Vetenskapligt program

Reviewgranskningen av abstrakt är nu klar och troligtvis har ni nu alla fått besked om utfallet av abstrakt-granskningen. Glädjande nog så kom det in rekordmånga abstrakts (330) till Kirurgveckan i Norrköping vilket borgar för många intressanta och bra muntliga presentationer och posters.

På hemsidan så ser ni hur de olika tidsutrymmena är organiserade för respektive delförening. När det gäller de fria föredragens inbördes ordning inom respektive delförening så kommer de att läggas upp på hemsidan något senare då vi vill ha det definitiva programmet klart och det inte sällan sker förändringar med föredragshållare mm. så här på våren.

Observera att programmet på hemsidan https://www.kirurgveckan.se/vetenskapligt-program/vetenskapligt-program-fullskarm/ är ett levande dokument som uppdateras i takt med att förändringar sker. När det gäller tiderna så kan de ibland vara lite svåra att se på y-axeln varför jag rekommenderar att ni tittar direkt i tiderna angivna i ”slottarna”.

Väl mött i Norrköping

Luleå 2019-05-20

Lars Enochsson

Vetenskaplig sekreterare

Se schemat i fullskärm genom att klicka här

De Geerhallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1
Vingen 2
Vingen 3
Vingen 4
Vingen 6
Vingen 7
Vingen 8
Utställningen
Vingens foajé
POSTERHALL
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
SOTA 1 Norrköping
09:30-11:00
SFÖAK - Fria Föredrag HPB
09:30-11:00
SIKT
09:30-11:00
SFFB - Fria Föredrag
09:30-11:00
Kaffe
De Geerhallen
11:00-11:30
Invigning
De Geerhallen
11:30-12:00
Lunch
Utställningen
12:00-13:00
ST-Lunch SFAT
12:00-12:50
ST-Lunch SFFB - Axillens kirurgi
12:00-12:50
Eva Vikhe Patil
ST-Lunch plastik
12:00-12:50
ST-Lunch SFÖAK
12:00-12:50
ACTA-föreläsning - Prof. Antonio M. Lacy, AIS Channel-A global platform for surgical teaching.
13:00-14:30
SFÖAK - Fria Föredrag EVO
13:00-14:30
SIKT
13:00-14:30
KIRUB
13:00-14:30
KIRUB
13:00-14:30
SFFB Kirurgi vid neoadjuvant behandling
13:00-14:30
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
SIKT/KIRUB
15:15-16:45
SFÖAK - Symposium Obesitas
15:15-16:45
Anna Dalén; Markus Lagerström; Niclas Abrahamsson; Magnus Sundbom; Erik Stenberg
SFAT
15:15-16:45
Nationell Högspecialiserad Vård - Socialstyrelsen Vingen 1&2
15:15-16:45
Nationell högspecialiserad vård Vingen 1&2
15:15-16:45
SFFB - Alla våra register
15:15-16:45
SFFB - Årsmöte
16:45-18:00
Mingel i Utställningen
Utställningen
18:30-19:00
GET-TOGETHER & PRISUTDELNING (Ihre-pris, Bästa: Avhandling, Vetenskapliga arbete, utbildningsinsats samt NFSKs pris)
De Geerhallen
19:00-21:00
Vårdvet NFSK/SIKT/Barnkir - "När allt skiter sig"
08:00-09:30
SFÖAK-Fria Föredrag Top 8 Orals
08:00-09:30
SFAT - Fria Föredrag Trauma
08:00-09:30
SFFB - Malignt melanom
08:00-09:30
LÖF - Nyheter från LÖF!
08:00-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:15
SFAT
10:15-11:45
SFÖAK - Symposium Biomarkörer
10:15-11:45
Hanna Nyström; Malin Sund; Magnus Nilsson
KIRUB
10:15-11:45
KKF
10:15-11:45
SFFB - Fria Föredrag
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP - Samvetsstress
10:15-11:45
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ST-Lunch SFAT
12:00-12:50
ST-Lunch SIKT
12:00-12:50
ST-Lunch SFFB - Kirurgi vid malignt melanom
12:00-12:50
Roger Olofsson Bagge
ST-Lunch SPÖAK
12:00-12:50
SOTA 2 - Screening för tidig diagnostik av cancer. Bröst, colon, aorta, prostata
13:00-14:30
SFÖAK - Symposium Pankreascancer
13:00-14:30
Roland Andersson; Dyre Kleive; Margareta Heby
SFAT
13:00-14:30
SFFB - DCIS
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP-Invigning
13:00-13:15
VÅRDVETENSKAP-Matstrupslab, högst upp i näringskedjan!
13:15-14:30
Thomas Franzén; Linda Loftås; Jonathan Gil; Carina Malmström; Eva-Lotta Boberg; Helena Krook
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
Ihre-föreläsning
15:15-16:45
SFÖAK - Posterpresentationer
15:15-16:45
SFAT - Fria Föredrag Akutkirurgi
15:15-16:45
VÅRDVETENSKAP - Postersession i Vingens foajé med efterföljande mingel i Champagnebaren
15:15-16:45
KIRUB - ev samsymposium med SFAT
15:15-16:45
SFFB - Speedtalks och avhandlingspresentationer
15:15-16:45
SIKT
15:15-16:45
SFATs ÅRSMÖTE
16:45-18:15
GET-TOGETHER VÅRDVETENSKAP & ADMINISTRATION
19:00-22:00
Plenarsession Norrköping
08:00-09:30
SFÖAK - Symposium Levnadsvanor
08:00-09:30
Mats Börjesson; Hanne Tönnesen; Andreas Wladis; Eva Angenete
SIKT - Muntliga presentationer
08:00-09:30
BARNKIR
08:00-09:30
VÅRDVETENSKAP - Fria Föredrag
08:00-09:30
Kolorektal - Fria Föredrag
08:00-09:30
ADMINISTRATION-Registrering
08:00-08:30
ADMINISTRATION-Presentation och Nätverkan
08:30-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:15
SKFs Årsmöte
10:00-11:00
VÅRDVETENSKAP-Årets Specialistsjuksköterska-Vinnare av omvårdnadsstipendium 2019
10:15-10:45
BARNKIR
10:15-11:45
ADMINISTRATION-Tema Obesitas. Obesitas, varför bry sig? Verkligheten bakom operationsdiktatet.
10:15-11:45
Torsten Olbers
VÅRDVETENSKAP-Fria Föredrag
10:45-11:45
Stora forskarpriset
11:00-11:15
Br J Surg föreläsning - "The Future of Surgery - Harnessing technology to increase patient benefit"
11:15-12:00
Dion Morton
VÅRDVETENSKAP-NFSK Medlemslunch
11:45-13:00
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
Separat lunch för Administrativa programmet.
11:45-13:00
ST-Lunch barnkir
12:00-12:50
ST-Lunch SIKT
12:00-12:50
ST-Lunch kärl
12:00-12:50
ST-Lunch kolorektal
12:00-12:50
ETHICON Symposium
12:30-13:00
SKF Plenarsession
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP - 1/Skadad för resten av livet 2/Säkrare läkemedelsbehandling
13:00-14:30
BARNKIR/SFAT
13:00-14:30
ADMINISTRATION-Bästa ergonomin vid datorn! Föreläsning och workshop hos utställarna.
13:00-14:30
Sofie Rehnström,
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
KOLOREKTAL/SFÖAK/ SFAT
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
BARNKIR
15:15-16:45
VÅRDVETENSKAP-En attraktiv arbetsplats, paneldiskussion.
15:15-16:45
Kärlkirurgisk forskning
15:15-16:45
ADMINISTRATION-Kommunikation-hur svårt kan det vara? + MINGELAVSLUT.
15:15-16:45
Annelie Ahlqvist
BARNKIR ÅRSMÖTE
16:30-18:00
BANKETTEN - LOKAL VÄRMEKYRKAN (vid LdG) Observera tiden 19:00-02:00
Utställningen
19:00-23:59
KIRUB
08:00-09:30
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
ENDOKRIN - Fria Föredrag
08:00-09:30
KÄRLKIR-Fria Föredrag
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
ADMINISTRATION-RAK på ViN. Rätt använd kompetens på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
08:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:15
KOLOREKT/ PERIOP Intro – nya ERAS guidelines för kolorektalkirurgi
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION-ViN i världen-medarbetare på utlandsuppdrag
10:15-11:45
ENDOKRIN- PO Granberg lecture Priv-Doz Rick Schneider, Universitetsklinik Halle
10:15-11:30
Rick Schneider
KÄRLKIR/BARNKIR
10:15-11:45
SVESEK - Död och liv i fiktion och verklighet - Karin Wahlberg
10:15-11:00
Karin Wahlberg
SIKT
10:15-11:45
PLASTIKKIR
10:15-11:45
SVESEK -"Igår, idag, imorgon" Del 1: Hjärtkirurg i Sverige, Danmark och USA.
11:00-11:45
Gösta Pettersson
ENDOKRIN-Fritt Föredrag
11:30-11:45
ERAS-Periop - Postervandring
11:45-12:15
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
ST-Lunch barnkir
12:00-12:50
ST-Lunch endokrin
12:00-12:50
ST-Lunch kolorektal
12:00-12:50
kärl
12:00-12:50
MEDTRONIC Symposium
12:30-13:00
UTBILDNINGSKOMMITTÉN
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION-"Flockdjuret människan"
13:00-14:30
SVESEK-Igår, idag, imorgon. Del 2 Modern Melanombehandling
13:00-13:45
Christian Ingvar
SVESEK-Årsmöte
13:45-14:30
KAFFE
Utställningen
14:30-15:15
KOLOREKTAL
15:15-16:45
SIKT-Fria Föredrag
15:15-16:45
ENDOKRIN-NET symposium
15:15-16:45
KÄRLKIR
15:15-16:45
KIRUB
15:15-16:45
PLASTIKKIR
15:15-16:45
ADMINISTRATION-Diagnosen bakom koden
15:15-16:45
Måns Muhrbeck
KOLOREKTAL ÅRSMÖTE
16:45-18:00
ENDOKRIN - ÅRSMÖTE
16:45-18:00
KÄRLKIR ÅRSMÖTE
16:45-18:00
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
KIRUB
08:00-09:30
ENDOKRIN - Symposium Misslyckade Operationer
08:00-09:00
KÄRLKIR-Fria Föredrag
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
ENDOKRIN-Fria Föredrag
09:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:15
SOTA - Surgical complications Prof. Marja Boermeester AMC, Nederländerna
10:15-11:45
ENDOKRIN - Sandströmföreläsning
10:15-11:15
Cia Ihre
KÄRLKIR
10:15-11:45
PLASTIKKIR
10:15-11:45
ENDOKRIN-Fria Föredrag
11:15-11:45
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45-12:00
KOLOREKTAL
12:00-13:30
ENDOKRIN-Fria Föredrag
12:00-13:30
KÄRLKIR
12:00-13:30
ST-Lunch ENDOKRIN
12:00-12:50
PLASTIKKIR
12:00-13:30
ST-Lunch PLASTIKKIR
12:00-12:50
LUNCHPAKET
Utställningen
13:30-14:00

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

Viktiga datum

1 mars: Anmälan öppnat
1 mars: Call for abstracts
31 mars: Deadline abstract submission
15 maj: Notification of abstracts
4 juni: Deadline early bird
9 augusti: Ladda upp E-Poster
19-23 augusti: Kirurgveckan 2019

Arrangeras av