o.m. fredagen den 6/4 23:59.
Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Datum:

1 mars 2018 – Call for abstracts

6 april 2018 – Deadline Abstract submission

15 maj 2018 – Notification of abstracts 

Instruktioner:

  • Språket ska vara svenska eller engelska.
  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Kontaktperson:

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening
lars.enochsson@svenskkirurgi.se