Vetenskapligt program

Hej,

Den 1/3 öppnar abstractinlämningen till Kirurgveckan i Norrköping 2019. Här nedan ser du det preliminära vetenskapliga programmet som det ser ut just nu. Det är dock ett levande dokument som successivt kommer att fyllas med ytterligare intressanta programpunkter. Abstractinlämningen är öppen mellan 1/3 – 31/3. Fria föredrag och posters kommer att komma upp i programmet när review-bedömningen är slutförd. I nuläget kan dock förhoppningsvis detta preliminära program vara en hjälp för att se hur ni skall planera ert deltagande i Kirurgveckan.

Vi ses i Norrköping!

Lars Enochsson
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening

De Geerhallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 1+2
Vingen 3+4
Vingen 6
Vingen 6+7
Vingen 8
Utställningen
09:30
 
 
10:00
 
 
 
 
11:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
 
13:00
 
 
 
 
14:00
 
 
 
 
15:00
 
 
 
 
16:00
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
18:00
 
 
 
 
19:00
 
 
 
 
20:00
 
 
 
 
SOTA 1 Norrköping
09:30-11:00
SFÖAK
09:30-11:00
SIKT
09:30-11:00
SFFB
09:30-11:00
Kaffe
De Geerhallen
11:00-11:30
Invigning
De Geerhallen
11:30-11:45
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ACTA-föreläsning - Prof. Antonio M. Lacy, AIS Channel-A global platform for surgical teaching.
13:00-14:30
SFÖAK
13:00-14:30
SIKT
13:00-14:30
KIRUB
13:00-14:30
SFFB
13:00-14:30
Kaffe
Utställningen
14:30-15:00
SIKT/KIRUB
15:00-16:30
SFÖAK
15:00-16:30
SFAT
15:00-16:30
Nordisk Kirurgisk Förening
15:00-16:30
SFFB
15:00-16:30
SFFB - Årsmöte
16:30-18:00
Mingel i Utställningen
Utställningen
18:30-19:00
GET-TOGETHER & PRISUTDELNING
De Geerhallen
19:00-21:00
Vårdvetenskap + SIKT - När det inte går som man tänkt sig
08:00-09:30
SFÖAK
08:00-09:30
SFAT
08:00-09:30
Periop
08:00-09:30
SFFB
08:00-09:30
LÖF - Nyheter från LÖF!
08:00-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:00
SFAT
10:00-11:30
SFÖAK
10:00-11:30
KIRUB
10:00-11:30
KKF
10:00-11:30
SFFB
10:00-11:30
VÅRDVETENSKAP - Den perfekta stomin
10:00-11:30
Lunch
Utställningen
11:30-13:00
SOTA 2 - Screening för tidig diagnostik av cancer. Bröst, colon, aorta, prostata
13:00-14:30
SFÖAK
13:00-14:30
SFAT
13:00-14:30
SFFB
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
KAFFE
Utställningen
14:30-15:00
Ihre-föreläsning
15:00-16:30
SFÖAK
15:00-16:30
SFAT
15:00-16:30
KIRUB - ev samsymposium med SFAT
15:00-16:30
SFFB
15:00-16:30
SIKT
15:00-16:30
SFATs ÅRSMÖTE
16:30-18:00
GET-TOGETHER VÅRDVETENSKAP & ADMINISTRATION
19:00-22:00
Plenarsession Norrköping
08:00-09:30
SFÖAK
08:00-09:30
SIKT - Muntliga presentationer
08:00-09:30
BARNKIR
08:00-09:30
Vårdvetenskap
08:00-09:30
Kolorektal
08:00-09:30
ADMINISTRATION
08:00-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:00
SKFs Årsmöte
10:00-11:00
Vårdvetenskap
10:00-11:30
BARNKIR
10:00-11:30
ADMINISTRATION
10:00-11:30
Stora forskarpriset
11:00-11:15
Br J Surg föreläsning
11:15-12:00
Lunch
Utställningen
11:30-13:00
SKF Plenarsession
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
BARNKIR/SFAT
13:00-14:30
ADMINISTRATION
13:00-14:30
KAFFE
Utställningen
14:30-15:00
KOLOREKTAL/SFÖAK/ SFAT
15:00-16:30
KIRUB
15:00-16:30
BARNKIR
15:00-16:30
VÅRDVETENSKAP
15:00-16:30
ADMINISTRATION
15:00-16:30
BARNKIR ÅRSMÖTE
16:30-18:00
KIRUB
08:00-09:30
KOLOREKTAL
08:00-09:30
ENDOKRIN
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
SVESEK
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
ADMINISTRATION
08:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:00
KOLOREKT/ PERIOP Intro – nya ERAS guidelines för kolorektalkirurgi
10:00-11:30
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION
10:00-11:30
ENDOKRIN- PO Granberg lecture Priv-Doz Rick Schneider, Universitetsklinik Halle
10:00-11:30
KÄRLKIR/BARNKIR
10:00-11:30
SVESEK
10:00-11:30
SIKT
10:00-11:30
PLASTIKKIR
10:00-11:30
LUNCH
Utställningen
11:30-13:00
UTBILDNINGSKOMMITTÉN
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION
13:00-14:30
KAFFE
Utställningen
14:30-15:00
KOLOREKTAL
15:00-16:30
SIKT
15:00-16:30
ENDOKRIN
15:00-16:30
KÄRLKIR
15:00-16:30
KIRUB
15:00-16:30
PLASTIKKIR
15:00-16:30
ADMINISTRATION
15:00-16:30
KOLOREKTAL ÅRSMÖTE
16:30-18:00
ENDOKRIN - ÅRSMÖTE
16:30-18:00
KÄRLKIR ÅRSMÖTE
16:30-18:00
KOLOREKTAL
08:00-09:30
KIRUB
08:00-09:30
ENDOKRIN
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:00
SOTA - Surgical complications Prof. Marja Boermeester AMC, Nederländerna
10:00-11:30
ENDOKRIN - Sandströmföreläsning
10:00-11:30
KÄRLKIR
10:00-11:30
PLASTIKKIR
10:00-11:30
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:30-11:45
KOLOREKTAL
12:00-13:30
ENDOKRIN
12:00-13:30
KÄRLKIR
12:00-13:30
PLASTIKKIR
12:00-13:30
LUNCHPAKET
Utställningen
13:30-14:00

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

Viktiga datum

1 mars: Anmälan öppnat
1 mars: Call for abstracts
31 mars: Deadline abstract submission
15 maj: Notification of abstracts
4 juni: Deadline early bird
9 augusti: Ladda upp E-Poster
19-23 augusti: Kirurgveckan 2019

Arrangeras av