De Geerhallen
Flygeln
Hemerycksalen
Vingen 3+4
Vingen 1+2
Vingen 6+7
Vingen 8
Vingen 6
Utställningen
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
SOTA 1 Norrköping
09:30-11:00
SFÖAK
09:30-11:00
SIKT
09:30-11:00
SFFB
09:30-11:00
Kaffe
De Geerhallen
11:00-11:30
Invigning
De Geerhallen
11:30-11:45
Lunch
Utställningen
11:45-13:00
ACTA-föreläsning - Prof. Antonio M. Lacy, AIS Channel-A global platform for surgical teaching.
13:00-14:30
SFÖAK
13:00-14:30
SIKT
13:00-14:30
KIRUB
13:00-14:30
SFFB
13:00-14:30
Kaffe
Utställningen
14:30-15:00
SIKT/KIRUB
15:00-16:30
SFÖAK
15:00-16:30
SFAT
15:00-16:30
Nordisk Kirurgisk Förening
15:00-16:30
SFFB
15:00-16:30
SFFB - Årsmöte
16:30-18:00
Mingel i Utställningen
Utställningen
18:30-19:00
GET-TOGETHER & PRISUTDELNING (Ihre-pris, Bästa: Avhandling, Vetenskapliga arbete, utbildningsinsats samt NFSKs pris)
De Geerhallen
19:00-21:00
Vårdvetenskap + SIKT - När det inte går som man tänkt sig
08:00-09:30
SFÖAK
08:00-09:30
SFAT
08:00-09:30
Periop
08:00-09:30
SFFB
08:00-09:30
LÖF - Nyheter från LÖF!
08:00-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:00
SFAT
10:00-11:30
SFÖAK
10:00-11:30
KIRUB
10:00-11:30
KKF
10:00-11:30
SFFB
10:00-11:30
VÅRDVETENSKAP - Den perfekta stomin
10:00-11:30
Lunch
Utställningen
11:30-13:00
SOTA 2 - Screening för tidig diagnostik av cancer. Bröst, colon, aorta, prostata
13:00-14:30
SFÖAK
13:00-14:30
SFAT
13:00-14:30
SFFB
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
Kaffe
Utställningen
14:30-15:00
Ihre-föreläsning
15:00-16:30
SFÖAK
15:00-16:30
SFAT
15:00-16:30
KIRUB - ev samsymposium med SFAT
15:00-16:30
SFFB
15:00-16:30
SIKT
15:00-16:30
SFATs ÅRSMÖTE
16:30-18:00
GET-TOGETHER VÅRDVETENSKAP & ADMINISTRATION
19:00-22:00
Plenarsession Norrköping
08:00-09:30
SFÖAK
08:00-09:30
SIKT - Muntliga presentationer
08:00-09:30
BARNKIR
08:00-09:30
Vårdvetenskap
08:00-09:30
Kolorektal
08:00-09:30
ADMINISTRATION
08:00-09:30
Kaffe
Utställningen
09:30-10:00
SKFs Årsmöte
10:00-11:00
Vårdvetenskap
10:00-11:30
BARNKIR
10:00-11:30
ADMINISTRATION
10:00-11:30
Stora forskarpriset
11:00-11:15
Br J Surg föreläsning - "The Future of Surgery - Harnessing technology to increase patient benefit"
11:15-12:00
Dion Morton
Lunch
Utställningen
11:30-13:00
SKF Plenarsession
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP
13:00-14:30
BARNKIR/SFAT
13:00-14:30
ADMINISTRATION
13:00-14:30
Kaffe
Utställningen
14:30-15:00
KOLOREKTAL/SFÖAK/ SFAT
15:00-16:30
KIRUB
15:00-16:30
BARNKIR
15:00-16:30
VÅRDVETENSKAP
15:00-16:30
Kärlkirurgisk forskning
15:00-16:30
ADMINISTRATION
15:00-16:30
BARNKIR ÅRSMÖTE
16:30-18:00
KIRUB
08:00-09:30
KOLOREKTAL
08:00-09:30
ENDOKRIN
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
ADMINISTRATION
08:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:00
KOLOREKT/ PERIOP Intro – nya ERAS guidelines för kolorektalkirurgi
10:00-11:30
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION
10:00-11:30
ENDOKRIN- PO Granberg lecture Priv-Doz Rick Schneider, Universitetsklinik Halle
10:00-11:30
KÄRLKIR/BARNKIR
10:00-11:30
SVESEK - Död och liv i fiktion och verklighet - Karin Wahlberg
10:00-10:45
Karin Wahlberg
SIKT
10:00-11:30
PLASTIKKIR
10:00-11:30
SVESEK -"Igår, idag, imorgon" Del 1: Hjärtkirurg i Sverige, Danmark och USA.
10:50-11:30
Gösta Pettersson
LUNCH
Utställningen
11:30-13:00
UTBILDNINGSKOMMITTÉN
13:00-14:30
VÅRDVETENSKAP/ ADMINISTRATION
13:00-14:30
SVESEK-Igår, idag, imorgon. Del 2 Modern Melanombehandling
13:00-13:45
Christian Ingvar
SVESEK-Årsmöte
13:50-14:30
KAFFE
Utställningen
14:30-15:00
KOLOREKTAL
15:00-16:30
SIKT
15:00-16:30
ENDOKRIN
15:00-16:30
KÄRLKIR
15:00-16:30
KIRUB
15:00-16:30
PLASTIKKIR
15:00-16:30
ADMINISTRATION
15:00-16:30
KOLOREKTAL ÅRSMÖTE
16:30-18:00
ENDOKRIN - ÅRSMÖTE
16:30-18:00
KÄRLKIR ÅRSMÖTE
16:30-18:00
KOLOREKTAL
08:00-09:30
KIRUB
08:00-09:30
ENDOKRIN
08:00-09:30
KÄRLKIR
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
KAFFE
Utställningen
09:30-10:00
SOTA - Surgical complications Prof. Marja Boermeester AMC, Nederländerna
10:00-11:30
ENDOKRIN - Sandströmföreläsning
10:00-11:30
KÄRLKIR
10:00-11:30
PLASTIKKIR
10:00-11:30
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:30-11:45
KOLOREKTAL
12:00-13:30
ENDOKRIN
12:00-13:30
KÄRLKIR
12:00-13:30
PLASTIKKIR
12:00-13:30
LUNCHPAKET
Utställningen
13:30-14:00