Läs abstracts

Här kan du läsa alla inskickade och accepterade abstracts.
Ladda ner alla abstract som PDF genom att att klicka på länken: Ladda ner som pdf
Det går också bra att söka upp och visa abstracten nedan. Klicka på ett abstract för att läsa hela abstractet. Gör en sökning genom att skriva i rutan nedan eller filtrera.
Visa tabell i fullskärm


Laddar...

# Titel Författare Kategori Typ Tid Lokal Poster
O67 Permanent Hypoparathyroidism efter Total Thyroidektomi hos barn: resultat från en nationell registerstudie Nordenström Erik EndokrinOralTorsdag 08.10-08.20B4
O108 Near-infrared Spectroscopy as Predictor for Shunt Need During Carotid Endarterectomy Jonsson Magnus KärlOralFredag 08.00-08.10B3
O133 Proliferative capacity of human chondrocytes in 3D bioprinted cartilage in vivo – a quantitative analysis Apelgren Peter PlastikOralTorsdag 09.00-09.10K11
O79 Microsatellite instability as a prognostic factor in stadium II colon cancer patients. A meta-analysis of published literature. Gkekas Ioannis KolorektalOralTorsdag 10.26-10.37B1+B2
O127 LIPOSUCTION OF POSTMASTECTOMY ARM LYMPHEDEMA DECREASES THE INCIDENCE OF ERYSIPELAS Brorson Håkan PlastikOralTorsdag 08.50-09.00K11
O59 Betydelsen av lymfkörteldensitet vid papillär tyroideacancer Lindfors Helene EndokrinOralFredag 08.30-08.45B4
O37 Mammografibildens relation till tumörbiologi och prognos vid duktal bröstcancer in situ (DCIS) Wärnberg Fredrik BröstOralMåndag 15.24-15.33B3
O55 Immunhistokemi förbättrar handläggning av primär aldosteronism Hamberger Bertil EndokrinOralTorsdag 15.25-15.35B4
O154 Kostnadsanalys av gallgångsskador i Sverige - kolangiografi är kostnadseffektivt med en hög frekvens intraoperativ diagnos Rystedt Jenny SFÖAKOralTisdag 13.00-13.12Rydbergsalen
O43 SENOMIC: en nationell kohortstudie på överlevnad och axillrecidiv hos bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel node som inte genomgår kompletterande axillutrymning Andersson Yvette BröstOralTisdag 08.17-08.22B3
O38 Missfärgning efter injektion med superparamagnetisk järnoxid (SPIO) vid sentinel node-biopsi. En långtidsuppföljning. Wärnberg Fredrik BröstOralTisdag 08.44-08.51B3
O16 Höger versus Vänster sidiga Kongenitalt Diafragmabråck - Vad är skillnaden? Mesas Burgos Carmen BarnOralOnsdag 09.24-09.30K11
O170 Lower recurrence rate using heavyweight mesh compared to lightweight mesh in laparoscopic totally extra-peritoneal (TEP) inguinal hernia repair. A Nationwide Population-based Register Study Melkemichel Maria SIKTOralMåndag 10.53-11.06B1+B2
P3 Estetiskt resultat efter bröstbevarande kirurgi påverkar livskvalitet på längre sikt; ett svenskt patientmaterial undersökt med BCCT.core och BREAST-Q™ Dahlbäck Cecilia BröstPoster
O176 Den svenska översättningen av livskvalitetsinstrumentet EORTC QLQ-LMC21 Lindhoff Larsson Anna VårdvetenskapOralOnsdag 09.18-09.30B5+B6
O137 Thesis: Breast reconstructive surgery: Risk factors for complications and health- related quality of life - Clinical studies Thorarinsson Andri PlastikOralFredag 08.00-08.40K11
O85 Risk stratification by T- and N-stage still useful in colon cancer despite quality improvements Osterman Erik KolorektalOralFredag 09.18-09.30Rydbergsalen
O35 Hög patientupplevd kontinuitet i bröstcancervården är associerad med hög hälsorelaterad livskvalitet. Plate Susann BröstOralTisdag 08.51-08.58B3
P53 Adherence to international guidelines: current surgical management of mild acute biliary pancreatitis at a county hospital in Sweden. Nordberg Anna SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.39Posterhall
P64 Att arbeta papperslöst Elgholm Lotten VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.38Posterhall
O5 Kan Geriatric Trauma Outcome Score (GTOS) användas som prognostisk indikator för att förutspå sjukhus och 1-års mortalitet hos geriatriska traumapatienter? Ahl Rebecka Akutkirurgi och traumaOralTisdag 15.15-15.25B1+B2
O4 Kan beta-blockad minska risken för post-traumatisk depression hos patienter med isolerade svåra hjärnskador? Ahl Rebecka Akutkirurgi och traumaOralTisdag 15.55-16.05B1+B2
O92 Incidence and treatment of patients with elderly-onset inflammatory bowel disease in Sweden - a nationwide population-based study Hallqvist Everhov Åsa KolorektalOralTorsdag 10.48-11.00B1+B2
O41 Prognostisk betydelse av mikrometastaser i lymfkörtlar vid bröstcancer Andersson Yvette BröstOralTisdag 08.07-08.17B3
O113 Öppen buk behandling med vakuum och nätmedierad fascietraktion efter aortakirurgi – en internationell multi-center studie Acosta Stefan KärlOralTorsdag 08.00-08.10B3
O29 Urinkontinens - en framgångsfaktor vid skapandet av nära relationer även för ungdomar med ryggmärgsbråck VuMinh-Arnell Magdalena BarnOralOnsdag 10.42-10.48K11
O174 Apotekare i den kliniska verksamheten – erfarenheter efter 1 år Härle Karolina VårdvetenskapOralOnsdag 09.07-09.18B5+B6
O57 Nya potentiella plasmamarkörer hos patienter med Ileal neuroendokrin tumörsjukdom Kjellman M EndokrinOralTorsdag 11.00-11.15B4
O36 Luminal B/HER2-negativ bröstcancer är en riskfaktor för lokalrecidiv efter bröstbevarande kirurgi och interagerar inte med postoperativ strålbehandling efter 20 års uppföljning Wickberg Åsa BröstOralMåndag 15.51-16.00B3
O161 Lungrekrytering minskar smärta efter laparoskopisk obesitaskirurgi Kihlstedt Pasquier Ebba SFÖAKOralTisdag 14.04-14.17Rydbergsalen
P72 Strävan till förbättring av den palliativa omvårdnaden på kirurgisk vårdavdelning Nilsson Ingela VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.41Posterhall
O166 Whipples operation för distal gallgångscancer. Är preoperativ histologisk diagnos nödvändig? Dzhendov Todor SFÖAKOralMåndag 13.40-13.50Rydbergsalen
O160 Intramuskulär substitution av D-vitamin är effektivt och enkelt Stevens Katharina SFÖAKOralTisdag 14.17-14.30Rydbergsalen
P58 Bacterial translocation from bowel to peritoneal cavity in experimental intestinal obstruction Koishibayev Zhandos SIKTPosterTisdag 14.00-15.00Posterhall
O39 PhysSurg-B - fysisk aktivitet och återhämtning efter bröstcancerkirurgi Heiman Ullmark Jenny BröstOralTisdag 09.12-09.17B3
P59 Comparing of Quality of Life in cholecystitis patients before and after cholecystectomy Koishibayeva Leila SIKTPosterTisdag 14.00-14.58Posterhall
O51 Överensstämmelse mellan bröst MRT fynd och PAD i POMB studien Gonzalez Virginia BröstOralMåndag 15.33-15.42B3
O97 Profylaktiskt nät mot parastomalt bråck har ingen effekt, en randomiserad kontrollerad studie. Odensten Christoffer KolorektalOralTorsdag 15.15-15.25Rydbergsalen
O19 Mortalitet hos patienter med Hirschsprungs sjukdom Löf Granström Anna BarnOralOnsdag 11.18-11.24K11
O24 Ökad risk för inflammatorisk tarmsjukdom hos individer med Hirschsprungs sjukdom Löf Granström Anna BarnOralOnsdag 11.24-11.30K11
O99 Långtidsresultat efter trombolysbehandling av akut extremitetsischemi Grip Olivia KärlOralTorsdag 08.40-08.50B3
O89 Tid till diagnos och livskvalitet hos patienter med rektalcancer Walming Sofie KolorektalOralFredag 08.00-08.11Rydbergsalen
O73 Betydande underrapportering av rektala anastomosläckage i Kolorektalcancerregistret Rutegård Martin KolorektalOralFredag 08.22-08.33Rydbergsalen
O129 Patient Reported Long Term Outcome after primary hypospadias reconstruction Nozohoor Ekmark Ann PlastikOralTorsdag 16.00-16.11K11
O141 “Chronic inflammation with urethritis cystica are recurrent features in hypospadias” Nozohoor Ekmark Ann PlastikOralTorsdag 16.11-16.22K11
P18 Geriatrisk bedömning av patienter 75 år och äldre som opereras för kolorektal cancer Schubert Samuelsson Katja KolorektalPoster
P29 Akuta gastrointestinala blödningar på Falu lasarett – Varför blöder man? Hoa Ly Diana KolorektalPoster
O46 Svensk prospektiv multicenterstudie utvärderande sentinel node-biopsi efter neoadjuvant behandling hos kliniskt lymfkörtelpositiva patienter med bröstcancer Zetterlund Linda BröstOralTisdag 08.32-08.39B3
O91 Watch and Wait- organbevarande behandling till patienter med rektal cancer- en ny möjlighet? Martling Anna KolorektalOralFredag 08.33-08.45Rydbergsalen
O114 Öppen kontra endovaskulär revaskularisering av akut extremitetsischemi: En nationell kohortstudie Grip Olivia KärlOralFredag 08.40-08.50B3
O49 Uppdatering SENOMAC - att utrymma axillen eller inte De Boniface Jana BröstOralTisdag 08.39-08.44B3
P32 Mortality and morbidity after surgery for small bowel obstruction in two Swedish counties Sakari Torbjörn KolorektalPoster
O98 Risk för prematur förlossning, intrauterin fosterdöd och neonatal mortalitet vid appendicit under graviditet Moltubak Elin KolorektalOralTorsdag 10.37-10.48B1+B2
O118 How are you?”- A systematic e-assessment of postoperative recovery Jaensson Maria PeriopOralTorsdag 11.45-12.00Posterhall
O126 Gender differences in the surgical treatment of patients with cleft lip and palate Paganini Anna PlastikOralTorsdag 08.00-08.10K11
O106 Lokaliserade hyperattenueringar i den intraluminala tromben kan förutsäga ruptur av bukaortaaneurysm. Talvitie Mareia KärlOralTorsdag 09.10-09.20B3
O45 Svensk prospektiv multicenterstudie om klinisk nytta och tillförlitlighet med sentinel node-biopsi utförd före start av neoadjuvant behandling vid bröstcancer Zetterlund Linda BröstOralTisdag 08.22-08.32B3
O80 Multiorganresektion vid lokalt avancerad koloncancer Rosander Emma KolorektalOralFredag 12.22-12.33Rydbergsalen
O71 Utveckla en teknik för transplantation och icke-invasiv realtids in vivo imaging av bisköldkörtelceller i främre kammaren i musöga Bränström Robert EndokrinOralTorsdag 11.30-11.45B4
O128 Långtidsuppföljning efter lagning av abdominell rektusdiastas. En prospektiv randomiserad studie. Swedenhammar Ebba PlastikOralTorsdag 15.15-15.26K11
O75 Hur påverkar samtidig leverkirurgi prognosen efter cytoreduktiv kirurgi och HIPEC vid peritoneal carcinomatos? Graf Wilhelm KolorektalOralFredag 12.45-12.56Rydbergsalen
O135 SweBRO- Swedish Breast Reconstruction Outcome study Unukovych Dmytro PlastikOralFredag 09.00-09.10K11
O121 Autolog fettransplantation ändrar genuttycksmönster inom inflammation och hypoxi i strålade bröst. Lindegren Anna PlastikOralTorsdag 09.17-09.29K11
O52 Minimal-invasiv isolerad hyperterm perfusion (MI-ILP) Olofsson Bagge Roger BröstOralMåndag 14.10-14.20B3
P26 Överlevnad vid appendixtumörer i Sverige 1970-2012 Johansson Joel KolorektalPoster
O165 Tidig eller sen kolecystektomi för lindrig gallstenspankreatit? En randomiserad studie. Noel Rozh SFÖAKOralMåndag 13.20-13.30Rydbergsalen
P36 Familial cancer among gastric cancer survivors Samola Winnberg Johanna SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.45Posterhall
P56 Tidigt avlägsnande av urinvägskateter hos patienter med pågående epridural analgesi Andersson Thomas SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.41Posterhall
P12 Andelen stroma i tumören är en prognistisk faktor vid kolorektal cancer i stadium II Ronnerman Elisabeth KolorektalPoster
O159 Duodenal Switch is Superior to Gastric Bypass in Patients with Super Obesity when Evaluated with the Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (BAROS) Löfling Skogar Martin SFÖAKOralMåndag 11.15-11.25Rydbergsalen
P63 PCAS – patientcontrolled analgesia and sedation. Patientvänligt, säkert och med låga läkemedelsdoser vid dagkirurgi Pallon Ann-Kristine VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.46Posterhall
O69 Riskfaktorer för sårinfektion efter tyreoideakirurgi och effekt av antibiotikaprofylax. Salem Farhad EndokrinOralTorsdag 08.00-08.10B4
O101 Aortagraftinfektioner efter akut och elektiv kirurgi: Incidens, Behandling och Långtidsresultat Daryapeyma Alireza KärlOralTorsdag 08.10-08.20B3
O132 Prioritization for plastic surgery procedures aimed to improve Quality of Life: case examples and moral considerations Selvaggi Gennaro PlastikOralTorsdag 16.33-16.45K11
O124 Ethical framework for penile transplantation surgery for trans-people Selvaggi Gennaro PlastikOralTorsdag 16.22-16.33K11
O86 Riskfaktorer för peritoneal metastasering vid cancer i appendix, kolon och rektum Enblad Malin KolorektalOralFredag 12.00-12.11Rydbergsalen
P14 CUP - en kirurgisk utmaning för ett länsdelssjukhus Zhu Jie KolorektalPoster
O171 Surgery for gastroesophageal reflux disease 2000-2015 in Sundsvall Håkansson Martina SIKTOralMåndag 11.19-11.32B1+B2
P4 Morbiditet och livskvalitet efter Sentinel Node Biopsi för bröst cancer. Karakatsanis Andreas BröstPoster
P39 PET-MR för diagnostik vid esofagus- och cardiacancer Linder Gustav SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.41Posterhall
P35 A Comparison of Central Venous Catheter (CVC) and Peripherally Inserted Central Venous Catheter (PICC) A Consecutive Selection Study Hubrich Martin SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.40Posterhall
O11 AIR-score vid appendicit hos barn Gudjonsdottir Johanna BarnOralOnsdag 09.00-09.06K11
P62 Införande av robotassisterad teknik vid leverkirurgi Kvarnström Niclas SIKTPosterTisdag 14.00-14.57Posterhall
O1 Betydelse av insjuknande och väntetid till appendektomi för det postoperativa förloppet. Insulander Johan Akutkirurgi och traumaOralTisdag 16.35-16.45B1+B2
O8 Operationsteknik vid appendektomi – en jämförelse av komplikationer, operations- och vårdtid. Saliba Robin Akutkirurgi och traumaOralTisdag 15.45-15.55B1+B2
O32 Endokrin terapi som alternativ till postoperativ strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi hos äldre kvinnor med lågrisktumörer är säkert Villman Kenneth BröstOralMåndag 15.42-15.51B3
O96 När ska vi operera patienter som har konservativt behandlats för sigmoideumvolvulus? Johansson Nils KolorektalOralTorsdag 11.22-11.33B1+B2
P52 Viktnedgång efter GBP vs SG Sjögren Fritjof SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.39Posterhall
P17 Fysisk aktivitet innan och efter kolorektal cancerkirurgi och dess effekt på IGF-1, IGFBP-3 samt HbA1c: PHYSSURG-C Onerup Aron KolorektalPoster
P42 Prognostiska faktorer efter leverkirurgi vid kolorektala levermetastaser Andersson Erik SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.44Posterhall
O156 Resektion av levermetastaser av kolorektalcancer vid extrahepatisk sjukdom medför en överlevnadsvinst jämfört med palliativ kemoterapi Hasselgren Kristina SFÖAKOralMåndag 14.10-14.20Rydbergsalen
O93 Populationsbaserade korttids- och långtidsresultat av bäckenreservoarkirurgi Dafnis George KolorektalOralTorsdag 11.11-11.22B1+B2
O110 Total endovaskulär behandling av kronisk aortadissektion med fenestrerade och grenade stentgrafter Kuzniar Marek KärlOralTorsdag 08.30-08.40B3
O138 TIGR som matrix vid direkt bröstrekonstruktion - erfarenhet från 65 konsekutiva rekonstruktioner Hallberg Håkan PlastikOralFredag 08.50-09.00K11
P10 Robotassisterad iliakal utrymning vid melanommetastaser: Ett alternativ till öppen operation? Graffner Fredrik BröstPoster
P57 Trender inom pankreaskirurgin i Sverige 2010 – 2015. Data från Nationella Pankreastumörregistret. Gasslander Thomas SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.43Posterhall
O136 Systematisk utvärdering av ADM vid direkt bröstrekonstruktion - HTA rapport Hallberg Håkan PlastikOralFredag 08.40-08.50K11
O150 Utvärdering av tumörregression efter neoadjuvant behandling med FDG-PET-DT vid cancer i esofagus eller gastroesofageala övergången Gabrielsson Stefan SFÖAKOralMåndag 10.15-10.25Rydbergsalen
P50 Jämförelse av två olika förstärkningsmaterial vid sleeveresektion – Mer inflammation vid användande av enbart PGA? Bergström Maria SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.38Posterhall
O47 SweBRO- Swedish breast reconstruction outcome study,Del 1: Studiedesign, svarsfrekvens och geografiska mönster. Al-Khazraji Dhirar BröstOralTisdag 09.05-09.12B3
O107 Långtidsresultat av endovaskulär stentgraftbehandling av kronisk typ b dissektion Hellgren Tina KärlOralTorsdag 09.20-09.30B3
O94 Sambandet mellan appendektomi och sjukdomsintensitet vid ulcerös kolit – en nationell kohortstudie Myrelid Pär KolorektalOralTorsdag 11.00-11.11B1+B2
P51 Missbruk och suicidaltet före och efter bariatris kirurgi Maksinen Anna SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.45Posterhall
P45 Aptit- och magtarmhormoner hos patienter med dåligt viktresultat efter gastric bypass Sima Eduardo SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.42Posterhall
O117 Cost-effectiveness of an E-assessed Follow Up of Postoperative Recovery After Day Surgery: a Multicentre Randomized Controlled Trial Dahlberg Karuna PeriopOralTorsdag 11.45-11.59Posterhall
O72 Behandling och prognos hos patienter med lokalrecidiv av rektalcancer Westberg Karin KolorektalOralFredag 08.11-08.22Rydbergsalen
O62 Kalcimimetikabehandling som diagnostiskt test vid primär hyperparatyreoidism för att förutspå effekter av paratyroidektomi Koman Anna EndokrinOralFredag 12.00-12.22B4
O115 Översättning och validering av livskvalitetsformuläret VEINES-QOL/Sym för patienter med venös insufficiens Sinabulya Helen KärlOralFredag 08.50-09.00B3
O70 Tyreoidearelaterade symtom påverkar livskvaliteten hos patienter med differentierad tyreoideacancer – en populationsbaserad studie i Sverige Hedman Christel EndokrinOralFredag 08.15-08.30B4
O163 Dilatation av pankreashuvudgången över 6mm och förhöjt pre-operativt värde av ca19.9 ökar risken för höggradig dysplasi och cancer hos patienter med IPMN Ateeb Zeeshan SFÖAKOralMåndag 13.50-14.00Rydbergsalen
P25 Är loopkolostomi och ändkolostomi associerade med samma risk för komplikationer vid obstruerande vänstersidig kolorektalcancer? Correa Marinez Adiela KolorektalPoster
O76 Ingen skillnad i lymfkörtelstatus eller arteriell kärllängd mellan central och perifer ligatur av a mesenterica inferior vid resektion av rektalcancer Tiselius Catarina KolorektalOralTorsdag 15.35-15.45Rydbergsalen
P65 Effektiv operationsplanering Liselotte Karlsson Matilda Ericson VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.39Posterhall
O48 THE INSPIRE study - International nipple sparing Mastectomy registry. ESSO/EURECCA (European Registration of Cancer Care) Rafnsdottir Svanheidur BröstOralMåndag 16.36-16.45B3
O18 Långtidsuppföljning av blåsexstrofi i Sverige – en matchad kohortstudie 1952-2011 Reinfeldt Engberg Gisela BarnOralOnsdag 10.12-10.18K11
P31 Intervention minskar dehydrering relaterat till avlastande loopileostomi vid rektalcancer: en prospektiv kohortstudie Löfvenberg Fanny KolorektalPoster
O175 Bedside-rapport på Kirurgiska kliniken i Linköping - utvärdering efter ett halvår Svanäng Pernilla VårdvetenskapOralOnsdag 08.45-08.56B5+B6
P69 Patienter önskar mer delaktighet i kirurgisk vård Drott Jenny VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.42Posterhall
P33 Optimize biobanking; A comparative study on how the time of tissue collection affects the folate gene expression levels in patients with colorectal tumours Sager Jaqueline KolorektalPoster
O139 Trycksårsoperation, mer än bara kirurgi Öberg Martin PlastikOralTorsdag 15.48-16.00K11
P41 Ökad överlevnad med neoadjuvant radiokemoterapi inför esofagektomi vid adenocarcinom i esofagus- och cardia Jestin Christine SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.43Posterhall
P9 CD8+ T-celler som prognostisk markör vid in-transit metastaser av malignt melanom Hermansson Anna-Karin BröstPoster
P60 Fullhudstransplantat vid reparation av parastomala bråck Holmdahl Viktor SIKTPosterTisdag 14.00-14.55Posterhall
O144 Implementering av Endoskopisk Submukosa Dissektion för esofagus och ventrikle Omae Masami SFÖAKOralTisdag 13.51-14.04Rydbergsalen
O130 Postbariatriska patienter nöjda efter bukplastik trots hög tidig komplikationsfrekvens Ehrström Marcus PlastikOralTorsdag 15.26-15.37K11
O178 Patienters skattning av sin egenvårdskapacitet efter abdominell kirurgi, How patients estimate there self-care agency after abdominal surgery Mattsson Janeth VårdvetenskapOralOnsdag 10.37-10.48B5+B6
O157 Risk för postoperativ Myokardinfarkt efter genomgången cholecystektomi – en populationsbaserad studie Pålsson Simon SFÖAKOralTisdag 13.38-13.51Rydbergsalen
O173 Ärrbråck efter öppen gynekologisk kirurgi, en populationsbaserad studie Bewö Kerstin SIKTOralMåndag 11.32-11.45B1+B2
P7 Sortilin expression is an independent prognostic factor for disease recurrence in node-negative premenopausal breast cancer Rafnsdottir Svanheidur BröstPoster
O12 Algoritm för behandling av cervikala lymfatiska missbildningar med torakal utbredning Ghaffarpour Nader BarnOralOnsdag 09.06-09.12K11
O152 BRECLIM-1; Leverkirurgi för bröstcancermetastas – resultat från svenska kvalitetsregister Hermansson Cecilia SFÖAKOralMåndag 14.20-14.30Rydbergsalen
O84 Påverkar fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion postoperativa komplikationer vid kolon- och rektalcancer? Bonfré Pierre KolorektalOralTorsdag 11.33-11.45B1+B2
O153 Endoskopisk gallgångsstentning vid gall-läckage efter leverresektion: en randomiserad kontrollerad studie Joneberg Jeanna SFÖAKOralTisdag 13.25-13.38Rydbergsalen
O61 Kalcimimetikabehandling som diagnostiskt test vid primär hyperparatyreoidism - predikterar förbättrad muskelstyrka efter paratyreoidektomi Hallbeck Rebecka EndokrinOralFredag 12.22-12.45B4
O112 Även mindre bukaortaaneurysm rupturerar Hultgren Rebecka KärlOralFredag 08.30-08.40B3
O145 Jejunostomi vid operation för esofaguscancer Klevebro Fredrik SFÖAKOralMåndag 10.45-10.55Rydbergsalen
O103 Kombination av preoperativ CT och profilering av genuttryck i carotisplack demonstrerar ett samband mellan förkalkning och plackstabiliserande processer Karlöf Eva KärlOralFredag 09.20-09.30B3
P47 Changes in weight and body composition after bariatric surgery: Should we individualize dietary advice postoperatively? Fredholm Annika SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.41Posterhall
P40 Validering av instrument som används för att värdera dysfagi vid cancer i esofagus och cardia Persson Jan SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.39Posterhall
P21 Statiner - riskfaktor för kolorektalcancer? Renman David KolorektalPoster
O146 Kroppssammansättning och sarkopeni före och efter kurativt syftande kirurgi för cancer i esofagus och cardia Persson Jan SFÖAKOralMåndag 10.55-11.05Rydbergsalen
P22 Stomiutfall efter främre resektion för rektalcancer: En prevalens- och valideringsstudie Holmgren Klas KolorektalPoster
O74 Completeness of cytoreduction score betydelse för överlevnaden hos patienter opererade för peritoneala metastaser av kolorektalcancer ursprung jämfört med pseudomyxoma peritonei Birgisson Helgi KolorektalOralFredag 12.33-12.45Rydbergsalen
O95 Behandling av perforerad divertikulit med laparoskopisk lavage versus Hartmann's operation. 24 månders utfall i DILALA Thornell Anders KolorektalOralTorsdag 15.25-15.35Rydbergsalen
O109 Påverkar kirurgens årliga operationsvolym utfallet av 30-dagars ocklusion vid primär arteriovenös fistelkirurgi? Holmberg Victor KärlOralFredag 08.10-08.20B3
P5 Primär Systemisk Terapi: ett underutnyttjat instrument för bröstbevarande kirurgi Karakatsanis Andreas BröstPoster
O134 Skin grafting on 3D bioprinted cartilage constructs in vivo Apelgren Peter PlastikOralTorsdag 09.10-09.17K11
P68 Omständigheter som påverkar vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. En observations- och fokusgruppsstudie. Hård af Segerstad Susanna VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.45Posterhall
O22 Skolsituation för barn med esofagusatresi i en svensk population - behov av särskilt stöd i skolan med relaterade kliniska faktorer och livskvalitet Dellenmark-Blom Michaela BarnOralOnsdag 11.06-11.12K11
O102 Associationen mellan socioekonomisk status och rupturerat bukaortaaneurysm Zommorodi Sayid KärlOralTorsdag 08.20-08.30B3
P55 Modern intensivvård tillsammans med minimalinvasiv behandling har minskat mortaliteten vid svår akut pankreatit Svensson Frida SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.38Posterhall
O78 Loop-ileostomy reversal – patient related characteristics influencing time to closure Gustafsson Pontus KolorektalOralFredag 08.45-08.56Rydbergsalen
O155 Proteomanalys av distalt kolangiocarcinom Byrling Johannes SFÖAKOralMåndag 14.00-14.10Rydbergsalen
O142 Bakteriell kolonisering i ventrikel/duodenum - Behovet av antibiotikaprofylax vid avancerade transgastriska endoskopiska ingrepp och perforationer. Arroyo Vázquez Jorge SFÖAKOralMåndag 11.25-11.35Rydbergsalen
O33 Enkel lambå-fixering med trepunktssutur under suturlinjen minskade serom vid mastektomi André Camilla BröstOralMåndag 16.18-16.27B3
O104 KOSTNADSEFFEKTIVITET AV PRIMÄR STENTBEHANDLING AV A. FEMORALIS SUPERFICIALIS VID CLAUDICATIO Djerf Henrik KärlOralTorsdag 08.50-09.00B3
O143 Behandling av perforerat ulkus duodeni med täckt duodenalstent – en prospektiv randomiserad multicenterstudie, delresultat från 2014-2016. Arroyo Vázquez Jorge SFÖAKOralMåndag 11.35-11.45Rydbergsalen
P24 Varför väljs Hartmanns operation vid rektalcancer? Dehlaghi Jadid Kaveh KolorektalPoster
O120 A retrospective analysis of two different surgical protocols in patients with bilateral Cleft Lip and Palate treated at Sahlgrenska University Hospital Olsson Johanna PlastikOralTorsdag 08.10-08.20K11
O15 God prognos vid antenatal hydronefros Olén Roger BarnOralOnsdag 10.18-10.24K11
O168 Full skin grafts are tolerated by the abdominal wall in mice Winsnes Annika SIKTOralMåndag 10.27-10.40B1+B2
O87 Sen morbiditet efter cytoreduktiv kirurgi och hyperterm intraperitoneal cytostatika behandling for bukhinnespridda tumörer Dranichnikov Paul KolorektalOralFredag 12.11-12.22Rydbergsalen
O27 Proxy- och själv-rapporterat postoperativt resultat för personer med DSD (dsd-LIFE-studien) Nordenskjöld Agneta BarnOralOnsdag 10.30-10.36K11
O28 Röstbesvär vid störd könsutveckling, DSD (dsd-Life-studien) Nordenskjöld Agneta BarnOralOnsdag 10.36-10.42K11
O40 Prediktionsmodell för axillstatus baserad på kliniska parametrar och genexpression Dihge Looket BröstOralTisdag 08.00-08.07B3
O25 Fowler-Stephens operation för retentio testis. Ett 5-års material. Löfgren Pia BarnOralOnsdag 09.18-09.24K11
O125 Förändrade rutiner minskade komplikationsfrekvensen efter bukplastik Ehrström Marcus PlastikOralTorsdag 15.37-15.48K11
O20 Perinatala karakteristika och materiella riskfaktorer för anorektala missbildningar Svenningsson Anna BarnOralOnsdag 10.54-11.00K11
P11 Akut handläggning av vänstersidigt malign kolonobstruktion Franzen Julia KolorektalPoster
P19 Perineal sårläkning efter APE – effekt av aktivt perinealt dränage Prytz Mattias KolorektalPoster
P48 Förändringar i gastrointestinal funktion och patientrapporterade symptom efter Roux-en-Y Gastric Bypass och Duodenal Switch Elias Khalid SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.40Posterhall
O181 UPPLEVELSER AV ATT VÅRDAS PÅ TVÅ OLIKA SJUKHUS I SAMBAND MED CANCERKIRURGI Sundström Linnea VårdvetenskapOralOnsdag 10.48-11.00B5+B6
O30 MicroRNA-132 vid sårläkning i urinblåsan Liu Xi BarnOralOnsdag 10.06-10.12K11
P73 Sårvårdsrond på kirurgisk vårdavdelning Härle Karolina VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.49Posterhall
O26 Långtidsuppföljning av unga män opererade med 3 olika metoder för proximal hypospadi i barndomen Andersson Marie BarnOralOnsdag 10.24-10.30K11
P49 Högre nivåer av komplementproteiner hos non-responders flera år efter gastric bypass Sima Eduardo SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.43Posterhall
P70 Personers uppfattning av postoperativ information efter akut bukkirurgi. En intervjustudie. Strandberg Susanna VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.47Posterhall
P15 Deltagande i den första omgången av screening för kolorektal cancer styr fortsatt deltagande Saraste Deborah KolorektalPoster
P27 Preoperativ perfusionskvot inför sekundär sfinkterrekonstruktion Kastensson Ida KolorektalPoster
P43 Påverkar fysisk aktivitet, rökning och alkoholkonsumtion postoperativa komplikationer vid kolecystektomi? Bonfré Pierre SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.40Posterhall
O58 RNA-sekvensering av aldosteronproducerande adenom Åkerström Tobias EndokrinOralTorsdag 15.15-15.25B4
P61 Förslutning av lungvävnad med ett resorberbart självlåsande implantat vid VATS Höglund Odd SIKTPosterTisdag 14.00-14.56Posterhall
O100 Amputationstal, mortalitet och komorbiditet för revaskulariserade patienter med claudicatio intermittens och kritisk ischemi: en populationsbaserad studie Baubeta Fridh Erik KärlOralFredag 09.10-09.20B3
O23 Upplevelser av hälsa och sjukvård hos små barn med VACTERL association. Kassa Ann-Marie BarnOralOnsdag 11.12-11.18K11
P67 Mentorstöd till nyanställda sjuksköterskor Åberg Johan VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.44Posterhall
O44 Socioekonomiska faktorers inverkan på val av kirurgi och upplevd patientinformation hos bröstcancerpatienter i Sverige Frisell Axel BröstOralTisdag 08.58-09.05B3
P71 Sjuksköterskors upplevelse av postoperativ vård enligt fast track Sjöberg Lillemor VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.48Posterhall
O14 Fallbeskrivning - Neutropen enterocolit med efterföljande permanent tarmsvikt Persson Sara BarnOralOnsdag 09.12-09.18K11
O77 Könsskillnader vid FIT-screening för kolorektal cancer Ribbing Wilén Hanna KolorektalOralTorsdag 10.15-10.26B1+B2
O56 Långtidsöverlevnad efter leverkirurgi och/eller radiofrekvensablation av levermetastaser från neuroendokrin pankreastumör Kjaer Josefine EndokrinOralTorsdag 15.35-15.45B4
O119 Kan en andra bröstbevarande operation göras med bibehållen kosmetik och onkologisk radikalitet med hjälp av onkoplastikkirurgi? Åkesson Viktoria PlastikOralFredag 09.20-09.30K11
O63 Litium har en komplicerad påverkan av kalciumhomeostasen! Meehan Adrian David EndokrinOralFredag 11.30-11.45B4
P34 Perirenal Fat Surface Area as a Risk Factor for Intraoperative and Postoperative Complications in Elective Colorectal Surgery Svegmark Der Hagopian Olof KolorektalPoster
O10 Vård av vuxna med traumatisk hjärnskada och commotio. –Kan de vårdas på vid stroke-enhet istället för kirurgklinik? Franklin Karl Akutkirurgi och traumaOralTisdag 15.35-15.45B1+B2
O177 Minskar serom vid PICO-behandling efter mastektomi? Scherdin Ylva VårdvetenskapOralOnsdag 10.26-10.37B5+B6
P23 SVF införandeprocess och följder, en rapport från Södersjukhuset Fallmark Camilla KolorektalPoster
P37 Implementering av laparoskopisk ventrikelcancerkirurgi på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset. Kamiya Satoshi SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.42Posterhall
O13 En histologisk studie i normal sårläkning i urinblåsan Chamorro Jimenez Clara Ibel BarnOralOnsdag 10.00-10.06K11
O148 Patientrapporterad livskvalitet predicerar överlevnad vid cancer i esofagus eller gastroesofageala övergången Sunde Berit SFÖAKOralMåndag 11.05-11.15Rydbergsalen
O147 Minimalinvasiv esofagusresektion ökar lymfkörtelskörd utan förhöjd komplikationsrisk Linder Gustav SFÖAKOralMåndag 10.35-10.45Rydbergsalen
P2 Bröstundersökning utförd av mammografisjuksköterskor – är det patientsäkert? Berglöf Alexandra BröstPoster
O21 Riskfaktorer för uppkomsten av anastomosstriktur efter operation för esofagusatresi Holmquist Anders BarnOralOnsdag 11.00-11.06K11
O158 Risk score modell för prediktion av gallblåsecancer hos patienter opererade för gallstenssjukdom Muszynska Carolina SFÖAKOralTisdag 13.12-13.25Rydbergsalen
P44 Treatment strategies for patients with synchronous colorectal liver metastases Frühling Petter SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.45Posterhall
O66 Parathyroidektomi vid sHPT är associerat med lägre risk för fraktur Almquist Martin EndokrinOralFredag 13.07-13.30B4
P74 Teamtavlan - ett sätt att tydliggöra patientens behov och hur de skall tillgodoses Höglund Johanna VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.43Posterhall
O68 Risk för död vid permanent hypoparathyroidism Almquist Martin EndokrinOralTorsdag 08.20-08.30B4
P20 Postoperativ immunologisk respons vid öppen och laparoskopisk högersidag hemikolektomi Rosemar Daniel KolorektalPoster
O3 Health care use and surgical approach for retained foreign rectal objects Hallqvist Everhov Åsa Akutkirurgi och traumaOralTisdag 16.05-16.15B1+B2
O6 Kirurgi av vapenorsakade extremitetsskador i resursknappa miljöer i nordvästra Pakistan väsentligen oförändrad under 20 år Muhrbeck Måns Akutkirurgi och traumaOralTisdag 16.25-16.35B1+B2
P54 Gradering av POPF som en indikator på vårdtid – 2005 resp 2016 års klassifikation (ISGPS) An David SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.42Posterhall
O9 Snöskoterolyckor omhändertagna vid Mora lasarett 2012 till 2014 Gaspar Eva Akutkirurgi och traumaOralTisdag 16.15-16.25B1+B2
O50 Återfallsrisk och överlevnad hos bröstcancerpatienter som genomgår sekundär bröstrekonstruktion med Deep Inferior Epigastric Perforator (DIEP) lambå- en retrospektiv matchad kohortstudie Adam Hannah BröstOralMåndag 16.27-16.36B3
P8 Uppdatering av lathunden för diagnos- och åtgärdskoder för bröstsjukdomar. Källström Ann-Christine BröstPoster
O169 Kan fibrinlim applicerat på cholangiotomin vid laparaskopisk choledocusexploration minska risken för gallläckage? En randomiserad studie. Darkahi Bahman SIKTOralMåndag 10.40-10.53B1+B2
O116 ”Amputationsrisk efter revaskularisering för claudicatio intermittens.” - En nationell deskriptiv retrospektiv kohortstudie Hellman Jonas KärlOralFredag 09.00-09.10B3
O140 Återfallsrisk och överlevnad hos bröstcancerpatienter som genomgår sekundär bröstrekonstruktion med DIEP lambå- en retrospektiv matchad kohortstudie. Docherty Skogh Ann-Charlott PlastikOralFredag 09.10-09.20K11
P38 Patientrapporterad livskvalitet i en randomiserad kontrollerad studie som jämför kemoterapi och kemoradioterapi hos patienter med cancer i esofagus och gastroesofageala övergången Sunde Berit SFÖAKPosterTisdag 15.15-16.44Posterhall
P30 Högriskmottagning inom kolorektalkirurgi. En första utvärdering. Zuk David KolorektalPoster
P6 Smärta och försämrad rörlighet i axelleden efter bröstcancerkirurgi- en prospektiv multicenterstudie Sackey Helena BröstPoster
O111 Uppföljning efter EVAR kan stratifieras baserad på resultatet av första postoperativa CT undersökningen Hassan Baderkhan KärlOralFredag 08.20-08.30B3
O105 Kön, rökning, kroppsstorlek och aneurysmgeometri påverkar den finitelementanalys-uppskattade rupturrisken av bukaortaaneurysm. Lindquist Liljeqvist Moritz KärlOralTorsdag 09.00-09.10B3
O180 Upplevelser av att genomgå akut reoperation Dillström Maria VårdvetenskapOralOnsdag 10.15-10.26B5+B6
O83 Prognostiska faktorer för långtidsöverlevnad vid primärt metastaserande rektalcancer Afshari Kevin KolorektalOralFredag 12.56-13.07Rydbergsalen
O2 Gallpunktion och aspiration som behandling av akut cholecystit hos patienter ej lämpliga för akut kirurgi. Popowicz Agnieszka Akutkirurgi och traumaOralTisdag 15.25-15.35B1+B2
O82 Primär palliativ kort strålbehandling vid rektalcancer – en populationsbaserad studie. Ezra Jakob KolorektalOralFredag 13.08-13.18Rydbergsalen
O64 Optiska metoder för identifiering av bisköldkörtel och sköldkörtel Haj-Hosseini Neda EndokrinOralFredag 12.45-13.07B4
O81 Preoperativ strålbehandling samt reoperation är riskfaktorer för sjukhuskrävande mekanisk ileus efter rektalcancerkirurgi Nikberg Maziar KolorektalOralFredag 08.56-09.07Rydbergsalen
O17 Långtidsresultat av antireflux plastik hos barn födda med esophagusatresi. Jönsson Linus BarnOralOnsdag 10.48-10.54K11
O149 Prolonged time to surgery reduces the risk of postoperative complications after neoadjuvant chemoradiotherapy for cancer of the esophagus or GEJ – based on a national data registry Klevebro Fredrik SFÖAKOralMåndag 10.25-10.35Rydbergsalen
O65 Papillär tyreoidacancer behandlad med eller utan radiojodbehandling under 4 decennier. En populationsbaserad kohortstudie angående incidens och recidiv Nilsson Bengt Erik EndokrinOralFredag 08.00-08.15B4
P66 Erfarenheter från specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård Loftås Linda VårdvetenskapPosterOnsdag 14.45-15.40Posterhall
O60 Hereditär hyperparatyreoidism hos MEN 2A patienter undersökta med next generation sequencing och följda upp till 5 decennier Nilsson Bengt Erik EndokrinOralFredag 11.15-11.30B4
O88 Strålbehandlad prostatacancer innebär ökad risk för lokalrecidiv efter rektalcancerkirurgi: Nationell registerstudie Sverrisson Ingvar KolorektalOralFredag 09.07-09.18Rydbergsalen
O123 Direktrekonstruktion av partiell mastektomidefekt med lokal perforantlambå ger bibehållen volym och god kosmetik. Utvärdering av 51 konsekutiva fall 2011–2017 Svensjö Tor PlastikOralTorsdag 08.40-08.50K11
P13 APR med perineal rekonstruktion med musculus gluteus maximus flap – flip eller flop? Dehlaghi Jadid Kaveh KolorektalPoster
O151 Behandling av gallblåsecancer – en systematisk litteraturgenomgång Lundgren Linda SFÖAKOralMåndag 13.30-13.40Rydbergsalen
O54 Neoadjuvant, adjuvant och palliativ imatinib hos mutationsanalyserade patienter med gastrointestinala stromacells tumörer (GIST) under 15 år Nilsson Bengt Erik EndokrinOralTorsdag 11.15-11.30B4
P16 Ett mirakel? Metastaserad rektalcancer och total spontan regression: Fallrapport och litteraturöversikt Nikberg Maziar KolorektalPoster
O162 Avgörande faktorer för svårighetsgrad vid akut pankreatit - En prospektiv nationell multicenter studie Sternby Hanna SFÖAKOralMåndag 13.10-13.20Rydbergsalen
O53 Sentinel node vid malignt melanom – prediktiva och prognostiska faktorer Belgrano Valerio BröstOralMåndag 14.20-14.30B3
O172 Tillit och ärlighet eller validering och extern kontroll? – Ett kvalitetsregisters vara eller icke vara. Blohm My SIKTOralMåndag 11.06-11.19B1+B2
O42 Riktad genexpressionspanel för att prediktera effekt av adjuvant strålbehandling efter bröstbevarande kirurgi vid tidig bröstcancer Sjöström Martin BröstOralMåndag 16.09-16.18B3
O31 Effekt av strålbehanding efter bröstbevarande kirurgi för olika bröstcancersubtyper i den randomiserade studien SweBCG91-RT Sjöström Martin BröstOralMåndag 16.00-16.09B3
P1 Bröstcancer hos unga kvinnor – hur viktiga är proliferationsmarkörer för prognosen? Fredholm Hanna BröstPoster
O164 Nivåerna hos IL-1β, IL-6, IL-8 och IL-10 ändras signifikant redan i det initiala skedet av akut pankreatit Sternby Hanna SFÖAKOralMåndag 13.00-13.10Rydbergsalen
O122 Bilateral operation vid bröstcancer med hjälp av reduktionssnitt medger resektion av multifokala cancrar och stora tumörer med utmärkt kosmetik Svensjö Tor PlastikOralTorsdag 08.30-08.40K11
O34 Her2-positiv bröstcancer hos unga kvinnor – signifikant fler Her2-positiva tumörer vid in situ hybridisering än med rutintestning Fredholm Hanna BröstOralMåndag 15.15-15.24B3
O167 Digitalt ”beslutsträd” för bråckkirurgi Wallin Andreas SIKTOralMåndag 10.15-10.27B1+B2
P28 The effect of polyhexanide-betaine solution (ProntosanR) on chronic persisting wounds after radical excision of pilonidal sinus disease Lindsten Martin KolorektalPoster
O179 Patienters upplevelser av delaktighet vid akut inskrivning på kirurgisk vårdavdelning Leopoldson Carolina VårdvetenskapOralOnsdag 08.56-09.07B5+B6
O131 Primär läpplastik enligt Tord Skoog - erfarenheter från 443 patienter behandlade i Uppsala Falk-Delgado Alberto PlastikOralTorsdag 08.20-08.30K11