Hej,

Nu ligger ett preliminärt program uppe på hemsidan som dels kommer att ändras samt, vartefter review-processen är klar, successivt kommer att fyllas ut med ytterligare föredrag och posters. I nuläget kan dock detta preliminära program förhoppningsvis vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert kommande deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Helsingborg.

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

Visa program i helskärm


 Filtrera


Rum
Dölj Alla

TBA
B1 Kärnan
B2 Sofiero
C1 Fredriksdal
Henry
Gerda
C2 Ramlösa
Råå
Viken

Kategorier

Barnkirurgi
Endokrinkirurgi
KIRUB
Kolorektalkirurgi
Kärlkirurgi
PERIOP ERAS
Plastikkirurgi
SIKT
SFÖAK
SVESEK
Vårdvetenskap
ADMIN
LÖF
SFAT
SFFB
SOTA
TBA
B1 Kärnan
B2 Sofiero
C1 Fredriksdal
Henry
Gerda
C2 Ramlösa
Råå
Viken
 
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
Invigning
09:30-10:00
SOTA 1 Helsingborg - Välj Hälsa !
10:15-11:45
Stig Bengmark
KOLOREKTAL
10:15-11:45
SFAT (Svensk Förening för Akutkirurgi och Trauma)
10:15-11:45
ENDOKRIN
10:15-11:45
LUNCH
TBA
11:45-13:00
KOLOREKTAL Symposium
13:00-14:30
SFAT & KKF
13:00-14:30
KIRUB
13:00-14:30
ENDOKRIN
13:00-14:30
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
KOLOREKTAL
15:15-16:45
SFAT
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
ENDOKRIN
15:15-16:45
GET-TOGETHER
TBA
18:00-21:00
SIKT
08:00-09:30
KOLOREKTAL
08:00-09:30
SFAT
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP
08:00-08:45
LÖF
08:00-09:30
ENDOKRIN
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP - Fria Föredrag
08:45-09:30
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:15
KOLOREKTAL/VÅRDVETENSKAP/KIRUB - Den perfekta stomin för patienten.
10:15-11:45
Eva Bengtsson; Per Myrelid, Per Myrelid; Eva Carlsson; Åsa Gustavsson
SFAT Symposium
10:15-11:45
ENDOKRIN
10:15-11:45
LUNCH
TBA
11:45-13:00
SOTA 2
13:00-14:30
KOLOREKTAL Metastaserad colorectalcancer symposium
13:00-14:30
SFAT
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
KIRUB
13:00-14:30
ENDOKRIN
13:00-14:30
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
ERAS-PERIOP
15:15-16:45
KOLOREKTAL
15:15-16:45
SFAT
15:15-16:45
SIKT
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
ENDOKRIN
15:15-16:45
KOLOREKTAL - ÅRSMÖTE
16:45-17:45
SIKT-ÅRSMÖTE
16:45-17:45
KIRUB årsmöte
16:45-17:45
ENDOKRIN Årsmöte
16:45-17:45
PLENARSESSION HELSINGBORG
08:00-09:30
KOLOREKTAL
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP/SIKT - Gastric bypass.
08:00-09:30
BARNKIR
08:00-09:30
ADMIN - Incheckning i receptionen.
08:00-08:30
ADMIN - Språkservice.
08:30-09:30
Pirkko Trpevski Kyllönen
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:00
SKFs årsmöte
10:00-11:00
VÅRDVETENSKAP - Årets specialistsjuksköterska
10:15-10:45
BARNKIR
10:15-11:45
ADMIN - Bröstcancerpatientens väg i vårdkedjan.
10:15-11:45
Anna-Karin Falck; Karina Sandström
VÅRDVETENSKAP - Fria Föredrag
10:45-11:45
Stora forskarpriset
11:00-11:30
BJS föreläsning - Clinical Medical Ethics - Professor Peter Angelos
11:30-12:15
Lunch
TBA
11:45-13:00
Ethicon symposium
12:30-13:00
SKF PLENARSESSION
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP & ADMIN
13:00-14:30
BARNKIR
13:00-14:30
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
SFÖAK
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
VÅRDVETENSKAP
15:15-16:45
SIKT Symposium Förslag till framtida randomiserade studier
15:15-16:45
Gabriel Sandblom
BARNKIR
15:15-16:45
KÄRL
15:15-16:45
ADMIN - Läkarsekreterarförbundet.
15:15-16:15
ADMIN - Traumasekreterare Bubbel och mingel.
16:15-16:45
BANKETT
TBA
17:00-22:00
IHRE-föreläsning
08:00-09:30
SFÖAK
08:00-09:30
BRÖSTKIR (SFFB)
08:00-09:30
SIKT
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
SVESEK
08:00-09:30
ADMIN - Vad är det för mening med medicinska sekreterare?
08:30-09:30
Carl-Fredrik Carlsson
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:15
SIKT
10:15-11:45
SFÖAK
10:15-11:45
SFFB
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP
10:15-11:45
PLASTIKKIR ACTA-föreläsning
10:15-11:45
Daniel Nowinski, Laurent Lantieri
KÄRLKIR
10:15-11:45
ADMIN - Levnadsvanor. Cancer och mat.
10:15-11:00
Josephine Nicklasson
SVESEK
10:15-11:45
ADMIN - Att arbeta som traumasekreterare, Akutcentrum Helsingborg.
11:00-11:45
Lunch
TBA
11:45-13:00
Medtronic symposium
12:30-13:00
Utbildnings-kommittén
13:00-14:30
Peter Elbe
VÅRDVETENSKAP/ADMIN - 1 Överlämning till Norrköping. 2. Inspirationsföreläsning-Kulturkrockar.
13:00-14:30
Anna Melle
KAFFE Utställningen
TBA
14:30-15:15
SFÖAK
15:15-16:45
SFFB
15:15-16:45
SIKT/KIRUB - Samsymposium.
15:15-16:45
PLASTIKKIR
15:15-16:45
KÄRLKIR
15:15-16:45
ADMIN - Läkare utan gränser.
15:15-16:45
Marcus Edelhamre
SFÖAK årsmöte
16:45-17:45
SFFB årsmöte
16:45-17:45
KÄRLKIR årsmöte
16:45-17:45
PLASTIKKIR - "Best Save" seminarium.
17:00-18:00
SOTA 3
08:00-09:30
SFÖAK
08:00-09:30
BRÖSTKIR (SFFB) & PLASTIKKIR - Samsymposium
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
KAFFE Utställningen
TBA
09:30-10:15
KIRUB
10:15-11:45
SFÖAK
10:15-11:45
SFFB
10:15-11:45
PLASTIKKIR
10:15-11:45
KÄRLKIR
10:15-11:45
Förflyttningspaus
TBA
11:45-12:00
SFÖAK
12:00-13:30
SFFB
12:00-13:30
PLASTIKKIR
12:00-13:30
KÄRLKIR
12:00-13:30
LUNCHPAKET
TBA
13:30-14:00
SFÖAK
14:00-15:00
SFFB
14:00-15:00