Vetenskapligt program

Hej,

Nu ligger ett tydligare preliminärt program uppe på hemsidan. Det preliminära programmet är nu inlagt i applikationen (AppInConf) och är således inte en PDF-fil. Fördelen är att om du är intresserad av någon programpunkt så kan du “klicka” på den för att få ytterligare information. Vill dock påminna om att detta är ett preliminärt program som dels kan komma att ändras något samt vartefter review-processen är klar successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Jönköping.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Klicka här för att se i helskärmsläge. Filtrera


Rum
Dölj Alla

Hammarskjöldsalen
Viktor Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén

Kategorier
Dölj alla

Akutkirurgi
Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
Plastikkirurgi
SFÖAK
SIKT
SOTA
ST-Lunch
SVESEK
Sekreterarprogram
Traumakirurgi
Vårdvetenskap
ÖvrigtHammarskjöldsalen
Viktor Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning Kirurgveckan 2017 Jönköping
Hammarskjöldsalen
09:30 - 10:00
SOTA I - Appendicit
10:15 - 11:45
Roland Andersson
KIRUB Gastroskopi
13:00 - 14:30
Fredrik Swahn
KIRUB
15:15 - 16:45
Get-together Prisutdelning SKF
18:00 - 21:00
TRAUMA - Akutkirurgi 1.Hur man startar en akutkirurgisk sektion. 2.Massiv GI-blödning.
08:00 - 09:30
Professor P. Talving
TRAUMA - Initial Triage & Management of Gun Shot wounds Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
10:15 - 11:45
SOTA Gallkirurgi 2.0
13:00 - 14:30
Bengt Hallerbäck, Johanna Österberg, Lars Enochsson, Jenny Rystedt, Agneta Montgomery, My Blohm
SIKT - Årsmöte och Högtidsföreläsning
15:15 - 16:45
Jönköpings Plenarsession
08:00 - 09:30
Erik Wellander
SKF - Årsmöte
10:15 - 11:00
BJS-förel. Prof. Darosa, Northw. Univ, Chicago.
11:00 - 11:45
Debra Darosa
SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.
13:00 - 14:30
KOLOREKTAL & TRAUMA - Akut kolorektalkirurgi.
15:15 - 16:45
KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning-Hereditary mutations in Colorectal Cancer
08:00 - 09:30
Peroperativ handläggning och akut ERAS
10:15 - 11:45
Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Svenskt kirurgiskt råd och Mayo Clinic. Paneldebatt.
13:00 - 14:30
Prof. Wojciech Pawlina, Stefan Lindgren, Prof Lars Dahlin, Heidi Stensmyren
Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"
15:15 - 16:45
SOTA III - Hemorrojder behandling
08:00 - 09:30
SFÖAK - Fria Föredrag
10:15 - 11:45
SFÖAK - Fria Föredrag
13:00 - 14:30
SFÖAK - Pankreatit
15:15 - 16:45
SFÖAK - Fysiologi efter övre abdominalkirurgi
08:00 - 09:30
SFÖAK - Palliation
10:15 - 11:45
SFÖAK - Topp 10
13:00 - 14:30
SFÖAK - Postrar / Årsmöte
15:15 - 17:00
SFÖAK - Cholecystit
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap och Administrationsprogrammet - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit.
13:00 - 14:30
Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Postoperativt omhändertagande efter bråckkirurgi.
08:30 - 09:30
Stephan Axer
PLASTIKKIR - ACTA-föreläsning - Mikrokirurgi vid trauma.
10:15 - 11:45
Vårdvetenskap - 1. Viktminskningskirurgi 2.Överlämning till Helsingborg
13:00 - 14:30
KOLOREKTAL - Årsmöte samt presentation nationella studier.
15:15 - 17:00
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KOLOREKTAL - Laparoskopisk IBD-kirurgi
10:15 - 11:45
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
12:00 - 13:30
SIKT - Fria Föredrag
10:15 - 11:45
SIKT - Kirurgi för rektusskidediastas
13:00 - 14:30
Gabriel Sandblom, Mattias Egberth
SIKT - Nollvision kring gallgångsskador.
15:15 - 16:45
Alfred Jansson
KIRUB - Modern bröstcancerkirurgi - senaste utvecklingen inom bröst-, axill- och rekonstruktiv kirurgi"
08:00 - 09:30
Jana de Bonifase
TRAUMA - Management of Intra-Abdominal Solid Organ Injuries Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
13:00 - 14:30
TRAUMA - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
TRAUMA Årsmöte
17:00 - 18:00
SIKT - Tunntarmsileus
08:00 - 09:30
Torbjörn Sakari, Hanna Nilsson
KÄRLKIR &TRAUMA - Extremitetstrauma. Den farliga ischemin.
15:15 - 16:45
SIKT - Telemedicin
08:00 - 09:30
KOLOREKTAL -Fria Föredrag Cancer 1
10:15 - 11:45
Vårdvetenskap & Administration - Den bloggande patienten
15:15 - 16:45
Lotta Grey
BRÖSTKIR - DCIS
10:15 - 11:45
Sarah Pinder, Per Karlsson
BRÖSTKIR - Melanom/ljumskkirurgi
13:00 - 14:30
Mark Moncrieff
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
BRÖSTKIR - Adjuvant Endokrin Behandling
10:15 - 11:45
Maria Ekholm, Per Hall
BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotential
13:00 - 14:30
Catharina Behmer, Anikó Kovács, Fredrik Wärnberg
BRÖTSKIR - ÅRSMÖTE med Bubbel
15:15 - 16:45
ADMINISTRATION-Kodningskvalitet i Patientregistret
10:15 - 11:45
Administrationsprogrammet - Är vi skapta för ett sittande liv framför en bildskärm?
15:15 - 16:45
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Mesenteriell ischemi-Europeiska riktlinjer
10:15 - 11:45
KÄRLKIR - Kirurgens roll vid akut DVT
15:15 - 16:45
KÄRLKIR - ÅRSMÖTE
17:00 - 18:00
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Akut aortasyndrom. Thorakalaortans akuta tillstånd.
10:15 - 11:45
KÄRLKIR - Komplexa Kärlfall-Ben
12:00 - 13:30
Framtidens kvalitetsregister
10:15 - 11:45
Mats Bojestig, Lars Klareskog, Lina Westman
KKF - Kommittén för kirurgisk forskning.
13:00 - 14:30
LÖF
10:15 - 11:45
KIRUB - PTH-kirurgi
15:15 - 16:45
Martin Almquist
Ethicon symposium
12:30 - 13:00
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
ENDOKRINKIR - Peter Stålberg-Sandström föreläsning & Hemitot thyroidektomi
10:15 - 11:45
Medtronic Symposium
12:30 - 13:00
ENDOKRINKIR - Årsmöte
15:15 - 16:45
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag samt Parathyroidea peroperativt
08:00 - 09:30
Maria Annerbo
ENDOKRINKIR - PO Granberg Lecture - Hereditary HPT Maurizio Iocabone samt Fria Föredrag
10:15 - 11:45
Maurizio Iocabone
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
12:00 - 13:30
Vårdvetenskap - REGISTRERING och Kaffe
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap - Invigning - Tema: Det gör ont!
10:15 - 11:45
Vårdvetenskap - Tema: Omvårdnad vid kirurgiska cancerdiagnoser
13:00 - 14:30
Vårdvetenskap - Onkologisk tillägssbehandling vid tidig colorektalcancer.
15:15 - 16:45
Vårdvetenskap - Forskning och förbättringsområden inom kirurgisk omvårdnad. 1. Årets specialistsjuksköterska 2. Posterpresentation.
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap - 1. Fria Föredrag 2.Kompetent Omvårdnad.
10:15 - 11:45
Vårdvetenskap - Clostridium difficile infektion-en undvikbar vårdskada?
15:15 - 16:45
Administrationsprog - E-hälsa och framtidens digitala patienter.
08:00 - 09:30
Administrationsprog & Vårdvetenskap - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet.
10:15 - 11:45
Administrationsprogram - SVF samt Överlämning till Helsingborg
13:00 - 14:30
KIRUB-Neuralgi och komplikationer till bråckkirurgi
15:15 - 16:45
Sam Smedberg
Föreningslunch NFSK. Anmälan krävs, Kostnadsfritt.
12:00 - 13:00
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
ST-Lunch TRAUMA - Traumatiska hjärnskador.
11:45 - 13:00
Shahin Mohseni
ST-Lunch Akutkirurgi - Vätskebehandling
11:45 - 13:00
Folke Hammarqvist
ST-Lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45 - 13:00
Anders Winbladh
SVESEK - Igår, Idag och i morgon.
13:00 - 14:30
Roland Andersson, Leif Salford
SVESEK - "Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"
15:15 - 16:15
Joar Svanvik
Vårdvetenskap: På nya vägar framåt: Sjuksköterska och scopist.
11:00 - 11:45
Ewa Beiving
SVESEK - Årsmöte
16:15 - 16:45
ST-Lunch KOLOREKTAL- Sa du hemorrojder?
11:45 - 13:00
Karl Hagman
ST-lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45 - 13:00
Anders Winbladh
BARNKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
BARNKIR - Fria Föredrag och Avhandlingar
10:15 - 11:45
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling.
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
BARNKIR - Gästföreläsare Pediatric surgery in transition and adolescense challanges
13:00 - 14:30
BARNKIR - Nationella vårdprogram & kvalitetsregister
15:15 - 16:45
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
ST-Lunch - Sa du hemorrojder?
11:45 - 13:00
Karl Hagman
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
PLASTIKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
PLASTIKKIR - Bäckenbottenplastik
10:15 - 11:45
PLASTIKKIR - Årsmöte
12:00 - 13:30
BARNKIR - ÅRSMÖTE
16:45 - 17:45
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner.
11:45 - 13:00
Håkan Åstrand
ST-lunch BARN - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45 - 13:00
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner.
11:45 - 13:00
Håkan Åstrand
ST-Lunch ENDOKRINKIR - Komplikationer till halskirurgi
12:00 - 13:30
Maria Ekholm
ST-LUNCH PLASTIK - Brännskador.
11:45 - 13:00
Pia Olofsson
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi.
11:45 - 13:00
Stephan Axer, Mattias Egberth
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi
11:45 - 13:00
Stephan Axer, Mattias Egberth
ST-Lunch BARNKIR - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45 - 13:00
ST-Lunch PLASTIKKIR - Brännskador.
12:00 - 13:30
Pia Olofsson
ST-Lunch ENDOKRINKIR- Komplikationer till halskirurgi.
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
Kaffe
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45 - 12:00
Lunch
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
HÄMTA LUNCHPAKET OCH KÖR FÖRSIKTIGT HEM !
Entrén
13:30 - 15:00