Hej,

Nu ligger ett preliminärt program uppe på hemsidan som dels kommer att ändras samt, vartefter review-processen är klar, successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Helsingborg.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Visa program i helskärm


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

B1 Kärnan
B2 Sofiero
C1 Fredriksdal
C2 Ramlösa
Henry
Gerda
Råå
Viken
Posterhall
Sal 1, Ishallen
Sal 2, Ishallen
Sal 3, Idrottens Hus
Sal 4, Idrottens Hus
Utställningen
-Ej specificerad-

Kategorier

Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERIOP ERAS
Plastikkirurgi
SIKT
SFÖAK
SVESEK
Vårdvetenskap
ADMIN
KKF
LÖF
SFAT
SFFB
SOTA
ST-Lunch
B1 Kärnan
B2 Sofiero
C1 Fredriksdal
C2 Ramlösa
Henry
Gerda
Råå
Viken
Posterhall
Sal 1, Ishallen
Sal 2, Ishallen
Sal 3, Idrottens Hus
Sal 4, Idrottens Hus
Utställningen
-Ej specificerad-
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
21:00
 
 
Invigning
09:30-10:00
KAFFE Utställningen
Utställningen
10:00-10:15
SOTA 1 Helsingborg - Tarm och Hälsa.
10:15-11:45
Christina Stene; Håkan Pärsson, Stig Bengmark; Åsa Håkansson; Pär Myrelid
KOLOREKTAL-Fria Föredrag 1
10:15-11:45
Niklas Zar; Pernilla Hansdotter
SFAT - Fria föredrag
10:15-11:45
Shahin Mohseni; Lovisa Strömmer
ENDOKRIN - Fria Föredrag
10:15-11:45
Rebecka Ruderfors-Malterling; Göran Wallin
KOLOREKTAL - Perianala besvär på akuten.
11:45-13:00
Antoni Zawadzki
ENDOKRINKIR - Neuroendokrina tunntarmstumörer.
11:45-13:00
Olov Norlén
PLASTIKKIR - Mjukdelsskador.
11:45-13:00
Patrik Velander; Stina Klasson
SFAT - Shock management - What´s new?
11:45-13:00
Shahin Mohseni
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
KOLOREKTAL Symposium - Anala och Kolorektala Anomalier
13:00-14:30
Pernilla Stenström; Josefin Segelman
KKF/SFAT - Samsession- Akutkirurgi: framtidens forskningsfält.
13:00-14:30
KIRUB-Kommande endovaskulära och hybrida metoder för blödningskontroll inklusive REBOA.
13:00-14:30
Hildur Thorarinsdottir, Tal Hörer
ENDOKRIN - Ivar Sandström-föreläsning. - Tyreotoxikos: Svenska studier märks i världen. - Ove Törring
13:00-14:00
Göran Wallin; Erik Nordenström, Ove Törring
ENDOKRIN - Fria Föredrag
14:00-14:30
Göran Wallin; Erik Nordenström
KAFFE Utställningen
Utställningen
14:30-15:15
KOLOREKTAL - Fyra Bästa Abstrakt + Forskningsgala
15:15-16:00
Mattias Block; Pär Myrelid
SFAT-Akutkirurgins roll och plats inom svensk kirurgi
15:15-16:45
KIRUB- "Vetenskapligt Battle - kirurgiska kontroverser avhandlas med "battles" på scen. Deltagarlistan hemlig..."
15:15-16:45
Hildur Thorarinsdottir; Gabriel Börner
ENDOKRIN - Fria Föredrag
15:15-16:45
Olov Norlén; Farhad Salem
MINGEL I UTSTÄLLNINGSHALLEN !
Utställningen
16:45-17:30
GET-TOGETHER samt PRISUTDELNING. Dunkers Kulturhus vid Norra Hamnen: Bengt-Ihre, Årets utbildningsinsats, Bästa Kirurgiska avhandling, Bästa vetenskapliga ST-arbeten (2st), NFSKs pris
-Ej specificerad-
18:30-21:30
SIKT/KOLOREKTAL-Framtidens minimalinvasiva teknik vid rektalcancer-lap, robot eller taTME?
08:00-09:30
Peter Matthiesen; Hanna Nilsson
KOLOREKTAL - Fria Föredrag II
08:00-09:30
Jonas Bengtsson; Mattias Lepsenyi
SFAT-Traumaomhändertagande och traumakirurgins omvandling.
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP - Registrering, Välkomnande och Fria Föredrag
08:00-09:30
LÖF
08:00-09:30
ENDOKRIN - Symposium Thyr cyt/pat/framtid
08:00-09:30
KAFFE Utställningen
Utställningen
09:30-10:15
KOLOREKTAL/VÅRDVETENSKAP/KIRUB - Den perfekta stomin för patienten.
10:15-11:45
Eva Bengtsson; Per Nilsson; Elin Mariusdottir
SFAT-The transformation of Geriagtric trauma and EGS and the impact of frailty.
10:15-11:45
Shahin Mohseni, Bellal Joseph
ENDOKRIN - The Per-Ola Granberg lecture
10:15-11:15
Martin Almquist; Inga-Lena Nilsson, Frederic Triponez
ENDOKRIN - Fria Föredrag
11:15-11:45
Martin Almquist; Inga-Lena Nilsson
BRÖSTKIR - Plastikkirurgi vid cancerkirurgi
11:45-13:00
Caroline Holsti; Emma Hansson
BARNKIR Bråck, retention & fimosis.
11:45-13:00
Niclas Högberg
SIKT Säker laparoskopi
11:45-13:00
Alfred Jansson; Torbjörn Sakari
SFAT ERAS inom akutkirurgin.
11:45-13:00
Folke Hammarqvist
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
SOTA 2 - Handläggning av binjureincidentalom.
13:00-14:30
Andreas Muth
KOLOREKTAL - Metastaserad kolorektalcancer symposium
13:00-14:30
Bengt Glimelius; Gabriella Palmer
SFAT- The 10th ATLS version.
13:00-14:30
Martin Sundelöf
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
Maria Vendel, Annika Sandelin; Elisabet Nilsson
KIRUB - Hjälp det blöder! Strategier för blödningshantering och hur ser min verktygslåda ut?
13:00-14:30
Martina Sjöbeck, Peter Svensson
KAFFE Utställningen
Utställningen
14:30-15:15
ERAS-PERIOP - Perioperativ njurfunktion och relevans för vätsketerapi.
15:15-16:45
Mattias Soop
KOLOREKTAL- Fria Föredrag III
15:15-16:15
Karin Westberg; Fredrik Jörgren
SFAT/SFÖAK - Behandling av pankreasskador.
15:15-16:45
Louis Riddez; Martin Sundelöf
SIKT-Fria Föredrag
15:15-16:45
Hanna Nilsson; Enes Efendic
KIRUB - Etik - Åke Andrén-Sandberg
15:15-16:45
Johanna Nordell
ENDOKRIN - Fria Föredrag
15:15-16:45
Lo Hallin-Thompson; Anna-Karin Elf
Vårdvetenskap - Posterpresentation och efterföljande mingel. Studiebesök - för information se NFSKs monter.
15:15-16:45
KOLOREKTAL - ÅRSMÖTE
16:15-17:15
Pär Myrelid; Maziar Nikberg
SFAT - ÅRSMÖTE
16:45-17:45
SIKT-ÅRSMÖTE Högtidsföreläsning hedersmedlem.
16:45-17:45
Gabriel Sandblom
KIRUB - Årsmöte med bubbel och mingel !
16:45-17:45
ENDOKRIN - ÅRSMÖTE
16:45-17:45
KOLOREKTAL - Kolorektala Quiz
17:15-18:15
Mattias Block; Niklas Zar
SFAT - A & T
17:15-18:15
PLENARSESSION HELSINGBORG - Akutkirurgi – hur möter länskirurgin kraven på hög kvalitet och jämlik vård efter nivåstrukturering?
08:00-09:30
Agneta Montgomery; Jörgen Wenner
KOLOREKTAL - Fria Föredrag IV
08:00-09:30
Eva Angenete; Marcus Edelhamre
VÅRDVETENSKAP / SIKT - Vilka patienter ska opereras för obesitas?
08:00-09:30
Linda Sillén, Ellen Andersson; Marcus Lagerström; Anna Laureneius; Ami Bylund
BARNKIR - Praktisk info och välkommen samt Årets Avhandling 1-2
08:00-08:40
ADMIN - Incheckning (receptionen) samt Att arbeta med tolk - När och hur?
08:00-09:30
BARNKIR - Fria Föredrag 1
08:40-08:57
Lars Hagander
BARNKIR - Fria Föredrag 2
09:00-09:30
Helena Borg
KAFFE Utställningen
Utställningen
09:30-10:00
SKFs årsmöte
10:00-11:00
BARNKIR - Fria Föredrag 3
10:00-10:27
Carmen Mesas Burgos
VÅRDVETENSKAP - Årets Specialistsjuksköterska och Fria Föredrag
10:15-11:45
ADMIN - Bröstcancerpatientens väg i vårdkedjan.
10:15-11:45
Anna-Karin Falck; Karina Sandström
Stora forskarpriset
11:00-11:30
BARNKIR - Fria Föredrag 4
11:00-11:45
Martin Salö
BJS föreläsning - Surgical Ethics and the Future of Surgical Practice
11:30-12:15
Peter Angelos
VÅRDVETENSKAP - NFSK medlemslunch
11:45-13:00
KÄRLKIR Op-teknik vid aortakirurgi, öppen vs endovaskulär
11:45-13:00
Magnus Sveinsson
SIKT Säker laparoskopi
11:45-13:00
Alfred Jansson; Torbjörn Sakari
BARNKIR - Bråck, retention & fimosis.
11:45-13:00
Niclas Högberg
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ENDOKRINKIR - Neuroendokrina tunntarmstumörer
12:20-13:00
Anna-Karin Elf
Ethicon symposium
12:30-13:00
SKF PLENARSESSION - 1. Innovation in Surgery - Professor Antonio M. Lacy 2. Priset för nivåstruktureringen, en ojämlik akutsjukvård?-Debatt.
13:00-14:40
Antonio M. Lacy
VÅRDVETENSKAP & ADMIN - E-hälsotjänsters påverkan på sjukvårdspersonalen.
13:00-14:30
Margareta Davegård, Gudbjörg Erlingsdottir
BARNKIR - Gästföreläsning Mikko Pakarinen. Comprehensive management of pediatric intestinal failure - Outcomes of the first 100 patients in Helsinki.
13:00-13:40
Mikko Pakarinen
BARNKIR - Paneldiskussion. Treatment options in short bowel/intestinal failure in children.
13:45-14:45
Helene Engstrand Lilja, Henrik Arnell; Marcus Gäbel; Lovisa Telborn; Mikko Pakarinen
KAFFE Utställningen
Utställningen
14:30-15:15
SFÖAK-Fria föredrag EVO
15:15-16:45
Erik Johnsson; Magnus Nilsson
KIRUB/SFAT-Thoraxtrauma, vad behöver jag kunna som ST och jour?
15:15-16:45
Shahin Mohseni; Martin Sundelöf; Johanna Nordell
VÅRDVETENSKAP
15:15-16:45
Silva Flemark, Christina Lindholm; Christina Monsen
SIKT-New techniques for ventral hernia repair.
15:15-16:45
Hanna Nilsson; Gabriel Sandblom, Filip Muysums
BARNKIR - Årets avhandling 3-4
15:15-15:45
ADMIN - 1.Varför LSF? 2. Bubbel & Mingel
15:15-16:45
Helena Zander Ögren
BARNKIR - Nationella Vårdprogram.
15:45-16:15
BARNKIR - Kvalitetsregister
16:15-16:45
BARNKIR - Årsmöte SBKF
16:45-18:00
Erik Sköldenberg
BANKETT Sundspärlan i Helsingborg - Fri busstransport.
-Ej specificerad-
18:00-22:00
PLASTIKKIR - Frukostseminarium (Föranmälan krävs).
07:00-08:00
SFÖAK - Premaligna lesioner
08:00-09:30
Erik Johnsson; Bengt Isaksson
SFFB - Molekylär diagnostik vid bröstcancer-dags för införande i Sverige?
08:00-09:30
Malin Sund, Cornelia Liedtke; Hege Russnes; Anders Edsjö
SIKT-Trials och multicenterstudier i Sverige
08:00-09:30
Stephan Axer; Gabriel Sandblom, Eva Haglind
PLASTIKKIR-Outcome of burn care: the mortality perspective. Avhandlingsgenomgång.
08:00-08:20
KÄRLKIR - Arteriosklerotisk sjukdom i carotis och vertebralis
08:00-09:30
Ulf Hedin; Håkan Pärsson
SVESEK- Årsmöte
08:00-08:45
PLASTIKKIR-Fria Föredrag
08:22-09:30
ADMIN - Vad är det för mening med medicinska sekreterare?
08:30-09:30
Carl-Fredrik Carlsson
SVESEK - "Jussi Björling - tenor med rusande hjärta"
08:45-09:30
Lars-Ove Farnebo, Mårten Rosenquist
KAFFE Utställningen
Utställningen
09:30-10:15
SIKT-Face to face: TAPP vs TEP
10:15-11:45
Dorin Eugen, Jan Kuckleta; Marc Soltes; Johanna Österberg
SFÖAK - Top 6 abstracts
10:15-11:45
Magnus Nilsson; Jenny Rystedt
SFFB- Fria Föredrag och sedan postervandring
10:15-11:45
Martin Malmberg; Martin Rehn
VÅRDVETENSKAP - Personcentrerad vård och implementering.
10:15-11:45
Anna Karlsson, Anna Bergström
PLASTIKKIR ACTA-föreläsning
10:15-11:45
Daniel Nowinski, Laurent Lantieri
KÄRLKIR - Fria Föredrag
10:15-11:45
Carl Montan; Sverker Svensjö
ADMIN - Levnadsvanor. Cancer och mat.
10:15-11:00
Josephine Nicklasson
SVESEK - "Igår, Idag och imorgon."
10:15-11:45
Gunnar Edlund; Stig-Olof Almgren, Bruno Walther; Roland Andersson
ADMIN - Att arbeta som traumasekreterare, Akutmottagningen Lund.
11:00-11:45
Johanna Ollén
BRÖSTKIR - Plastikkirugi vid cancerkirurgi
11:45-13:00
Caroline Holsti; Emma Hansson
SFÖAK Leverblödning
11:45-13:00
Christian Sturesson
PLASTIKKIR - Mjukdelsskador
11:45-13:00
Patrik Velander; Stina Klasson
KÄRL Op-teknik vid aortakirurgi, öppen vs endovaskulär (Magnus Sveinsson)
11:45-13:00
Magnus Sveinsson
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
Studierektorslunch
12:00-13:00
Johan Ungerstedt
Medtronic symposium
12:30-13:00
Utbildnings-kommittén
13:00-14:30
Peter Elbe
VÅRDVETENSKAP / ADMIN / NFSK - 1 Överlämning till Norrköping. 2. Inspirationsföreläsning-Kulturkrockar.
13:00-14:30
Anna Melle
KAFFE Utställningen
Utställningen
14:30-15:15
SFÖAK - Postersession
15:15-16:45
Erik Johnsson; Christian Sturesson
SFFB-Bröstbevarande kirurgi vs. mastektomi - vad är kunskapsläget?
15:15-16:45
Jana de Boniface, Lars Holmberg; Kristjan Asgeirsson; Oreste Gentilini
SIKT/KIRUB - Hur vidmakthålla kompetens för utdöende tekniker.
15:15-16:45
PLASTIKKIR-Fria Föredrag
15:15-16:45
KÄRLKIR - Aortascreening
15:15-16:45
Rebecka Hultgren; Anders Wanhainen, Anders Wanhainen; Rebecka Hultgren; Elisabet Skagius; Sverker Svensjö
ADMIN - Traumajour i Sydafrika - En annorlunda resa.
15:15-16:45
Marcus Edelhamre
SFÖAK - Årsmöte
16:45-17:45
SFFB årsmöte
16:45-17:45
KÄRLKIR - Årsmöte
16:45-17:45
PLASTIKKIR - "Best Save" seminarium.
17:00-18:00
KÄRLKIR - Kärlmingel Dunkers kulturhus
18:30-19:00
SOTA 3 - Peroperative risk stratification-with focus on the obese patient.
08:00-09:30
Mike Grocott
SFÖAK - Fria föredrag HPB
08:00-09:30
Bengt Isaksson; Christian Sturesson
SFFB/Plastikkirurgi - Profylaktiska mastektomier och rekonstruktion - till vem, när, var, hur?
08:00-09:30
Caroline Holsti; Maria Mani, Niklas Loman; Kristjan Asgeirsson; Maria Mani
Nytt från LÖF – Checklista för Säker Kirurgi 2.0, NEWS-2 och resultat från Säker Traumavård.
08:00-09:30
Pelle Gustafson
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
Ulrika Palmer Kazen; Per Skoog
SPUR-inspektörs utbildning.
08:00-09:30
Peter Elbe; Renate Antonsson
KAFFE Utställningen
Utställningen
09:30-10:15
KIRUB
10:15-11:45
SFÖAK - Minimalinvasiv cancerkirurgi
10:15-11:45
Magnus Nilsson; Fredrik Lindberg
SFFB - Fria Föredrag
10:15-11:45
Anna-Karin Falck; Per-Ebbe Jönsson
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
10:15-11:45
KÄRLKIR - Vensjukdomar
10:15-11:45
Bo Eklöf; Olle Nelzén
SPUR-inspektörs utbildning.
10:15-11:45
Renate Antonsson; Peter Elbe
Förflyttningspaus
-Ej specificerad-
11:45-12:00
SFÖAK - Stor kirurgi
12:00-13:30
Anna Nordenström Dalén; Fredrik Lindberg
SFÖAK - Metastaskirurgi
12:00-13:30
Jenny Rystedt; Christian Sturesson
SFFB-Generella metastaser av malignt melanom - modern medicinsk och kirurgisk behandling
12:00-13:30
Karolin Isaksson; Roger Olofsson Bagge, Lars Ny; Jonas Nilsson; Ana Carneiro
PLASTIKKIR - Årsmöte för SPKF
12:00-13:30
KÄRLKIR - Komplexa kärlfall aorta
12:00-13:30
Manne Andersson; Markus Palm
KOLOREKTAL Perianala besvär på akuten.
12:00-13:00
Antoni Zawadzki
SFÖAK Pankreatit (Per Sandström)
12:00-13:00
Per Sandström
LUNCHPAKET
-Ej specificerad-
13:30-14:00