Välj en sida

Program

Stora salen
Lilla salen
Sea (Clarion)
Konsthallen 1
Konsthallen 2
Horizon (Clarion)
Hägnan
Sky (Clarion)
River (Clarion)
Bridge (Clarion)
Valley (Clarion)
VIP
Labyrinten
Utställningen
Poster 1
Luleå Energi Arena
Poster 2
09:00
 
 
 
09:30
 
 
 
10:00
 
 
 
10:30
 
 
 
11:00
 
 
 
11:30
 
 
 
12:00
 
 
 
12:30
 
 
 
13:00
 
 
 
13:30
 
 
 
14:00
 
 
 
14:30
 
 
 
15:00
 
 
 
15:30
 
 
 
16:00
 
 
 
16:30
 
 
 
17:00
 
 
 
17:30
 
 
 
18:00
 
 
 
18:30
 
 
 
19:00
 
 
 
19:30
 
 
 
20:00
 
 
 
20:30
 
 
 
Kaffe och Utställning
Utställningen
09:30-10:00
Gemensamma nämnare för global kirurgi och glesbygdsmedicin
10:00-11:30
Jenny Löfgren; Peter Andersson; Mikael Öman; Karin Strigård; Louise Almqvist
ENDOKRIN - NPÖ – Centralisering av endokrinkirurgi-onkologi
10:00-11:30
Oliver Gimm; Anna Karin Elf; Malin Sund; Jan Zedenius; Ola Hessman; Karin Lindqvist; Erika Antoni Oskarsson
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
10:00-11:30
KIRUB - ST i kirurgi - Din utbildning, ditt ansvar- Kan vi hjälpa studierektorn hjälpa oss
10:00-11:30
Förflyttning och Utställning
Utställningen
11:30-12:00
INVIGNING
Stora salen
12:00-12:30
ST-LUNCH - Initial trauma management: what do I need to know and do as resident?
12:30-13:15
Mansoor Khan
ST-LUNCH ENDOKRIN
12:30-13:15
ST-LUNCH KOLOREKTAL
12:30-13:15
LUNCH
Utställningen
12:30-13:30
ST-LUNCH SIKT
12:30-13:15
VÅRDVET - Lokala kommittén
13:30-15:00
KIRUB - #Metoo – hur ska framtidens kirurgsverige utformas?
13:30-15:00
Mia Fahlén; Jesper Fundberg; Catharina Ihre Lundgren
ENDOKRIN - Sandströms Föreläsning / Utdelning av IPSEN och SFEK stipendier
13:30-15:00
Kent Johansson
KOLOREKTAL
13:30-15:00
SIKT - Bästa föredrag och videos
13:30-15:00
ACTA - Surgical Oncology
13:30-15:00
Charles M Balch
KAFFE OCH UTSTÄLLNING
Utställningen
15:00-15:45
KIRUB - Akut urologi 2.0 - En påbyggnad om allt du bör veta om urologi
15:45-17:15
Lars Hennigsohn
ENDOKRIN - Fria Föredrag
15:45-17:15
SFAT/Försvarsmakten - Kirurgisk vård under extrema förhållanden
15:45-17:15
VÅRDVET/SIKT - Patienten som individ med individuella behov
15:45-17:15
Emmanuel Ezra
KOLOREKTAL - HIPEC for colorectal cancer (CRC) with peritoneal metastases – What’s new?
15:45-17:15
FÖRDRINK/MINGEL
Utställningen
18:30-19:00
PRISUTDELNING
Stora salen
19:00-19:30
GET TOGETHER
Utställningen
19:30-21:00
LÖF - Nytt från LÖF
08:00-09:30
ENDOKRIN - Granbergs Föreläsning. "Surgery of local advanced thyroid cancer"
08:00-09:30
Marcin Barczynski
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
SFAT - Fria Föredrag - Akutkirurgi
08:00-09:30
VÅRDVET/KIRUB - Det komplicerade såret- behandlingsarsenal från omläggning till kirurgisk intervention
08:00-09:30
KAFFE OCH UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
VÅRDVET - Vård som blir bra för patient, personal och organisation - Personcentrerad fundamental vård
10:15-11:45
Eva Jangland
KKF - Hur ska vi göra den kirurgiska forskningen attraktiv och locka begåvade kollegor till kirurgin?
10:15-11:45
ENDOKRIN - NET G3 och NEC
10:15-11:45
Pernilla Asp; Christofer Juhlin; Anna Karin Elf
KOLOREKTAL - Mini SOTA proktologi
10:15-11:45
SFAT - Fria Föredrag - Traumakirurgi
10:15-11:45
KIRUB - Vetenskaplig battle
10:15-11:45
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
ST-LUNCH - Composing a Peer-reviewed Manuscript. Tips from the Editor In-Chief of Journal of Trauma and Acute Care Surgery.
12:00-12:45
Ernest Moore
ST-LUNCH - Akut skrotum på barn.
12:00-12:45
Martin Salö; Marie Andersson
ST-LUNCH KOLOREKTAL
12:00-12:45
ST-LUNCH ENDOKRIN
12:00-12:45
Intuitive symposium
12:30-13:00
VÅRDVET - Forskarpris
13:00-13:30
ENDOKRIN - Fria Föredrag
13:00-14:30
SIKT - Årsmöte och Postervandring
13:00-14:30
SFAT/EVTM Society - What’s new in the resuscitation and bleeding management of the unstable trauma patient
13:00-14:30
SOTA Analcancer
13:00-14:30
VÅRDVET - Fria Föredrag
13:30-14:30
KAFFE OCH UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
ENDOKRIN - Handläggning av minimal invasiv differentierad tyreoideacancer, AFTA, FTUMP och NIFTP
15:15-16:45
SIKT/KIRUB - Genious comes from gaming
15:15-16:45
Marlies P Schijven
VÅRDVET - Poster + mingel
15:15-16:45
SFAT - How to handle challenging cases as a resident or junior attending
15:15-16:45
IHRE-FÖRELÄSNING - Fistula of the anus and rectum
15:15-16:45
Omar Faiz
KIRUB (Årsmöte)
16:30-18:00
SFAT (Årsmöte)
16:45-18:00
KOLOREKTAL - Årsmöte och Quiz
16:45-18:00
ADMIN - Välkommen till de administrativa dagarna under Kirurgveckan 2020. Registrering/presentation/inledning.
08:00-09:30
BARNKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
SIKT/OBESITAS - Obesitaskirurgi - Nya tekniker! Nya komplikationer?
08:00-09:30
VÅRDVET/PERIOP - ERAS - Samarbete mellan professioner ger resultat.
08:00-09:30
KOLOREKTAL - Fria Föredrag
08:00-09:30
PLENARSESSION - Demokrati, digitalisering och framtidens sjukvård.
08:00-09:30
Per Ödling
KAFFE OCH UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
ADMIN - Friskt humör och dålig stämning - en hälsosam föreläsning
10:15-11:45
Charlotte Lindmark
VÅRDVET - Årets specialistsjuksköterska
10:15-10:45
BARNKIR - Retentio - Var, när, och hur?
10:15-11:45
SKF Årsmöte och Stora Forskarpriset
10:15-11:45
VÅRDVET - Fria Föredrag
10:45-11:45
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
ST-LUNCH - Gatroskopi - tips och trix
12:00-12:45
Fredrik Swahn
ST-LUNCH - SIKT
12:00-12:45
ST-LUNCH -PLASTIK
12:00-12:45
Olivia Sjökvist
ST-LUNCH - KÄRLKIR
12:00-12:45
Ethicon symposium
12:30-13:00
ADMIN - Arbetsrelaterade fysiska besvär hos medicinska sekreterare. Hur vårt stillasittande arbete kan påverka bröstryggen.
13:00-14:30
Gabriella Andersson; Weronica Lindström
VÅRDVET - Lokala kommittén
13:00-14:30
BARNKIR - Fosterkirurgi
13:00-14:30
Alan Flake
BJS Föreläsning, BJS Prize Session
13:00-14:30
KAFFE OCH UTSTÄLLNING
Utställningen
14:30-15:15
ADMIN - Medicinsk sekreterare - ett viktigt yrke i vården idag och i framtiden
15:15-16:45
Anna Åkerström
KÄRLKIR - Hur kan vi förbättra vår arbetsmiljö och vårt arbetssätt samt nyhetsuppdatering från svensk kärlkirurgi alt Carotiskirurgi – Uppdatering av tips & tricks
15:15-16:45
BARNKIR - Fria föredrag, posters
15:15-16:45
SFÖAK - Är gallblåsan normal? - en teoretisk och visuell odyssé
15:15-16:45
Linda Lundgren; LG Larsson; Wolf Bartolomä
VÅRDVET - NFSK - Smärta
15:15-16:45
Mia Berg; Anna Unneby
SIKT - Black box in the OR
15:15-16:45
Marlies P Schijven; Peter Elbe; Magnus Kjellman
SOTA Bröst
15:15-16:45
BARNKIR (Årsmöte)
16:45-18:00
FÖRDRINK OCH MINGEL
Luleå Energi Arena
18:15-19:00
BANKETTEN
Luleå Energi Arena
19:00-02:00
ADMIN - (mer info kommer senare)
08:00-09:30
PLASTIKKIR
08:00-09:30
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
KIRUB - Akutkirurgi på barn: vad när och hur?
08:00-09:30
Jenny Oddsberg; Vladimir Gatzinsky
SFÖAK - Fria Föredrag
08:00-09:30
SFFB - Malignant melanoma from A to Z - a journey into the present future of melanoma treatment
08:00-09:30
Charles M Balch
SIKT/SFÖAK - Nya tekniker vid främre bukväggskirurgi
08:00-09:30
Kaffe och Utställning
Utställningen
09:30-10:15
ADMIN - Språklig precision med facktermer, eller allmänord så att patienten förstår? En svår balansgång.
10:15-11:45
Åsa Holmér
PLASTIKKIR - ACTA föreläsning
10:15-11:45
David Dunaway
KÄRLKIR - Traumatiska kärlskador – Endovaskulära verktyg och öppen kirurgisk teknik
10:15-11:45
SVESEK - Läkare som patient
10:15-11:45
Peter Nilsson
SFÖAK - Finns framtidens ÖAK-kirurg?
10:15-11:45
Linda Hauge; Magnus Sundbom; Johanna Österberg; Souheil Reda; Gabriella Jansson-Palmer
SFFB - Fria Föredrag
10:15-11:45
NPO
10:15-11:45
LUNCH
Utställningen
11:45-13:00
ST-LUNCH - Gatroskopi - tips och trix.
12:00-12:45
Fredrik Swahn
ST-LUNCH - Akut skrotum på barn
12:00-12:45
Martin Salö; Marie Andersson
ST-LUNCH - Malignt melanom för kirurger
12:00-12:45
Roger Olofsson Bagge
ST-LUNCH KÄRLKIR
12:00-12:45
Medtronic
12:30-13:00
ADMIN - Gallsten - lätt men ändå så svårt
13:00-14:30
Marcus Sundén
PLASTIKKIR
13:00-14:30
SVESEK
13:00-14:30
UTBILDNINGSKOMMITTEN
13:00-14:30
Kaffe och Utställning
Utställningen
14:30-15:15
PLASTIKKIR
15:15-16:45
KÄRLKIR - Hur kan vi förbättra vår arbetsmiljö och vårt arbetssätt samt nyhetsuppdatering från svensk kärlkirurgi alt Carotiskirurgi – Uppdatering av tips & tricks
15:15-16:45
SFÖAK - Endomagi
15:15-16:45
Eduard Jonas; Fredrik Swahn; Jakob Hedberg
SFÖAK - Poster HPB
15:15-16:45
SFÖAK - Poster EVO
15:15-16:45
SFFB - Focus on breast conservation
15:15-16:45
Tor Svensjö
SIKT - Amazing technologies
15:15-16:45
KÄRLKIR - Årsmöte
16:45-18:00
SFÖAK - Årsmöte
16:45-18:00
SFFB - Årsmöte
16:45-18:00
PLASTIKKIR
08:00-09:30
SFFB - Fria Föredrag
08:00-09:30
KÄRLKIR - Fria Föredrag
08:00-09:30
KIRUB - Akut gynekologi på kirurgakuten- Vad kan jag göra som kirurg, och när behövs en gynekolog
08:00-09:30
Martin Vernblom; Suzanne Hesselman
SFÖAK - Fatty liver disease and surgery
08:00-09:30
Jude Oben; Francois Pattou; Jozef Urdzik
KAFFE OCH UTSTÄLLNING
Utställningen
09:30-10:15
PLASTIKKIR
10:15-11:45
SFFB - Kontralateral risk-reducerande mastektomi efter unilateral bröstcancer utan genmutation - finns det en indikation?
10:15-11:45
Gustav Silander
KÄRLKIR - Graftinfektioner – Hur gör vi och vad säger nya ESVS Guidelines
10:15-11:45
SFÖAK - Fria Föredrag. Top 8
10:15-11:45
SOTA 3 - Robotkirurgi. Niklas Kvarnström, Göteborg
10:15-11:45
Niklas Kvarnström
FÖRFLYTTNINGSPAUS
Utställningen
11:45-12:00
PLASTIKKIR
12:00-13:30
SFFB - Still in doubt to cut it out?”. Surgical management in the elderly, frail or palliative patient.
12:00-13:30
Irma Fredriksson; Riccardo Audisio
KÄRLKIR - Komplexa kärlfall – ben
12:00-13:30
ST-LUNCH SFÖAK
12:00-12:45
SFÖAK - Reservtid
12:00-13:30
ST-LUNCH - Onkoplastikkirurgi vid bröstcancer
12:00-12:45
Tor Svensjö
LUNCHPAKET - Ha en bra resa hem!
Utställningen
13:30-14:00