Vetenskapligt program

Hej,

Nu ligger ett tydligare preliminärt program uppe på hemsidan. Det preliminära programmet är nu inlagt i applikationen (AppInConf) och är således inte en PDF-fil. Fördelen är att om du är intresserad av någon programpunkt så kan du ”klicka” på den för att få ytterligare information. Vill dock påminna om att detta är ett preliminärt program som dels kan komma att ändras något samt vartefter review-processen är klar successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Jönköping.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Klicka här för att se i helskärmsläge. Filtrera


Rum
Dölj Alla

Hammarskjöldsalen
Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
Posterhall
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
Lobby Syd 19-02

Kategorier
Dölj alla

Akutkirurgi
Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERI-OP
Plastikkirurgi
SFÖAK
SIKT
SOTA
ST-Lunch
SVESEK
Sekreterarprogram
Traumakirurgi
Vårdvetenskap
ÖvrigtHammarskjöldsalen
Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
Posterhall
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
Lobby Syd 19-02
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning Kirurgveckan 2017 Jönköping
Hammarskjöldsalen
09:30 - 10:00
SOTA I - Appendicit
10:15 - 11:45
Roland Andersson, Ari Leppäniemi, Manne Andersson
KIRUB - Strategier vid gastroskopi när det blöder.
13:00 - 14:30
Fredrik Swahn
KIRUB - Stalltips vid gallkirurgi
15:15 - 16:45
Get-together Prisutdelning SKF
18:00 - 21:00
TRAUMA - Akutkirurgi 1.Massiv GI-blödning. 2.Hur man startar en akutkirurgisk sektion.
08:00 - 09:30
Peep Talving, Piotr Tracz
TRAUMA - Initial Triage & Management of Gun Shot wounds Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
10:15 - 11:45
Babak Sarani
SOTA - Gallkirurgi 2.0
13:00 - 14:30
Johanna Österberg, Jenny Rystedt, Agneta Montgomery, Lars Enochsson, My Blohm, Jan Adolfsson
SIKT - Årsmöte och Högtidsföreläsning
15:15 - 16:45
Leif Israelsson
Plenarsession-Standardiserade vårdförlopp-förbättrad eller fartblind cancervård?
08:00 - 09:30
Lina Westman, Annika Sjövall, Mats Bojestig, Malin Wengholm, Helena Brändström
SKF - Årsmöte
10:00 - 11:00
BJS-förel. Prof. Darosa, Northw. Univ, Chicago.
11:30 - 12:15
Debra Darosa
SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.
13:00 - 14:30
Göran Stiernstedt, Gunilla Gunnarsson, Anders Sylvan, Else Ribbe, Hildur Thorarinsdottir, Linus Axelsson
KOLOREKTAL & TRAUMA - Akut kolorektalkirurgi.
15:15 - 16:45
Mirna Abraham Nordling, Kenneth Smedh, Sakarias Wangefjord
KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal Cancer
08:00 - 09:30
Gabriela Moeslein, Mef Nilbert
Peroperativ handläggning och akut ERAS
10:15 - 11:45
Nial Quiney, Mats Lindblad, Ulrika Nilsson
Ubildningskommitténs symposium - Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Erfarenheter från Mayo Clinic. Paneldebatt.
13:00 - 14:30
Wojciech Pawlina, Lars Dahlin, Karin Båtelson, Stefan Lindgren, Claes Jönsson, Gabriel Sandblom
Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"
15:15 - 16:45
Sara Natt och Dag, Lotta Gray
SOTA III - Hemorrojd behandling
08:00 - 09:30
Angus J M Watson
Stora Forskarpriset
11:00 - 11:30
SFÖAK - Fria Föredrag Esofagus/ventrikel
10:15 - 11:45
SFÖAK - Fria Föredrag Galla/lever/pankreas
13:00 - 14:30
SFÖAK - Vägval vid svår pankreatit
15:15 - 16:45
Sara Regner, Bobby Tingstedt, Ellen Andersson
SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgi
08:00 - 09:30
Greger Lindberg, Hans Törnblom, Carel le Roux
SFÖAK - Palliativa möjligheter
10:15 - 11:45
Kathrin Wode, Mats Lindblad, Marcus Sundén
SFÖAK - Topp 2017
13:00 - 14:30
SFÖAK - Postersession med snittar - Årsmöte OBS SAMLING I POSTERHALLEN!!!!!
15:15 - 16:45
SFÖAK - Cholecystit - Kniv, slang eller pulver?
08:00 - 09:30
Rebecka Zacharias, Linda Lundgren, Gunnar Jacobsson
Vårdvetenskap & Admin (OBS 13-14:45) - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit. EFTER SESSIONEN SAMLING I POSTERHALLEN!
13:00 - 14:30
Kim Andersson, Jesper Svefors
Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.
08:00 - 09:30
Johanna Österberg, Fredrik Hjern, Johanna Jaran, Matz Larsson
PLASTIKKIR - ACTA-föreläsning - Mikrokirurgi vid trauma.
10:15 - 11:45
Erkki Tukiainen
Vårdvetenskap - 1. Viktminskningskirurgi 2.Överlämning till Helsingborg
13:00 - 14:30
KOLOREKTAL-Studier
15:45 - 16:05
Anna Martling, Abbas Chabok, Eva Angenete, Maziar Nikberg
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KOLOREKTAL - Laparoskopisk IBD-kirurgi
10:15 - 11:45
Michael Eberhardson, Anthony de Buck van Overstraeten
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
12:00 - 13:30
KOLOREKTAL - Tre Bästa Abstrakt
15:15 - 15:45
KOLOREKTAL - Årsmöte
16:05 - 17:15
SIKT - Fria Föredrag
10:15 - 11:45
SIKT - Kirurgi för rektusskidediastas
13:00 - 14:30
Gabriel Sandblom, Mattias Egberth
SIKT - Nollvision kring gallgångsskador.
15:15 - 16:45
Alfred Jansson
KIRUB - Modern bröstcancerkirurgi - senaste utvecklingen inom bröst-, axill- och rekonstruktiv kirurgi
08:00 - 09:30
Jana de Boniface
TRAUMA - Management of Intra-Abdominal Solid Organ Injuries
13:00 - 14:30
Babak Sarani
TRAUMA - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
TRAUMA Årsmöte
17:00 - 18:00
SIKT & Akutkirurgiska nätverket- Tunntarmsileus
08:00 - 09:30
Torbjörn Sakari, Hanna Nilsson, Shahin Mohseni, Fanny Fredriksson, Eva Angenete
KÄRLKIR &TRAUMA - Extremitetstrauma. Den farliga ischemin.
15:15 - 16:45
Kenneth Jonsson, Carl Montan, Pehr Sommar, Carl-Magnus Wahlgren
SIKT - Telemedicin
08:00 - 09:30
Andreas Larsson, Elias Hallman, Urban Arnelo, Johan Permert
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
10:15 - 11:45
BRÖSTKIR - DCIS - enough or too much?
10:15 - 11:45
Sarah Pinder, Per Karlsson
BRÖSTKIR - Melanom: Marginaler och ljumskkirurgi
13:00 - 14:30
Mark Moncrieff
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
BRÖSTKIR - Värt att vet om endokrin behandling för bröstkirurger - före, under, efter
10:15 - 11:30
Maria Ekholm, Per Hall
BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotential
13:00 - 14:30
Catharina Behmer, Anikó Kovács, Fredrik Wärnberg
BRÖSTKIR - ÅRSMÖTE med Bubbel
15:15 - 16:45
ADMINISTRATION - Bästa kvalitet för knivig kodning.
10:15 - 11:45
Tina Andersson
Administrationsprogrammet - Är vi skapta för ett sittande liv framför en bildskärm?
15:15 - 16:45
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Mesenteriell ischemi-Europeiska riktlinjer
10:15 - 11:45
Martin Björck, Stefan Acosta, Jeroen J Kolkman
KÄRLKIR - Kirurgens roll vid akut DVT
15:15 - 16:45
Johan Elf, Gustaf Tegler, Joy Roy, Håkan Roos, Nuno Dias
KÄRLKIR - ÅRSMÖTE
17:00 - 18:00
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Akut aortasyndrom - Vilka patienter ska behandlas och när?
10:15 - 11:45
Kevin Mani, Johnny Steuer, Timothy Resch, Håkan Roos
KÄRLKIR - Komplexa Kärlfall-Ben
12:00 - 13:30
Magnus Hallen, Jonas Malmstedt, Sven-Erik Persson, Per Kjellin
Postervandring
11:30 - 11:45
Framtidens kvalitetsregister
10:15 - 11:45
Mats Bojestig, Lina Westman
KKF - Kommittén för kirurgisk forskning. Forskning i länssjukvården.
13:00 - 14:30
Roland Andersson, Anders Wanhainen, Karin Jones, Charlotta Wadsten, Ewa Lundgren, Pia Näsvall
LÖF - Skademönster inom svensk kirurgisk vård 2013-2016. Hur ser det ut och vad kan göras?
10:15 - 11:45
Pelle Gustafson, Hans Rutberg
KIRUB - Stora Forskarpriset 2016 - Varför ska en kirurg forska, borde hen inte operera?
15:15 - 16:45
Martin Almquist
Ethicon symposium-What every surgeon should know about the new guidelines on prevention of Surgical Site Infection?
12:30 - 13:00
David Leaper
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00 - 08:30
ENDOKRINKIR - Sandström föreläsning: Peter Stålberg. Inledning Cia Ihre-Lundgren
10:15 - 11:00
Peter Stålberg
Medtronic Symposium
12:30 - 13:00
Paul Drinkwater
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
15:15 - 15:45
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00 - 08:45
ENDOKRINKIR - PO Granberg Lecture - Hereditary HPT Maurizio Iocabone
10:15 - 11:15
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
12:00 - 13:30
ENDOKRINKIR-Symposium Total vs Hemithyreoidektomi vid struma
08:30 - 09:30
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
11:00 - 11:45
ENDOKRINKIR-Årsmöte
15:45 - 16:45
ENDOKRINKIR-Symposium parathyreoidea
08:45 - 09:30
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
11:15 - 11:45
KIRUB - Årsmöte, mingel och Cava
17:00 - 18:00
Vårdvetenskap - REGISTRERING och Kaffe
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap (OBS! 10:15-12:00) - Invigning - Tema: Det gör ont!
10:15 - 11:45
Kerstin Eriksson, Charlotta Vikström, Gisela Ringström
Vårdvetenskap (OBS! 13:00-14:45) - Tema: Omvårdnad vid kirurgiska cancerdiagnoser
13:00 - 14:30
Vårdvetenskap - Onkologisk tilläggsbehandling vid tidig colorektalcancer.
15:15 - 16:45
Helga Hagman
NFSK: Årets specialistsjuksköterska & Sponsorpresentation
08:00 - 08:45
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
10:15 - 11:00
Vårdvetenskap - Clostridium difficile infektion-en undvikbar vårdskada?
16:00 - 16:45
Cecilia Magnusson
Administrationsprog - E-hälsa och framtidens digitala patienter.
08:00 - 09:30
Sven-Åke Svensson
Administrationsprog & Vårdvetenskap - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet.
10:15 - 11:45
Ewa Beiving
Administrationsprogram -I patientens tjänst - när varje dag räknas & Överlämning till Helsingborg
13:00 - 14:30
Charlotte Carlsson, Hanna Petersson, Helena Ingvarsson
KIRUB - Smärtproblem och komplikationer efter bråck- och bukväggskirurgi
15:15 - 16:45
Sam Smedberg
Föreningslunch NFSK. Anmälan krävs, Kostnadsfritt.
12:00 - 13:00
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
08:45 - 09:30
Vårdvetenskap - Kompetent omvårdnad
11:00 - 11:45
Karolina Härle, Therese Avallin
PERIOP - Posters
11:45 - 12:00
Postervisning SSK
14:45 - 15:50
SFÖAK - Postervandring Galla/lever/pankreas
15:15 - 16:45
SFÖAK - Postervandring Esofagus/Ventrikel
15:15 - 16:45
SFÖAK - Postervandring Obesitas
15:15 - 16:45
SFÖAK - POSTERS
15:15 - 16:45
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
ST-Lunch TRAUMA - Traumatiska hjärnskador.
11:45 - 13:00
Shahin Mohseni
ST-Lunch Akutkirurgi - Vätskebehandling
11:45 - 13:00
Folke Hammarqvist
ST-Lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45 - 13:00
Anders Winbladh
SVESEK - Igår, Idag och i morgon. 1. Från IVA-problem till nytt livsmedel 2. Neurokirurgi
13:00 - 14:30
Bengt Jeppsson, Leif Salford
SVESEK - "Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"
15:15 - 16:15
Joar Svanvik
SVESEK - Årsmöte
16:15 - 16:45
ST-Lunch KOLOREKTAL- Sa du hemorrojder?
11:45 - 13:00
Karl Hagman
ST-lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45 - 13:00
Anders Winbladh
BARNKIR - Årets avhandling 1-3
08:00 - 08:55
Ann Nozohoor Ekmark, Lisa Örtqvist, Anna Skarin Nordenvall
BARNKIR - Fria föredrag 2
10:00 - 10:48
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling-vad en kirurg bör veta.
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
BARNKIR (OBS! 13-14:45)- Gästföreläsning 'The good, the bad and the ugly (outcomes) - Surgery in Adolescents'
13:00 - 14:30
Dan Wood, Madeleine Montgomery, Johan Danielsson, Pernilla Stenström, Gundela Holmdahl
BARNKIR - Nationella vårdprogram & kvalitetsregister
15:45 - 16:45
Anna Svenningsson, Anna Gunnarsdottir, Kate Abrahamsson, Erik Sköldenberg, Helene Engstrand Lilja
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap: På nya vägar framåt: Sjuksköterska och scopist.
11:00 - 11:45
Veronica Palmér, Anna Efraimsson
ST-Lunch - Sa du hemorrojder?
11:45 - 13:00
Karl Hagman
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
PLASTIKIR - Fria Föredrag
08:40 - 09:30
PLASTIKKIR - Symposium: Bäckenbottenrekonstruktion efter utvidgad kirurgi för rektalcancer
10:15 - 11:45
PLASTIKKIR - Årsmöte
12:00 - 13:30
BARNKIR - ÅRSMÖTE SBKF
16:45 - 17:45
PLASTIKKIR-Thesis: Breast reconstructive surgery.
08:00 - 08:40
Andri Thorarinsson
BARNKIR - Fria Föredrag 1
09:00 - 09:30
BARNKIR - Fria föredrag 3
10:48 - 11:30
Årets avhandling 4
11:30 - 11:45
Michaela Dellenmark Blom
BARNKIR - Årets avhandling 5-6
15:15 - 15:45
Gisela Reinfeldt Engberg, Said Zeiai
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45 - 13:00
Håkan Åstrand
ST-lunch BARN - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45 - 13:00
Pia Löfgren
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45 - 13:00
Håkan Åstrand
ST-Lunch ENDOKRINKIR - Komplikationer till halskirurgi
12:00 - 13:30
Anders Thornell, Catharina Ihre Lundgren
ST-LUNCH PLASTIK - Brännskador, bedömning och behandling.
11:45 - 13:00
Pia Olofsson
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi.
11:45 - 13:00
Stephan Axer, Mattias Egberth
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi
11:45 - 13:00
Stephan Axer, Mattias Egberth
ST-Lunch BARNKIR - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45 - 13:00
Pia Löfgren
ST-Lunch PLASTIKKIR - Brännskador, bedömning och behandling.
12:00 - 13:30
Pia Olofsson
ST-Lunch ENDOKRINKIR- Komplikationer till halskirurgi.
11:45 - 13:00
Martin Almquist, Olov Norlen
Kaffe
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:00
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45 - 12:00
Lunch
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
Lunch
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
HÄMTA LUNCHPAKET OCH KÖR FÖRSIKTIGT HEM !
Entrén
13:30 - 15:00
BANKETTEN ! Elmia, ingång Konserthuset. Tag med biljett !
Lobby Syd 19-02
19:00 - 23:59