Hej,

Nu ligger ett preliminärt program uppe på hemsidan som dels kommer att ändras samt, vartefter review-processen är klar, successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Helsingborg.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Visa program i helskärm


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

TBA
B1 Kärnan
B2 Sofiero
C1 Fredriksdal
Henry
Gerda
C2 Ramlösa
Råå
Viken
Sal 1, Ishallen
Sal 2, Ishallen
Sal 3, Idrottens Hus
Sal 4, Idrottens Hus
Posterhall

Kategorier

Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERIOP ERAS
Plastikkirurgi
SIKT
SFÖAK
SVESEK
Vårdvetenskap
ADMIN
KKF
LÖF
SFAT
SFFB
SOTA
ST-Lunch
TBA
B1 Kärnan
B2 Sofiero
C1 Fredriksdal
Henry
Gerda
C2 Ramlösa
Råå
Viken
Sal 1, Ishallen
Sal 2, Ishallen
Sal 3, Idrottens Hus
Sal 4, Idrottens Hus
Posterhall
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning
09:30-10:00
SOTA 1 Helsingborg - Tarm och Hälsa.
10:15-11:45
Stig Bengmark; Åsa Håkansson
KOLOREKTAL-Fria Föredrag 1
10:15-11:45
Niklas Zar; Pernilla Hansdotter
SFAT (Svensk Förening för Akutkirurgi och Trauma)
10:15-11:45
ENDOKRIN
10:15-11:45
KOLOREKTAL - Perianala besvär på akuten.
11:45-13:00
Antoni Zawadzki
ENDOKRINKIR - Neuroendokrina tunntarmstumörer.
11:45-13:00
Olov Norlen
PLASTIKKIR - Mjukdelsskador.
11:45-13:00
Patrik Velander; Stina Klasson
SFAT - Shock management - What´s new?
11:45-13:00
Shahin Mohseni
LUNCH
TBA
11:45-13:00
KOLOREKTAL Symposium - Anala och Kolorektala Anomalier
13:00-14:30
Pernilla Stenström; Josefin Segelman
SFAT & KKF
13:00-14:30
Sara Regnér, Joseph Bellal; Thomas Troëng; Peter Matthiessen; Gabriel Sandblom
KIRUB
13:00-14:30
ENDOKRIN
13:00-14:30
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
KOLOREKTAL - Forskningsgala + 6 Bästa Abstrakt
15:15-16:45
Mattias Block; Per Myrelid
SFAT
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
ENDOKRIN
15:15-16:45
GET-TOGETHER samt PRISUTDELNING: Stora Forskarpriset, Bengt-Ihre, Årets utbildningsinsats, Bästa Kirurgiska avhandling, Bästa vetenskapliga ST-arbeten (2st), NFSKs pris
TBA
18:00-21:00
SIKT
08:00-09:30
KOLOREKTAL - Fria Föredrag II (IBD)
08:00-09:30
Jonas Bengtsson; Mattias Lepsenyi
SFAT
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP - Registrering, Välkomnande och Fria Föredrag
08:00-09:30
LÖF
08:00-09:30
ENDOKRIN
08:00-09:30
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:15
KOLOREKTAL/VÅRDVETENSKAP/KIRUB - Den perfekta stomin för patienten.
10:15-11:45
Eva Bengtsson; Per Nilsson
SFAT Symposium
10:15-11:45
ENDOKRIN
10:15-11:45
BRÖSTKIR - Plastikkirurgi vid cancerkirurgi
11:45-13:00
Caroline Holsti; Emma Hansson
BARNKIR Bråck, retention & fimosis.
11:45-13:00
Niclas Högberg
SIKT Säker laparoskopi
11:45-13:00
Alfred Jansson; Torbjörn Sakari
SFAT ERAS inom akutkirurgin.
11:45-13:00
Folke Hammarqvist
LUNCH
TBA
11:45-13:00
SOTA 2 - Handläggning av binjureincidentalom.
13:00-14:30
Andreas Muth
KOLOREKTAL Metastaserad colorectalcancer symposium
13:00-14:30
Bengt Glimelius; Gabriella Palmer
SFAT
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
Maria Vendel, Annika Sandelin; Elisabet Nilsson
KIRUB
13:00-14:30
ENDOKRIN
13:00-14:30
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
ERAS-PERIOP
15:15-16:45
Mattias Soop
KOLOREKTAL- Fria Föredrag III
15:15-16:45
Karin Westberg; Fredrik Jörgren
SFAT
15:15-16:45
SIKT
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
ENDOKRIN
15:15-16:45
Vårdvetenskap - Posterpresentation och efterföljande mingel.
15:15-16:45
KOLOREKTAL - ÅRSMÖTE
16:45-18:15
Per Myrelid; Niklas Zar
SFAT - ÅRSMÖTE
16:45-17:45
SIKT-ÅRSMÖTE
16:45-17:45
KIRUB - ÅRSMÖTE
16:45-17:45
ENDOKRIN - ÅRSMÖTE
16:45-17:45
SFAT - A & T
17:15-18:15
KOLOREKTAL - Kolorektala Quiz
18:15-19:15
Mattias Block; Niklas Zar
PLENARSESSION HELSINGBORG - Akutkirurgi – hur möter länskirurgin kraven på hög kvalitet och jämlik vård efter nivåstrukturering
08:00-09:30
Agneta Montgomery; Jörgen Wenner
KOLOREKTAL - Fria Föredrag IV
08:00-09:30
Eva Angenete; Marcus Edelhamre
VÅRDVETENSKAP / SIKT - Vilka patienter ska opereras för obesitas?
08:00-09:30
Linda Sillén, Ellen Andersson; Marcus Lagerström; Anna Laureneius
BARNKIR
08:00-09:30
ADMIN - Incheckning (receptionen) samt Att arbeta med tolk - När och hur?
08:00-09:30
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:00
SKFs årsmöte
10:00-11:00
VÅRDVETENSKAP - Årets Specialistsjuksköterska och Fria Föredrag
10:15-11:45
BARNKIR
10:15-11:45
ADMIN - Bröstcancerpatientens väg i vårdkedjan.
10:15-11:45
Anna-Karin Falck; Karina Sandström
Stora forskarpriset
11:00-11:30
BJS föreläsning
11:30-12:15
VÅRDVETENSKAP - NFSK medlemslunch
11:45-13:00
KÄRLKIR Op-teknik vid aortakirurgi, öppen vs endovaskulär
11:45-13:00
Magnus Sveinsson
ENDOKRINKIR - Neuroendokrina tunntarmstumörer
11:45-13:00
Anna-Karin Elf
SIKT Säker laparoskopi
11:45-13:00
Alfred Jansson; Torbjörn Sakari
BARNKIR - Bråck, retention & fimosis.
11:45-13:00
Niclas Högberg
Lunch
TBA
11:45-13:00
Ethicon symposium
12:30-13:00
SKF PLENARSESSION - AIS Channel - de Lacy
13:00-14:30
Antonio de Lacy Fortuny
VÅRDVETENSKAP & ADMIN - E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalen.
13:00-14:30
Margareta Davegård, Gudbjörg Erlingsdottir
BARNKIR
13:00-14:30
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
SFÖAK-Fria föredrag EVO
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
VÅRDVETENSKAP
15:15-16:45
Silva Flemark, Christina Lindholm; Christina Monsen
SIKT Symposium Förslag till framtida randomiserade studier
15:15-16:45
Gabriel Sandblom
BARNKIR
15:15-16:45
KÄRL
15:15-16:45
ADMIN - Varför LSF? Information om ditt yrkesförund.
15:15-16:45
Helena Zander Ögren
BANKETT
TBA
18:00-22:00
IHRE-föreläsning
08:00-09:30
SFÖAK - Premaligna tillstånd
08:00-09:30
BRÖSTKIR (SFFB) - Molekylär diagnostik vid bröstcancer-dags för införande i Sverige?
08:00-09:30
Malin Sund, Cornelia Liedtke; Hege Russnes; Anders Edsjö
SIKT
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
SVESEK
08:00-09:30
ADMIN - Vad är det för mening med medicinska sekreterare?
08:30-09:30
Carl-Fredrik Carlsson
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:15
SIKT
10:15-11:45
SFÖAK - Top 10
10:15-11:45
SFFB- Fria Föredrag.
10:15-11:45
Per-Ebbe Jönsson; Anna-Karin Falck
VÅRDVETENSKAP - Personcentrerad vård och implementering.
10:15-11:45
Anna Karlsson, Anna Bergström
PLASTIKKIR ACTA-föreläsning
10:15-11:45
Daniel Nowinski, Laurent Lantieri
KÄRLKIR
10:15-11:45
ADMIN - Levnadsvanor. Cancer och mat.
10:15-11:00
Josephine Nicklasson
SVESEK
10:15-11:45
ADMIN - Att arbeta som traumasekreterare, Akutcentrum Helsingborg.
11:00-11:45
BRÖSTKIR - Plastikkirugi vid cancerkirurgi
11:45-13:00
Caroline Holsti; Emma Hansson
SFÖAK Leverblödning
11:45-13:00
Christian Sturesson
PLASTIKKIR - Mjukdelsskador
11:45-13:00
Patrik Velander; Stina Klasson
KÄRL Op-teknik vid aortakirurgi, öppen vs endovaskulär (Magnus Sveinsson)
11:45-13:00
Magnus Sveinsson
Lunch
TBA
11:45-13:00
Studierektorslunch
12:00-13:00
Johan Ungerstedt
Medtronic symposium
12:30-13:00
Utbildnings-kommittén
13:00-14:30
Peter Elbe
VÅRDVETENSKAP / ADMIN / NFSK - 1 Överlämning till Norrköping. 2. Inspirationsföreläsning-Kulturkrockar.
13:00-14:30
Anna Melle
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
SFÖAK - Postersession
15:15-16:45
SFFB-Bröstbevarande kirurgi vs. mastektomi - vad är kunskapsläget?
15:15-16:45
Jana de Boniface, Lars Holmberg; Oreste Gentilini; Kristjan Asgeirsson
SIKT/KIRUB - Samsymposium.
15:15-16:45
PLASTIKKIR
15:15-16:45
KÄRLKIR
15:15-16:45
ADMIN - Traumajour i Sydafrika - En annorlunda resa.
15:15-16:45
Marcus Edelhamre
SFÖAK - Årsmöte
16:45-17:45
SFFB årsmöte
16:45-17:45
KÄRLKIR årsmöte
16:45-17:45
PLASTIKKIR - "Best Save" seminarium.
17:00-18:00
SOTA 3 - Peroperative risk stratification-with focus on the obese patient.
08:00-09:30
Mike Grocott
SFÖAK - Fria föredrag HPB
08:00-09:30
BRÖSTKIR (SFFB) & PLASTIKKIR - Profylaktiska mastektomier och rekonstruktion - när, var, hur?
08:00-09:30
Jana De Boniface, Maria Mani; Niklas Loman; Kristjan Asgeirsson
KÄRLKIR
08:00-09:30
SPUR-inspektörs utbildning.
08:00-09:30
Peter Elbe; Renate Antonsson
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:15
KIRUB
10:15-11:45
SFÖAK - Minimalinvasiv ÖAK-cancerkirurgi
10:15-11:45
SFFB - Fria Föredrag
10:15-11:45
Martin Malmberg; Martin Rehn
PLASTIKKIR
10:15-11:45
KÄRLKIR
10:15-11:45
SPUR-inspektörs utbildning.
10:15-11:45
Renate Antonsson; Peter Elbe
KOLOREKTAL Perianala besvär på akuten.
11:45-13:00
Antoni Zawadzki
SFÖAK Pankreatit (Per Sandström)
11:45-13:00
Per Sandström
Förflyttningspaus
TBA
11:45-12:00
SFÖAK - Stor kirurgi
12:00-13:30
SFÖAK - Metastaskirurgi
12:00-13:30
SFFB-Generella metastaser av malignt melanom - modern medicinsk och kirurgisk behandling.
12:00-13:30
Karolin Isaksson; Roger Olofsson Bagge, Lars Ny; Jonas Nilsson; Ana Carneiro
PLASTIKKIR
12:00-13:30
KÄRLKIR
12:00-13:30
LUNCHPAKET
TBA
13:30-14:00
SFFB
14:00-15:00