Vetenskapligt program

Reviewgranskningen av abstrakt är nu klar och troligtvis har ni nu alla fått besked om utfallet av abstrakt-granskningen. Glädjande nog så kom det in rekordmånga abstrakts (330) till Kirurgveckan i Norrköping vilket borgar för många intressanta och bra muntliga presentationer och posters.

På hemsidan så ser ni hur de olika tidsutrymmena är organiserade för respektive delförening. När det gäller de fria föredragens inbördes ordning inom respektive delförening så kommer de att läggas upp på hemsidan något senare då vi vill ha det definitiva programmet klart och det inte sällan sker förändringar med föredragshållare mm. så här på våren.

Observera att programmet på hemsidan https://www.kirurgveckan.se/vetenskapligt-program/vetenskapligt-program-fullskarm/ är ett levande dokument som uppdateras i takt med att förändringar sker. När det gäller tiderna så kan de ibland vara lite svåra att se på y-axeln varför jag rekommenderar att ni tittar direkt i tiderna angivna i ”slottarna”.

Väl mött i Norrköping

Luleå 2019-05-20

Lars Enochsson

Vetenskaplig sekreterare

Se schemat i fullskärm genom att klicka här

 OBS för att se hela programmet så kan det vara nödvändigt att scrolla såväl horisontellt som vertikalt.

Vi vill uppmärksamma att under Kirurgveckan kommer våra SOTA-föreläsningar att spelas in för att läggas in på hemsidan i efterhand.
Det gäller:
Måndag 19 aug, 09:30-11:00 – De Geerhallen, SOTA 1 Norrköping – Bariatrisk kirurgi – dubbel bot för dubbel sot; fetma och diabetes.
Tisdag 20 aug, 13:00-14:30 – De Geerhallen, SOTA 2 – Screening för tidig diagnostik av cancer. Bröst, colon, aorta, prostata.
Fredag 23 aug, 10:15-11:45 – De Geerhallen, SOTA – Surgical complications Prof. Marja Boermeester AMC, Nederländerna

 

De Geerhallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 2
Vingen 3+4
Vingen 4
Vingen 6+7
Vingen 7
Vingen 8
Utställningen
Vingens foajé
POSTERHALL i Vingens foajé
Värmekyrkan
MÄSSINGEN
Trozelligalleriet
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
21:00
 
 
 
21:30
 
 
 
22:00
 
 
 
22:30
 
 
 
Kaffe
Utställningen
09:00-09:30
SOTA 1 Norrköping - Bariatrisk kirurgi - dubbel bot för dubbel sot; fetma och diabetes
09:30-11:00
Fredrik Nyström; Torsten Olbers
SFÖAK - Fria Föredrag HPB
09:30-11:00
KIRUB/SIKT - Allt ni någonsin undrat om ljumskbråck - Svaren ST-läkare söker.
09:30-11:00
Hanna Nilsson; Johanna Österberg; Hassan Zaigham
SFFB - Fria Föredrag
09:30-11:00
Förflyttningspaus till utställningen
Utställningen
11:00-11:30
Invigning
De Geerhallen
11:30-12:00
Lunch
Utställningen
12:00-13:00
ST-Lunch SFAT - Managing Chest Injuries
12:00-12:50
Juan Duchesne
ST-Lunch SFFB - Axillkirurgi vid bröstcancer
12:00-12:50
Eva Vikhe Patil
ST-Lunch PLASTIK - Sår på akuten
12:00-12:50
Gunnar Kratz
ST-Lunch SFÖAK - Preoperativ optimering rökning, alkohol, motion mm
12:00-12:50
Per Sandström
ACTA-föreläsning - Prof. Antonio M. Lacy, AIS Channel-A global platform for surgical teaching.
13:00-14:30
Antonio M. Lacy
SFÖAK - Fria Föredrag EVO
13:00-14:30
SIKT/SFÖAK - Kartläggning av gallvägarna vid gallstenskirurgi.
13:00-14:30
Johanna Österberg; Yucel Cengiz; Darius Ribokas; Mats Möller
KIRUB - Moras kirurgklinik i fronten för säker laparoskopisk kirurgi.
13:00-14:30
Lars Göran Larsson
SFFB Kirurgi vid neoadjuvant behandling + associerade fria föredrag
13:00-14:30
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
SIKT - Amazing technology. 3D modeller, robotskopier, AI i kirurgi.
15:15-16:45
SFÖAK - Symposium Obesitas
15:15-16:45
Markus Lagerström; Niclas Abrahamsson; Erik Stenberg
SFAT - Lessons learned from the first Damage Control Resuscitation (DCR) Conference
15:15-16:15
Juan Duchesne
Aktuellt inom Nationell högspecialiserad vård - Socialstyrelsen Vingen 1&2
15:15-16:45
SFFB - Alla våra register + associerade föredrag
15:15-16:45
SFFB - Årsmöte
16:45-18:00
Fördrink och mingel.
Utställningen
18:30-19:00
GET-TOGETHER & PRISUTDELNING (Ihre-pris, Bästa: Avhandling, Vetenskapliga arbete, Årets utbildningsinsats, KIRUBs pris till Årets studierektor, samt NFSKs pris)
De Geerhallen
19:00-21:00
Musikunderhållning
Trozelligalleriet
21:00-23:00
VÅRDVETENSKAP/NFSK/SIKT/BARNKIR - "När allt skiter sig"
08:00-09:30
Mita Danielsson; Stephan Axer; Ola Jameson
SFÖAK-Fria Föredrag Top 8 Orals
08:00-09:30
SFAT - Fria Föredrag Trauma
08:00-09:30
SFFB - Malignt melanom + associerade fria föredrag
08:00-09:30
LÖF - Nyheter från LÖF!
08:00-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:15
SFAT -Ackreditering i akutkirurgi och traumatologi – så lyfter vi framtidens kirurger!
10:15-11:45
SFÖAK - Symposium Biomarkörer
10:15-11:45
Hanna Nyström; Malin Sund; Magnus Nilsson
KIRUB - Vetenskapligt battle.
10:15-11:45
KKF - Nya metoder inom kirurgi, ordnat införande eller High Chaparral?
10:15-11:45
Lisa Rydén; Lars Sandman; Henrik Sjövall
SFFB - Fria Föredrag
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP - Växelfel i Kirurgisverige - hur kommer vi på rätt spår? Uppgiftsväxling och omvårdnadskompetenser.
10:15-11:45
Anna Forsberg; Camilla Fröjd; Alexander Höglund; Johanna Höglund; Carin Renger
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ST-Lunch SFAT - Akutkirurgisk ackreditering
12:00-12:50
Fredrik Linder
ST-Lunch SFFB - Kirurgi vid malignt melanom
12:00-12:50
Roger Olofsson Bagge
ST-Lunch SIKT - Laparoskopi vs öppen kirurgi
12:00-12:50
Mattias Egberth; Popa Dorin Eugen
ST-Lunch SFÖAK - Preoperativ optimering rökning, alkohol, motion mm.
12:00-12:50
Per Sandström
SOTA 2 - Screening för tidig diagnostik av cancer. Bröst, colon, aorta, prostata
13:00-14:30
SFÖAK - Symposium Pankreascancer
13:00-14:30
Roland Andersson; Dyre Kleive; Jakob Eberhard
SFAT - Hur ska kvalitet på trauma- och akutkirurgisk vård säkras i Sverige?
13:00-14:30
SFFB - Vad en kirurg behöver veta om DCIS + associerade fria föredrag
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP-Invigning
13:00-13:15
VÅRDVETENSKAP-Matstrupslab, högst upp i näringskedjan!
13:15-14:30
Thomas Franzén; Linda Loftås; Jonathan Gil; Carina Malmström; Eva-Lotta Boberg; Helena Krook
SIKT - Postervandring
14:30-15:15
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
Ihre-föreläsning
15:15-16:45
SFÖAK - Poster EVO
15:15-16:45
SFÖAK - Poster HPB
15:15-16:45
SFAT - Fria Föredrag Akutkirurgi
15:15-16:45
VÅRDVETENSKAP - Postersession i Vingens foajé med efterföljande mingel i Champagnebaren
15:15-16:45
KIRUB - Traumakirurgi för ST-läkare. ST-läkares väg till DSTC samt erfarenheter från Sydafrika.
15:15-16:45
Per Örtenwall; Pieter Van Wyk; Peter Bartelmess
SFFB - Speedtalks och avhandlingspresentationer
15:15-16:45
SIKT/SFOK - Obesitaskirurgi 2.0 - Gör om gör rätt.
15:15-16:45
Hjörtur Gislason; Magnus Sundbom; Carl Magnus Brodén; Torsten Olbers; Stephan Axer
SFÖAK - Årsmöte.
16:45-18:15
SFATs ÅRSMÖTE
16:45-18:15
Årsmöte KIRUB
16:45-18:15
SIKT - Årsmöte
16:45-18:15
Plenarsession Norrköping - Det krävs mer än Artificiell Intelligens i framtidens hälso- och sjukvård.
08:00-09:30
Anders Persson; Anders Ynnerman
SFÖAK - Symposium Levnadsvanor
08:00-09:30
Mats Börjesson; Hanne Tönnesen; Andreas Wladis; Eva Angenete
SIKT - Frontline Endoscopy.
08:00-09:30
BARNKIR - Praktisk info samt resumé av årets avhandlingar SBKF
08:00-08:15
VÅRDVETENSKAP - Fria Föredrag
08:00-09:30
Kolorektal - Fria Föredrag
08:00-09:30
ADMINISTRATION-Registrering
08:00-08:30
BARNKIR - Fria Föredrag 1
08:15-08:50
ADMINISTRATION-Presentation och Nätverkan
08:30-09:30
BARNKIR - Fria Föredrag 2
08:55-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:15
SKFs Årsmöte
10:00-11:00
BARNKIR - Gästföreläsning. Molekylära och kliniska studier kring medfödda missbildningar; dvs varför och hur går det sedan
10:00-10:40
Agneta Nordenskjöld
VÅRDVETENSKAP-Årets Specialistsjuksköterska-Vinnare av omvårdnadsstipendium 2019
10:15-10:45
ADMINISTRATION-Tema Obesitas. Obesitas, varför bry sig? Verkligheten bakom operationsdiktatet.
10:15-11:45
Torsten Olbers
BARNKIR - Fria Föredrag 3
10:40-11:10
VÅRDVETENSKAP-Fria Föredrag
10:45-11:45
Stora forskarpriset
11:00-11:15
Br J Surg föreläsning - "The Future of Surgery - Harnessing technology to increase patient benefit"
11:15-12:00
Dion Morton
BARNKIR - Fria Föredrag 4
11:15-11:45
VÅRDVETENSKAP-NFSK Medlemslunch
11:45-13:00
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
Separat lunch för Administrativa programmet.
11:45-13:00
ST-Lunch BARNKIR - Handläggning/utredning av barn som far illa - från kirurgisk synvinkel
12:00-12:50
Johanna Räntfors
ST-Lunch SIKT - Laparoskopi vs öppen kirurgi
12:00-12:50
Mattias Egberth; Popa Dorin Eugen
ST-Lunch KÄRLKIR - Akut och kronisk extremitetsischemi
12:00-12:50
Bengt Arvidsson
ST-Lunch KOLOREKTAL - IBD och kirurgi - När, Var, Hur?
12:00-12:50
Staffan Haapaniemi; Pär Myrelid
ETHICON Symposium
12:30-13:00
SKF Plenarsession
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP - "Jag är inte sjuk bara skadad för resten av livet"-patientupplevelse efter övertänjd urinblåsa.
13:00-13:45
Eva Joelsson Alm
BARNKIR/SFAT - Appendicit hos barn - best practice 2019
13:00-14:30
Jan F Svensson; Shahin Mohseni; Martin Salö
ADMINISTRATION-Bästa ergonomin vid datorn! Föreläsning och workshop hos utställarna.
13:00-14:30
Sofie Rehnström,
VÅRDVETENSKAP - Tips och trix för en säkrare läkemedelsbehandling
13:45-14:30
Kristina Spetz; Anna Björklund
Kaffe
Utställningen
14:30-15:15
KOLOREKTAL/SFÖAK/ SFAT - Gastrointestinala perforationer
15:15-16:45
KIRUB - Bröstkirurgi
15:15-16:45
Malin Sund
BARNKIR - Posters korta presentationer
15:15-15:45
VÅRDVETENSKAP- Den attraktiva arbetsplatsen
15:15-16:45
Anna-Carin Ståhl; Petra Lindeborg; Maria Viksten-Ericsson; Anna Forsberg; Emma Klingvall
Kärlkirurgisk forskning
15:15-16:45
ADMINISTRATION-Kommunikation-hur svårt kan det vara?
15:15-16:15
Annelie Ahlqvist
BARNKIR - Nationella vårdprogram
15:40-16:00
BARNKIR - Kvalitetsregister (SWEAPS, SPOR, SNQ)
16:00-16:15
ADMINISTRATION - Mingelavslut.
16:15-16:45
BARNKIR - Barnkirurgi i Sverige efter rikssjukvårdsbeslut. Patientperspektiv och Specialistperspektiv
16:15-16:45
BARNKIR - ÅRSMÖTE SBKF
16:45-18:00
Fördrink och mingel
Flygeln
18:15-19:00
BANKETTEN - VÄRMEKYRKAN (vid LdG) Observera tiden 19:00-02:00
Värmekyrkan
19:00-23:59
KIRUB/KOLOREKTAL - Ett potpurri av kolorektalkirurgiska tillstånd och endoskopiska fynd från GI kanalen
08:00-09:30
Gabriella Palmér; Ylva Falkén
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
ENDOKRIN - Fria Föredrag
08:00-09:30
KÄRLKIR-Fria Föredrag
08:00-09:30
PLASTIKKIR - Fria Föredrag - Bröstrekonstruktion
08:00-09:30
ADMINISTRATION-RAK på ViN. Rätt använd kompetens på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
08:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:15
KOLOREKT/ PERIOP Intro – nya ERAS guidelines för kolorektalkirurgi. Följt av PERIOP-postervandring.
10:15-11:45
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION-ViN i världen-medarbetare på utlandsuppdrag
10:15-11:45
Peter Andersson; Max Engeström; Zara Hedby; Måns Muhrbeck
ENDOKRIN- PO Granberg lecture Priv-Doz Rick Schneider, Universitetsklinik Halle
10:15-11:30
Rick Schneider
KÄRLKIR
10:15-11:45
SVESEK - Död och liv i fiktion och verklighet - Karin Wahlberg
10:15-11:00
Karin Wahlberg
SIKT - Udda bråck och bukväggsproblem, nya lösningar.
10:15-11:45
Sam Smedberg; Bengt Hansske; Popa Dorin Eugen; Bengt Håkanson; Karin Strigård
PLASTIKKIR ACTA - New Frontiers in Breast Reconstruction: restoration of Breast Sensation and New Donor Sites.
10:15-11:45
Stefania Tuinder
SVESEK -"Igår, idag, imorgon" Del 1: Hjärtkirurg i Sverige, Danmark och USA.
11:00-11:45
Gösta Pettersson
ENDOKRIN-Fritt Föredrag
11:30-11:45
ERAS-Periop - Postervandring
11:45-12:15
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
ST-STUDIEREKTORSLUNCH - Presentation av nya anmälningsportalen för KUB/ATLS kurser
12:00-12:50
ST-lunch KÄRLKIR - Akut och kronisk extremitetsischemi
12:00-12:50
Bengt Arvidsson
ST-Lunch BARNKIR - Handläggning/utredning av barn som far illa - från kirurgisk synvinkel
12:00-12:50
Johanna Räntfors
ST-Lunch ENDOKRIN - Kirurgiska komplikationer till endokrin kirurgi.
12:00-12:50
Farhad Salem; Karin Åhlander-Lindvall
ST-Lunch KOLOREKTAL - IBD och kirurgi - När, Var, Hur?
12:00-12:50
Staffan Haapaniemi; Pär Myrelid
LUNCH - Kvinnliga kärlkirurger
12:00-13:00
MEDTRONIC Symposium
12:30-13:00
UTBILDNINGSKOMMITTÉN - Teaching Surgeons - how do we do it best?
13:00-14:30
Hayley Allen
VÅRDVETENSKAP - Överlämning till Luleå
13:00-13:10
SVESEK-Igår, idag, imorgon. Del 2 Modern Melanombehandling
13:00-13:45
Christian Ingvar
PLASTIKKIR - ST-undervisning/focusföreläsning. Pediatrisk kraniofacial kirurgi-synostoser och syndrom.
13:00-14:00
Giovanni Maltese; Daniel Nowinski
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION-"Flockdjuret människan"-om känslor, kroppsspråk och lite annat smått och stort.
13:10-14:30
Eva Granslund
SVESEK-Årsmöte
13:45-14:30
KAFFE
Utställningen
14:30-15:15
KOLOREKTAL - Endometrios för kirurger
15:15-16:45
SIKT-Fria Föredrag
15:15-16:45
ENDOKRIN-NET symposium
15:15-16:45
KÄRLKIR
15:15-16:45
KIRUB - Att ge och ta kniven vidare. Kirurgisk utbildning.
15:15-16:45
Jessica Frisk
PLASTIKKIR - Fria Föredrag - Kranio Facial.
15:15-16:25
ADMINISTRATION-Diagnosen bakom koden
15:15-16:45
Måns Muhrbeck
PLASTIKKIR - Best Save! Fallpresentationer från klinikerna.
16:30-17:30
KOLOREKTAL ÅRSMÖTE
16:45-18:00
ENDOKRIN - ÅRSMÖTE
16:45-18:00
KÄRLKIR ÅRSMÖTE
16:45-18:00
KOLOREKTAL - Fria Föredrag och bästa abstrakt.
08:00-09:30
KIRUB - Varför blir det fel när vi opererar? Om kognitiva begränsningar, kommunikation och situational awareness.
08:00-09:30
Mattias Hartwig
ENDOKRIN - Symposium Misslyckade Operationer
08:00-09:00
KÄRLKIR-Fria Föredrag
08:00-09:30
PLASTIKKIR - Blandad Session
08:00-09:30
ENDOKRIN-Fria Föredrag
09:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:15
SOTA - Surgical complications Prof. Marja Boermeester AMC, Nederländerna
10:15-11:45
Marja Boermeester
ENDOKRIN - Sandströmföreläsning
10:15-11:00
Cia Ihre-Lundgren
KÄRLKIR
10:15-11:45
PLASTIKKIR - Upptakt vårmöte 2020 - Nationella riktlinjer
10:15-11:45
ENDOKRIN-Fria Föredrag
11:00-11:30
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45-12:00
KOLOREKTAL
12:00-13:30
ENDOKRIN-Fria Föredrag
12:00-13:30
KÄRLKIR
12:00-13:30
ST-Lunch ENDOKRIN - Kirurgiska komplikationer till endokrin kirurgi.
12:00-12:50
Anders Thornell; Branislav Klimacek
PLASTIKKIR - Svensk Plastikkirurgisk Förenings årsmöte
12:00-13:30
ST-Lunch PLASTIKKIR - Sår på akuten
12:00-12:50
Gunnar Kratz
LUNCHPAKET
Utställningen
13:30-14:00

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

Viktiga datum

1 mars: Anmälan öppnat
1 mars: Call for abstracts
31 mars: Deadline abstract submission
15 maj: Notification of abstracts
4 juni: Deadline early bird
9 augusti: Ladda upp E-Poster
19-23 augusti: Kirurgveckan 2019

Arrangeras av