Abstracts

 

Datum:

  • 1 mars 2023: Abstractinlämning öppnar.
  • 17 april 2023: Abstractinlämning stänger.
  • 10 maj 2023: Beslut om abstract meddelas.
  • 5 augusti 2023: Sista dag för uppladdning av din poster.

Instruktioner:

  • Språket ska vara svenska eller engelska.
  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Kontakt:

Frågor angående abstracts skickas till: abstracts+kirurg2023@appinconf.com

BJS prize

Vill du vinna BJS prize session 2023 på Kirurgveckan? 

Även i år kommer vi ha BJS prize session på Kirurgveckan där de bästa svenska arbetena som skickats till BJS eller BJS Open för detta ändamål väljs ut till en specifik session och presenteras preliminärt under onsdagen vid BJS prize session. För att delta i urvalet krävs medlemskap i Svensk Kirurgisk Förening 31/12 2022. Vid denna session medverkar också redaktörer från BJS. Nytt för i år är att vi även kan utse en andrapristagare. Vinnaren utses av Editor-in-Chief för BJS, Editor-in-Chief för BJS Open samt representant för Kommittén för kirurgisk forskning (KKF) i Svensk Kirurgisk Förening. Vinnaren erhåller ett personligt pris på 3500 Euro och andrapristagaren 1500 Euro. PS notera: att bli utvald för att presentera vid denna session är inte en garanti för att arbetet accepteras för publikation i BJS eller BJS Open. Senast 30/4 ska abstrakt skickas till kansliet (kansliet@svenskkirurgi.se) för kontroll av medlemskap. För utförligare detaljer samt deadline för submission av manuskript hänvisas till annons i Svensk Kirurgi nr 1 2023. Totalt kan fyra–åtta manuskript bedömas på detta sätt. Endast abstrakt insända till kansliet kan sedan beaktas av BJS eller BJS open för ett BJS prize. Deadline för submission av manus är 26 juni 2023.

Styrelsen hoppas på många spännande bidrag till denna session!

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

 

AkademiKonferens

Viktiga datum

1 mars: Abstractinlämning öppnar
3 april: Anmälan öppnar
17 april: Abstract deadline
10 maj: Besked om inlämnat abstract
29 juni: Höjd anmälningsavgift
7 augusti: Ladda upp E-Poster
21-25 augusti: Kirurgveckan 2023

Arrangeras av

SKF