Vetenskapligt program

Hej,

Nu ligger ett tydligare preliminärt program uppe på hemsidan. Det preliminära programmet är nu inlagt i applikationen (AppInConf) och är således inte en PDF-fil. Fördelen är att om du är intresserad av någon programpunkt så kan du “klicka” på den för att få ytterligare information. Vill dock påminna om att detta är ett preliminärt program som dels kan komma att ändras något samt vartefter review-processen är klar successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Jönköping.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Klicka här för att se i helskärmsläge. Filtrera


Rum
Dölj Alla

Hammarskjöldsalen
Viktor Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén

Kategorier
Dölj alla

Akutkirurgi
Barnkirurgi
Bröstkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
Plastikkirurgi
SFÖAK
SIKT
SOTA
ST-Lunch
SVESEK
Sekreterarprogram
Traumakirurgi
Vårdvetenskap
ÖvrigtHammarskjöldsalen
Viktor Rydbergsalen
B1+B2
B3
B4
B5+B6
K10
K11
K12
K18
Utställningen
Entrén
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning Kirurgveckan 2017 Jönköping
Hammarskjöldsalen
09:30 - 10:00
SOTA I - Appendicit
10:15 - 11:45
Roland Andersson
KIRUB Gastroskopi
13:00 - 14:30
Fredrik Swahn
KIRUB
15:15 - 16:45
Get-together Prisutdelning SKF
18:00 - 21:00
TRAUMA - Akutkirurgi 1.Hur man startar en akutkirurgisk sektion. 2.Massiv GI-blödning.
08:00 - 09:30
Professor P. Talving
TRAUMA - Initial Triage & Management of Gun Shot wounds Assoc. Prof. Babak Sarani, George Washington University
10:15 - 11:45
SOTA Gallkirurgi 2.0
13:00 - 14:30
Johanna Österberg, Lars Enochsson, Jenny Rystedt, Agneta Montgomery, My Blohm
SIKT - Årsmöte och Högtidsföreläsning
15:15 - 16:45
Plenarsession-Standardiserade vårdförlopp-förbättrad eller fartblind cancervård?
08:00 - 09:30
Erik Wellander, Niklas Zar, Lina Westman, Annika Sjövall, Mats Bojestig, Malin Wengholm, Helena Brändström
SKF - Årsmöte
10:15 - 11:00
BJS-förel. Prof. Darosa, Northw. Univ, Chicago.
11:00 - 11:45
Debra Darosa
SKF-Plenarsession Länskirurgins roll i framtidens kirurgi.
13:00 - 14:30
Göran Stiernstedt, Gunilla Gunnarsson, Anders Sylvan, Elsa Ribbe, Hildur Thorarinsdottir, Linus Axelsson
KOLOREKTAL & TRAUMA - Akut kolorektalkirurgi.
15:15 - 16:45
Mirna Abraham Nordling, Kenneth Smedh, Sakarias Wangefjord
KOLOREKTAL - Ihre-föreläsning. Hereditary and Somatic mutations in Colorectal Cancer
08:00 - 09:30
Gabriella Möslein, Mef Nilbert
Peroperativ handläggning och akut ERAS
10:15 - 11:45
Behov av ett svenskt kirurgiskt träningscentrum. Svenskt kirurgiskt råd och Mayo Clinic. Paneldebatt.
13:00 - 14:30
Wojciech Pawlina, Lars Dahlin, Karin Båtelson, Stefan Lindgren, Claes Jönsson, Gabriel Sandblom
Vårdvetenskap och Administration - "Den bloggande patienten"
15:15 - 16:45
Sara Natt och Dag, Lotta Gray
SOTA III - Hemorrojder behandling
08:00 - 09:30
SFÖAK - Fria Föredrag Esofagus/ventrikel
10:15 - 11:45
SFÖAK - Fria Föredrag Galla/lever/pankreas
13:00 - 14:30
SFÖAK - Vägval vid svår pankreatit
15:15 - 16:45
Sara Regner, Bobby Tingstedt, Ellen Andersson
SFÖAK - Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgi
08:00 - 09:30
Greger Lindberg, Hans Törnblom, Carel le Roux
SFÖAK - Palliativa möjligheter
10:15 - 11:45
Kathrin Wode, Mats Lindblad, Marcus Sundén
SFÖAK - Topp 2017
13:00 - 14:30
SFÖAK - Postersession med snittar - Årsmöte
15:15 - 16:45
SFÖAK - Cholecystit - Kniv, slang eller pulver?
08:00 - 09:30
Rebecka Zacharias, Linda Lundgren, Gunnar Jacobsson
Vårdvetenskap och Administrationsprogrammet - 1.Mot alla odds 2. Nekrotiserande Fasciit.
13:00 - 14:30
Vårdvetenskap, SIKT, Periop.- Patientens omhändertagande vid bråckkirurgi.
08:00 - 09:30
Stephan Axer
PLASTIKKIR - ACTA-föreläsning - Mikrokirurgi vid trauma.
10:15 - 11:45
Vårdvetenskap - 1. Viktminskningskirurgi 2.Överlämning till Helsingborg
13:00 - 14:30
KOLOREKTAL - Presentation nationella studier samt Årsmöte
15:45 - 17:30
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KOLOREKTAL - Laparoskopisk IBD-kirurgi
10:15 - 11:45
Michael Eberhardson, Anthony de Buck van Overstraeten, Eva Angenete
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
12:00 - 13:30
KOLOREKTAL - Tre Bästa Abstrakt
15:15 - 15:45
SIKT - Fria Föredrag
10:15 - 11:45
SIKT - Kirurgi för rektusskidediastas
13:00 - 14:30
Gabriel Sandblom, Mattias Egberth
SIKT - Nollvision kring gallgångsskador.
15:15 - 16:45
Alfred Jansson
KIRUB - Modern bröstcancerkirurgi - senaste utvecklingen inom bröst-, axill- och rekonstruktiv kirurgi"
08:00 - 09:30
Jana de Bonifase
TRAUMA - 1. Management of Intra-Abdominal Solid Organ Injuries 2. Penetrating thoracic injuries
13:00 - 14:30
Associate Professor Babak Sarani, Professor P. Talving
TRAUMA - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
TRAUMA Årsmöte
17:00 - 18:00
SIKT - Tunntarmsileus
08:00 - 09:30
Torbjörn Sakari, Hanna Nilsson
KÄRLKIR &TRAUMA - Extremitetstrauma. Den farliga ischemin.
15:15 - 16:45
SIKT - Telemedicin
08:00 - 09:30
KOLOREKTAL -Fria Föredrag Cancer 1
10:15 - 11:45
BRÖSTKIR - DCIS
10:15 - 11:45
Sarah Pinder, Per Karlsson
BRÖSTKIR - Melanom/ljumskkirurgi
13:00 - 14:30
Mark Moncrieff
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
BRÖSTKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
BRÖSTKIR - Adjuvant Endokrin Behandling
10:15 - 11:30
Maria Ekholm, Per Hall
BRÖSTKIR - Förändringar med oklar malignitetspotential
13:00 - 14:30
Catharina Behmer, Anikó Kovács, Fredrik Wärnberg
BRÖTSKIR - ÅRSMÖTE med Bubbel
15:15 - 16:45
ADMINISTRATION-Kodningskvalitet i Patientregistret
10:15 - 11:45
Administrationsprogrammet - Är vi skapta för ett sittande liv framför en bildskärm?
15:15 - 16:45
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Mesenteriell ischemi-Europeiska riktlinjer
10:15 - 11:45
KÄRLKIR - Kirurgens roll vid akut DVT
15:15 - 16:45
KÄRLKIR - ÅRSMÖTE
17:00 - 18:00
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Akut aortasyndrom. Thorakalaortans akuta tillstånd.
10:15 - 11:45
KÄRLKIR - Komplexa Kärlfall-Ben
12:00 - 13:30
Postervandring
11:30 - 11:45
Framtidens kvalitetsregister
10:15 - 11:45
Mats Bojestig, Lars Klareskog, Lina Westman
KKF - Kommittén för kirurgisk forskning.
13:00 - 14:30
LÖF
10:15 - 11:45
KIRUB - PTH-kirurgi
15:15 - 16:45
Martin Almquist
Ethicon symposium
12:30 - 13:00
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00 - 08:30
ENDOKRINKIR - Sandström föreläsning: Peter Stålberg. Inledning Cia Ihre-Lundgren
10:15 - 11:00
Peter Stålberg
Medtronic Symposium
12:30 - 13:00
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
15:15 - 15:45
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
08:00 - 08:45
ENDOKRINKIR - PO Granberg Lecture - Hereditary HPT Maurizio Iocabone
10:15 - 11:15
Maurizio Iocabone
ENDOKRINKIR - Fria Föredrag
12:00 - 13:30
ENDOKRINKIR-Symposium Total vs Hemithyreoidektomi vid struma
08:30 - 09:30
ENDOKRINKIR-Fria Föredrag
11:00 - 11:45
ENDOKRINKIR-Årsmöte
15:45 - 16:45
ENDOKRINKIR-Symposium parathyreoidea
08:45 - 09:30
ENDOKRINKIR-Fria Föredrag
11:15 - 11:45
Vårdvetenskap - REGISTRERING och Kaffe
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap - Invigning - Tema: Det gör ont!
10:15 - 11:45
Vårdvetenskap - Tema: Omvårdnad vid kirurgiska cancerdiagnoser
13:00 - 14:30
Vårdvetenskap - Onkologisk tillägssbehandling vid tidig colorektalcancer.
15:15 - 16:45
Vårdvetenskap - Forskning och förbättringsområden inom kirurgisk omvårdnad. Årets specialistsjuksköterska
08:00 - 08:45
Vårdvetenskap - Fria Föredrag
10:15 - 11:00
Vårdvetenskap - Clostridium difficile infektion-en undvikbar vårdskada?
15:15 - 16:45
Administrationsprog - E-hälsa och framtidens digitala patienter.
08:00 - 09:30
Administrationsprog & Vårdvetenskap - Patientsäkerhet utifrån informationssäkerhet.
10:15 - 11:45
Ewa Beiving
Administrationsprogram - SVF samt Överlämning till Helsingborg
13:00 - 14:30
KIRUB-Neuralgi och komplikationer till bråckkirurgi
15:15 - 16:45
Sam Smedberg
Föreningslunch NFSK. Anmälan krävs, Kostnadsfritt.
12:00 - 13:00
Vårdvetenskap-Posterpresentation
08:45 - 09:30
Vårdvetenskap-Kompetent omvårdnad
11:00 - 11:45
Karolina Härle, Therese Avallin
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
ST-Lunch TRAUMA - Traumatiska hjärnskador.
11:45 - 13:00
Shahin Mohseni
ST-Lunch Akutkirurgi - Vätskebehandling
11:45 - 13:00
Folke Hammarqvist
ST-Lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45 - 13:00
Anders Winbladh
SVESEK - Igår, Idag och i morgon. 1. Appendicit 2. Neurokirurgi
13:00 - 14:30
Roland Andersson, Leif Salford
SVESEK - "Skeppsläkare i Antarktis 100 år efter Jean-Baptiste Charcot"
15:15 - 16:15
Joar Svanvik
SVESEK - Årsmöte
16:15 - 16:45
ST-Lunch KOLOREKTAL- Sa du hemorrojder?
11:45 - 13:00
Karl Hagman
ST-lunch SFÖAK - Endoskopi-vad ser jag (inte)?
11:45 - 13:00
Anders Winbladh
BARNKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
BARNKIR - Fria Föredrag och Avhandlingar
10:15 - 11:45
ST-Lunch BRÖSTKIR - Onkologisk bröstcancerbehandling-vad en kirurg bör veta.
11:45 - 13:00
Maria Ekholm
BARNKIR - Gästföreläsare Pediatric surgery in transition and adolescense challanges
13:00 - 14:30
BARNKIR - Nationella vårdprogram & kvalitetsregister
15:15 - 16:45
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
08:00 - 09:30
Vårdvetenskap: På nya vägar framåt: Sjuksköterska och scopist.
11:00 - 11:45
ST-Lunch - Sa du hemorrojder?
11:45 - 13:00
Karl Hagman
PLASTIKKIR - Fria Föredrag
15:15 - 16:45
PLASTIKIR - Fria Föredrag
08:40 - 09:30
PLASTIKKIR - Symposium: Bäckenbottenrekonstruktion efter utvidgad kirurgi för rektalcancer
10:15 - 11:45
PLASTIKKIR - Årsmöte
12:00 - 13:30
BARNKIR - ÅRSMÖTE
16:45 - 17:45
PLASTIKKIR-Thesis: Breast reconstructive surgery.
08:00 - 08:40
Andri Thorarinsson
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45 - 13:00
Håkan Åstrand
ST-lunch BARN - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45 - 13:00
Pia Löfgren
ST-Lunch KÄRL - Postoperativa kärlkirurgiska infektioner-hur hanterar vi dem?
11:45 - 13:00
Håkan Åstrand
ST-Lunch ENDOKRINKIR - Komplikationer till halskirurgi
12:00 - 13:30
Anders Thornell, Catharina Ihre Lundgren
ST-LUNCH PLASTIK - Brännskador, bedömning och behandling.
11:45 - 13:00
Pia Olofsson
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi.
11:45 - 13:00
Stephan Axer, Mattias Egberth
ST-Lunch SIKT - Komplikationer efter obesitaskirurgi
11:45 - 13:00
Stephan Axer, Mattias Egberth
ST-Lunch BARNKIR - Riktlinjer för kirurgi på barn
11:45 - 13:00
Pia Löfgren
ST-Lunch PLASTIKKIR - Brännskador, bedömning och behandling.
12:00 - 13:30
Pia Olofsson
ST-Lunch ENDOKRINKIR- Komplikationer till halskirurgi.
11:45 - 13:00
Martin Almquist, Olov Norlen
Kaffe
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30 - 15:15
KAFFE och UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30 - 10:15
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45 - 12:00
Lunch
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
LUNCH och UTSTÄLLNING
Utställningen
11:45 - 13:00
HÄMTA LUNCHPAKET OCH KÖR FÖRSIKTIGT HEM !
Entrén
13:30 - 15:00