Välj en sida

Kirurgveckan 2020 

Inställd p.g.a. COVID-19

På grund av rådande COVID-19 pandemi har styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, på ett styrelsemöte 2020-04-03 beslutat att ställa in Kirurgveckan 2020 i Luleå. Orsakerna till att Kirurgveckan ställs in är flera:

 • Det är ovisst hur pandemiläget kommer att se ut v 34.
 • Även om pandemiläget skulle vara gynnsamt kommer sannolikt alla kliniker att tvingas hantera en omfattande köproblematik.
 • Det känns i nuläget oetiskt att lägga värdefull klinisk resurs på planeringsarbete.

Anledningen till att beslutet togs redan nu var i första hand för att frigöra folk för klinisk tjänstgöring som annars varit tvungna att ägna sig åt förberedande arbete. Allt ifrån praktisk planering på plats i Luleå, till skrivande och bedömning av abstrakts. Dessutom finns ett ekonomiskt incitament gällande kontrakt med företag och avtalade avbokningsregler. Om Kirurgveckan skall kunna genomföras under kontrollerade former måste också registrering ske i god tid. Det är mycket få chefer som idag kan lova intresserade deltagare ledigt v 34. Risken vore därför ett mycket lågt deltagande.

Kirurgkliniken i Luleå har gjort ett fantastiskt förberedelsearbete och får härmed förfrågan om att arrangera kirurgveckan 2023. Planeringen för kirurgveckorna 2021 och 2022 är redan i full gång och de går som planerat i Göteborg och Västerås. Att skjuta på alla tre planerade kirurgveckor och låta Luleå arrangera 2021 skulle få för stora konsekvenser för lokalbokningar mm. Därför väljer vi att bara flytta Luleå. Ansökningar om att få arrangera kommande veckor (från 2024) skjuts ett år framåt. Ny annons kommer i Svensk Kirurgi.

Konsekvenserna av inställd Kirurgvecka blir naturligtvis omfattande.

 

Allmän information

 • Inga priser kommer att delas ut. Flera av priserna finansieras av Svensk Kirurgisk Förening eller delföreningarna och för dessa föreningar är intäkterna från Kirurgveckan en förutsättning för att priserna skall kunna delas ut.
 • Uppdatera maillistor! Då det sannolikt kommer finnas stort behov av att nå medlemmarna i föreningen via mail och då det dessutom måste finnas möjlighet att arrangera olika typer av digitala möte framgent är det mycket viktigt att Svensk Kirurgisk Förenings maillistor är uppdaterade. Om du är medlem och bytt mailadress, vänligen hör av dig till kansliet@svenskkirurgi.se
 • Håll dig uppdaterad på hemsidan. www.svenskkirurgi.se Läget är föränderligt och behovet av att nå ut med aktuell information kontinuerligt är stort.
 • Svensk Kirurgisk Förenings årsmöte kommer att hållas under hösten i någon form. Kallelse kommer.

För dig som anmält dig och/eller skickat in abstrakt

 • Anmälningsavgiften kommer att återbetalas. Vi återkommer med exakt information. Vid frågor maila: registreringkirurgveckan@akademikonferens.se
 • Inskickade abstrakt kommer inte att bedömas eller hanteras. Detta innebär till exempel att du som skickat in ett abstrakt kan skicka in samma nästa år.

Till de olika delföreningarna

 • Varje delförening behöver fundera över hur man kan arrangera sitt årsmöte.
 • Varje delförening ansvarar för att kontakta och informera inbjudna gäster.

Det känns såklart oerhört trist att tvingas ställa in en Kirurgvecka. Konsekvenserna för flera av våra värdefulla samarbetspartners, sponsorer och lokala företag i Luleå är avsevärda. Vi beklagar detta djupt men hoppas det finns förståelse för beslutet. Det är dessutom många personer i föreningen och på kirurgkliniken i Luleå som lagt ned ett enormt arbete redan. Vi hoppas dock att gänget i Luleå orkar samla ny kraft och ta sig an 2023! På så vis kommer ju inte allt arbete att vara förgäves och Sveriges kirurger får återigen möjlighet att komma på besök i Luleå för att bli ”upplysta och rena”.

Om ni har specifika frågor, maila till kansliet@svenskkirurgi.se

Styrelsen i Svensk Kirurgisk Förening, genom
Mikael Bergenheim, Vetenskaplig sekreterare

Specifika frågor med anledning av inställd Kirurgvecka 2020

Kansli för Svensk Kirurgisk Förening

Maila till kansliet@svenskkirurgi.se

 

Kontakt angående anmälan

Konferenssekretariat

För frågor angående anmälan kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003
registreringkirurgveckan@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se

Specifika frågor med anledning av inställd Kirurgvecka 2020

Kansli för Svensk Kirurgisk Förening

Maila till kansliet@svenskkirurgi.se

 

Kontakt angående anmälan

Konferenssekretariat

För frågor angående anmälan kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003
registreringkirurgveckan@akademikonferens.se
www.akademikonferens.se