Preliminärt Program

M2
M7
M1
M8
M6
E4
E5
E8
E3
E6
E7
E9
Utställning
Berns Salonger
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
17:00
 
 
17:30
 
 
18:00
 
 
18:30
 
 
19:00
 
 
19:30
 
 
20:00
 
 
20:30
 
 
Kaffe och utställning
Utställning
09:00-09:30
Jacob Freedman
SIKT Fria föredrag
09:30-11:00
SOTA1 Stockholm. När man skall låta bli att operera.
09:30-11:00
Jacob Freedman
Endokrin Fria Föredrag (Thyroideacancer)
09:30-11:00
Maria Annerbo, Falun; Olof Norlén, Uppsala
Kolorektal Lokalt avancerad rektalcancer - beyond TME
09:30-11:00
Henrik Jutesten; Mirna Nordling, Stockholm
Utställning och förflyttning till invigningen
Utställning
11:00-11:30
Invigning
M2
11:30-12:00
ST-lunch 1 Den svåra gallan – Tips och tricks!
12:00-12:45
ST-lunch 2 Den svåra ischemin - När korrekt handläggning räddar liv och lem!
12:00-12:45
ST-lunch 3 Den svåra bakjouren – Hur och vad gör jag?
12:00-12:45
ST-lunch 4 Medtronic
12:00-12:45
Lunch
Utställning
12:00-13:00
KIRUB Vetenskapligt battle - Kirurgiska kontroverser
13:00-14:30
Maria Melkemichel; Patrik Larsson
SIKT Amazing technologies
13:00-14:30
ACTA-föreläsning: Blast Injuries and Civilian Healthcare – What do we need to know?
13:00-14:30
Shahin Mohseni; Per Loftås
Endokrin Sandströms föreläsning (livskvalitet och NET) och fria föredrag (hypopara)
13:00-14:30
Helene Lindfors, Sundsvall; Karin Lind, Stockholm
Kolorektal Appendixneoplasier
13:00-14:30
Lena Ghanipour; Gabriella Jansson Palmer, Stockholm
SOTA Vårdvetenskap Omvårdnad vid trauma
13:00-14:30
Karolina Härle
Kaffe och utställning
Utställning
14:30-15:15
Vårdvetenskap Identifiera och möta omvårdnadsbehov - övervakning och vårdnivå
15:15-16:15
Maria Sandgren
Kolorektal Fria föredrag
15:15-16:15
Maziar Nikberg; Suzanne Tumlin Ekelund
Endokrin Fria föredrag (binjure och GIST)
15:15-16:15
Ivan Shabo, Stockholm; David Thorsteinsson, Stockholm
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
15:15-16:15
Fredrik Linder; Jan-Olof Svärd
KIRUB ERCP . Inte en oskyldig undersökning
15:15-16:15
Jenny Pousette; Frida Rosén
Kolorektal postervandring
16:15-17:30
Endokrin årsmöte
16:15-17:15
KIRUB årsmöte
16:15-17:15
Fördrink och mingel
Utställning
16:30-18:00
Mingelmiddag
Utställning
18:00-21:00
KIRUB Tarmsvikt - Prevention och behandling
08:30-09:30
Johan Olsson Hofgård; Patrik Pettersson
SFAT Fria föredrag akutkirurgi
08:30-09:30
Stefan Redeen; My Blohm
Endokrin/Kolorektal Tunntarmsneoplasi. Kirurgisk och onkologisk behandling.
08:30-09:30
Per Mattsson, Stockholm; Helene Lindfors, Sundsvall
Vårdvetenskap Identifiera och möta omvårdnadsbehov - Bedside bedömning
08:30-09:30
Nicke Antonov
Kolorektal Tunntarmstumörer
08:30-09:30
LÖF
08:30-09:30
Kaffe och utställning
Utställning
09:30-10:15
Vårdvetenskap/SIKT Sent i livet, mitt i vården. Den äldre patienten inom kirurgi och trauma.
10:15-11:45
My Engström
SFAT Fria föredrag Trauma
10:15-11:45
Eva-Corina Caragounis; Folke Hammarqvist, Stockholm
KIRUB Framtidens kirurger - Paneldebatt om den kirurgiska utbildningen
10:15-11:45
Carl Johan Drott; Salim Tamimi
Endokrin Granbergs föreläsning. Minimally invasive surgery for treatment of small bowel neuroendocrine neoplasms.
10:15-11:45
Lo Hallin Thompsson, Lund; Fredrik Karlsson, Stockholm
Kolorektal Fria föredrag samt mini-SOTA Anorektala funktionsstörningar.
10:15-11:45
Johan Carlander; Deborah Saraste
KKF. Kirurgiska register - en guldgruva för forskning
10:15-11:45
Lisa Rydén
Lunch
Utställning
11:45-13:00
ST-lunch 5 Den svåra rumpan – Proktologins utmaningar!
12:00-12:45
ST-lunch 6 Det svåra ileuset - Tips och tricks!
12:00-12:45
ST-lunch 7 Den svåra barnkirurgin -Tumörkirurgi på barn!
12:00-12:45
ST-lunch 8 Ethicon
12:00-12:45
Intuitive lunchsymposium
12:30-13:00
Medtronic lunchsymposium
12:30-13:00
SIKT 3
13:00-14:30
SOTA 2 Trauma: Transfusion in Trauma
13:00-14:30
Shahin Mohseni; Lina Holmberg
Endokrin Anaplastisk Tyreoideacancer
13:00-14:30
Maria Annerbo, Falun; Ivan Shabo, Stockholm
Kolorektal Mini-SOTA anorektala funkionsstörningar
13:00-14:30
Conny Wallon; Jennifer Park
Vårdvetenskap Fria föredrag
13:00-14:30
Marlene Malmström
Kaffe och utställning
Utställning
14:30-15:15
KIRUB Neurotrauma - Akut och vidarevård
15:15-16:15
Carl Johan Drott; Johan Olsson Hofgård
SFAT The Good, The Bad, and The Ugly – Trauma and Emergency Surgery Cases
15:15-16:15
Per Loftås; Eva-Corina Caragounis
IHRE-föreläsning, The mesentery - our new organ
15:15-16:15
Kalle Landerholm; Catharina Ihre Lundgren
Endokrin Fria föredrag (P-NET och komplikationer till thyroideakirurgi
15:15-16:15
Anders Thornell, Göteborg; Carolina Nylén, Stockholm
SIKT Kirurgisk innovation - från idé till färdig produkt
15:15-16:15
Vårdvetenskap Postersession och mingel
15:15-16:15
SFAT årsmöte
16:30-17:30
Kolorektal årsmöte
16:30-17:30
SIKT årsmöte
16:30-17:30
Admin Mingel och frågesport
08:30-09:30
Vårdadministrativa programmet. Utställning och mingel
08:30-17:15
Plenarsession Stockholm. Vad har vi gjort och vart kan vi nå?
08:30-09:30
Fredrik Hjern, Stockholm
Vårdvetenskap Identifiera och möta omvårdnadsbehov - Bedside bedömning
08:30-09:30
Tina Gustavell
Kolorektal Kolorektal Är kolorektal cancervård i Sverige jämlik?
08:30-09:30
Peter Matthiesen; Annika Sjövall
Barnkirurgi Fria föredrag
08:30-09:30
Anna Gunnarsdottir; Johan Danielsson
Kaffe och utställning
Utställning
09:30-10:15
SKF årsmöte
10:00-11:00
Admin Traumavård
10:15-11:45
Vårdvetenskap Vinnare av NFSK forskarpris och Årets specialistsjuksköterska
10:15-11:45
Barnkirurgi NEC Symposium: Kirurgi på det prematura barnet.
10:15-11:45
Carmen Mesas Burgos; Lars Hagander
Br J Surg föreläsning
11:00-11:45
NFSK medlemslunch
11:45-12:45
Lunch
Utställning
11:45-13:00
ST-lunch 9 Den svåra gallan – Tips och tricks!
12:00-12:45
ST-lunch 10 Den svåra ischemin - När korrekt handläggning räddar liv och lem!
12:00-12:45
ST-lunch 11 Den svåra bakjouren – Hur och vad gör jag?
12:00-12:45
Verksamhetschefslunch
12:00-12:55
ST-lunch 12 Intuitive
12:00-12:45
Admin Arbetsglädje med Leila Söderholm
13:00-14:30
BJS Prize Session, Stora forskarpriset och övriga priser
13:00-14:30
Vårdvetenskap Psykologiska konsekvenser vid stor kirurgi
13:00-14:30
Maria Sandgren
Barnkirurgi Ovariala cystor: handläggning i olika åldrar
13:00-14:30
Josefin Nordeström; Arne Stenbäck
Kaffe och utställning
Utställning
14:30-15:15
Admin Optimering av cancerpatienter inför operation - Optimeringscentrum DS
15:15-16:15
Utbildningskommittén
15:15-16:30
Vårdvetenskap Fria föredrag
15:15-16:15
Pernilla Lagergren
Barnkirurgi Fria föredrag, Gastrostomi vårdprogram
15:15-16:15
Matilda Bräutigam; Erik Ömling
Årsmöte SBKF
16:30-17:30
BANKETTEN, Berns salonger
Berns Salonger
19:00-23:00
Admin TIK - taligenkänning
08:30-09:30
Plastik 1
08:30-09:30
SFFB Fria föredrag
08:30-09:30
Eva Vikhe Patil; Linda Zetterlund
SIKT Morgon-TV - urval av årets filmbidrag
08:30-09:30
Kärlkir Fria föredrag.
08:30-09:30
SFÖAK AKUT ESOFAGUS
08:30-09:30
Martin Jeremiasen, Lund; Ulrika Smedh, Göteborg
SVESEK Utbildningsframgångar
08:30-09:30
Kaffe och utställning
Utställning
09:30-10:15
Admin ICD-11
10:15-11:45
Plastik ACTA Kirurgisk behandling av lymfödem
10:15-11:45
Håkan Brorsson, Lund; Maria Mani
SVESEK Kvalitetsregister, en svensk exportartikel.
10:15-11:45
SFFB Targeted Axillary Dissection
10:15-11:45
Charlotta Wadsten
Akutläkare?
10:15-11:45
Kärlkir Kärltrauma
10:15-11:45
Carl Wahlgren; Tal Hörer
SFÖAK Top orals, speedtalks and posters Esofagus Ventrikel Obesitas
10:15-11:45
Erik Stenberg, Göteborg; Gustav Linder
KIRUB Akuta bukväggsbråck - De svåra fallen, handläggning och åtgärder
10:15-11:45
Patrik Larsson; Jenny Pousette
LUNCH
Utställning
11:45-13:00
ST-lunch 13 Den svåra rumpan – Proktologins utmaningar!
12:00-12:45
ST-lunch 14 Det svåra ileuset - Tips och tricks!
12:00-12:45
ST-lunch 15 Den svåra barnkirurgin -Tumörkirurgi på barn!
12:00-12:45
ST-lunch 16 BD Bard
12:00-12:45
BD lunchseminarium
12:30-13:00
Exact Sciencis lunchsymposium
12:30-13:00
Ethicon lunchsymposium
12:30-13:00
SFFB/Plastik Direktrekonstruktion vid mastektomi med efterföljande strålbehandling. Evidens som talar för och emot, eller finns där evidens för en medelväg?
13:00-14:30
Tor Svensjö
SKF plenarsession. NPO - var står vi?
13:00-14:30
SOTA 3 Kärl
13:00-14:30
SFÖAK/SIKT HIATUS UPDATE
13:00-14:30
Magnus Nilsson
SVESEK - Läkaren som patient
13:00-14:30
Kaffe och utställning
Utställning
14:30-15:15
SIKT 5
15:15-16:15
Plastik 3
15:15-16:15
SFFB Speedtalks och avhandlingspresentation
15:15-16:15
Eva Vikhe Patil; Hanna Fredholm
KIRUB Halskirurgi - CIAs hemligheter
15:15-16:15
Maria Melkemichel; Salim Tamimi
Kärlkir Strålning och strålskydd
15:15-16:15
Anders Wanhainen
SFÖAK Obesitaskirurgiskt seminarium – Indikation och metod
15:15-16:15
Erik Stenberg, Göteborg; Staffan Törnudd
SVESEK årsmöte
15:15-16:15
SFFB årsmöte
16:15-17:15
Kärlkir årsmöte
16:15-17:15
SFÖAK årsmöte
16:15-17:15
KIRUB "How to" akut laparotomi och stomi - Tips och trix för att klara den svåra buken
08:30-09:30
Patrik Pettersson; Frida Rosén
SFFB Fria föredrag 2
08:30-09:30
Jenny Heiman; Christine Obondo
SFÖAK Lokalt avancerad pancreascancer - görbart och försvarbart?
08:30-09:30
Poya Ghorbani; Oskar Hemmingsson, Umeå
Plastik 4
08:30-09:30
Kärlkir Fria förederag - Prize session
08:30-09:30
Kaffe och utställning
Utställning
09:30-10:15
SFFB Neoadjuvant treatment in melanoma
10:15-11:45
Roger Olofsson Bagge; Karolina Isaksson
Plastik 5
10:15-11:45
SFÖAK FRAMTIDENS ÖAK KIRURG - hur blir du det?
10:15-11:45
Linda Hauge, Karlstad; Patrick Larsson
Kärlkir Onkovaskulär kirurgi
10:15-11:45
Ulrika Palmer Kazen; Marcus Langenskiöld
Föflyttningspaus
Utställning
11:45-12:00
SFFB Det andra bröstet
12:00-13:30
Andreas Karakatsanis; Hanna Fredholm
Plastik årsmöte
12:00-13:30
SFÖAK Top oral, speedtalks and posters HPB
12:00-13:30
Linda Hauge, Karlstad; Oskar Hemmingsson, Umeå
Kärlkir Komplexa kärlfall: kärl- och graftinfektioner
12:00-13:30
Joakim Nordanstig
Lunchpaket - Ha en bra resa hem!
Utställning
13:30-14:30

Kontakta oss

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

 

AkademiKonferens

Viktiga datum

1 april: Anmälan öppnar
17 april: Abstract deadline
10 maj: Besked om inlämnat abstract
1 juli: Höjd anmälningsavgift
5 augusti: Ladda upp presentation & E-Poster
22-26 augusti: Kirurgveckan 2022

Arrangeras av