Preliminärt program

Klicka på respektive programpunkt för att se innehåll. Observera att programmet kommer utökas med ytterligare information.

Conventum Kongress
Hjalmar Bergman Teatern
Club 700
Studion
Handskmakaren
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Teatercaféet
Sponsorworkshops - Arena Entré
Sponsorworkshops - Repslagaren - Innovation room
Conventum Arena
Grundläggaren
Nålmakaren
Näbben
Skomakaren
Lodet
Stora hotellet, Slottskällaren
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:00
SOTA Tarmcancer - vägen till titthålskirurgi i Sverige
10:00-11:00
SFÖAK Barret - nya riktlinjer
10:00-11:00
SFFB Fria föredrag
10:00-11:00
Utställning och förflyttning till invigning
Conventum Arena
11:00-11:30
Invigning
11:30-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
ST-Lunch Bröstföreläsning - Om det inte är cancer?
12:30-13:00
ST-Lunch Stomier - indikationer, teknik och komplikationer
12:30-13:00
ST-Lunch Medellinjebråck - orsaker och behandling
12:30-13:00
ST-Lunch Gallkirurgi
12:30-13:00
SIKT - Obesitas 2.0 - etablerade vs nya tekniker.
13:00-14:30
ACTA-Föreläsning
13:00-14:30
KIRUB Vetenskapligt battle - Licence to kill
13:00-14:30
SFÖAK Perihilär gallvägscancer - vägen till bot
13:00-14:30
SFFB The extremes of ages
13:00-14:30
Lokala kommitten “Cancerrehabilitering under och efter cancerbehandling, ett kirurgiskt perspektiv”
13:00-14:30
KAFFE
Conventum Arena
14:30-15:15
SFAT Ukraina: tema kirurgi och Krigssjukvårdens utveckling i Sverige
15:15-16:45
SFFB Rare tumors of the breast
15:15-16:45
Vårdvetenskap ERAS - Från då till nu + framgångsrecept
15:15-16:45
SFÖAK Top orals and speedtalks HPB
15:15-16:45
KIRUB + SIKT - Säker kirurgi med god SIKT
15:15-16:45
SFFB Årsmöte
16:45-17:45
Mingel i utställningen
Conventum Arena
17:00-17:30
Get-Together
Conventum Arena
17:30-22:00
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
08:00-09:30
Vårdvetenskap Samsymposium med KIRUB "När jag misstänker att min patient far illa"
08:00-09:30
SFÖAK Långtidseffekter av metabol kirurgi; plus och minus
08:00-09:30
LÖF - Nyheter från LÖF!
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
SFFB Fria föredrag
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
SFÖAK Hepatocellulär cancer - vad är bästa behandlingen?
10:15-11:45
Vårdvetenskap Fria föredrag
10:15-11:45
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
10:15-11:45
KIRUB Onkoplastikkirurgi vid bröstkirurgi
10:15-11:45
KKF symposium - Multidisciplinära forskningsteam är framtiden! - men hur får vi till det?
10:15-11:45
SFFB Axillkirurgi efter neoadjuvant behandling
10:15-11:45
SIKT - Fria föredrag
10:15-11:45
Lunch
Studion
11:45-13:00
Sponsorsymposium av Intuitive
12:00-12:30
ST-Lunch Initialt traumaomhändertagande
12:30-13:00
NFSK Doktorandlunch
12:30-13:00
ST-Lunch Endokrinföreläsning - Kan det vara NET?
12:30-13:00
ST-Lunch Övre gastrointestinal blödning
12:30-13:00
ST-Lunch Akut kolonkirurgi - Indikationer, strategi och resultat
12:30-13:00
SFAT Traumatic injuries in conflict zones
13:00-14:30
SOTA 2: Akut kolonileus
13:00-14:30
Vårdvet + SIKT - Onkologisk kirurgi.
13:00-14:30
SFÖAK Top orals and speedtalks
13:00-14:30
SFFB Melanom
13:00-14:30
KIRUB Malign övre GI-kirurgi - Operationstekniker samt komplikationshantering. Råd som alla ST bör känna till
13:00-14:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av Medtronic
14:45-15:15
Vårdvetenskap Postermingel
15:15-16:45
Ihre-förel. SFÖAK Donald Low, Esophagus in the era of ERAS
15:15-16:45
Speed-talks och avhandlingspresentation
15:15-16:45
SFAT+SBKF Appendicit - strukturerad diagnostik och behandling av barn och vuxna
15:15-16:45
SIKT - Amazing Technologies.
15:15-16:45
SFÖAK Årsmöte
16:45-17:15
SFAT Årsmöte
16:45-17:15
SIKT-Årsmöte
16:45-17:15
KIRUB Årsmöte
16:45-17:15
SFÖAK middag
19:00-23:00
SKF Plenarsession - Fortbildning i Norden
08:00-09:30
BARNKIR Gastrostomi Battle: Bästa teknik, resultat från gastrostomi studie
08:00-09:00
Administration Elsa-Maja, Anna och de andra på Örebro Hospital. Regionarkivet Örebro om vikten av arkivering och bevarande för framtiden.
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Vårdvetenskap Hur man möter barn och unga i sorg
08:00-09:30
BARNKIR: Abstractpresentation
09:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
Workshop by BD
09:45-10:15
SKF Årsmöte
10:00-10:45
BARNKIR - Årets avhandlingar
10:15-11:00
Vårdvetenskap Årets specialistsjuksköterska och vinnare av Forskarpriset
10:15-11:45
Administration Bröstcancer
10:15-11:45
BJS Prize Session
10:45-11:30
BARNKIR - Abstracts
11:00-11:45
BJS Föreläsning: National and international collaboration in pancreatic surgery - lessons learned
11:30-12:15
Medlemslunch Tips och trix kring läkemedelshantering inom kirurgisk vård
11:30-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Vårdvetenskap medlemslunch
12:15-12:45
ST-Lunch Stomier - Indikationer, teknik och komplikationer
12:30-13:00
ST-Lunch Obesitas
12:30-13:00
ST-Lunch Endokrinföreläsning - Kan det vara NET?
12:30-13:00
ST-Lunch Bröstföreläsning - Om det inte är cancer?
12:30-13:00
BARNKIR Fosterkirurgi: att operera på den ofödda
13:00-14:30
Stora forskarpriset
13:00-13:45
Vårdvetenskap "Back to basic"
13:00-14:30
Administration Patientregistret - Användning av diagnos- och åtgärdskoder för statistik och forskning
13:00-14:30
Utbildningskommittén - Kliniker, forskare, ledare! Var är utbildningen?
13:45-14:45
Kaffe och utställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av BBraun
14:45-15:15
BARNKIR Posterpresentation
15:00-15:30
Vårdvet+Admin Inspirationsföreläsning Livet- Inte alltid en dans på rosor
15:15-16:30
Seminarium Örebro
15:15-17:00
SFÖAK+SIKT - Nytt vårdprogram för gallsten - har vi en gyllene standard nu?
15:15-16:30
Det administrativa programmet fortsätter i Club 700 med föreläsare Tobias Karlsson.
15:15-16:00
BARNKIR - Nationella vårdprogram
15:30-16:00
BARNKIR - SWEAPS uppdatering
16:00-16:30
BARNKIR Årsmöte
16:30-17:00
Bankett
Conventum Kongress
19:00-23:59
Frukostworkshop av Intuitive
07:00-08:00
SVESEK Årsmöte
08:00-09:30
KÄRLKIR Fria Föredrag
08:00-09:30
KOLOREKTAL Vanligt och ovanligt anorektalt
08:00-09:30
ADMINISTRATION Obesitas
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
ENDOKRIN Fria föredrag
08:00-09:30
PLASTIKKIR Välkommen - Föreläsning TBD
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
Workshop av Intuitive
09:30-10:00
Workshop av Medtronic
09:45-10:15
SVESEK - Immunterapi: vad en kirurg behöver veta
10:15-11:45
KOLOREKTAL - Fria föredrag
10:15-11:45
ENDOKRIN + Poster Tyreoideacancer - Register, ny diagnostik och behandling
10:15-11:45
KIRUB Transplantation - Bytt är bytt!
10:15-11:45
ADMINISTRATION SVF koordinator
10:15-11:00
KÄRLKIR
10:15-11:45
PLASTIKKIR ACTA-föreläsning - Rekonstruktioner efter brännskador
10:15-11:45
SIKT - ICG
10:15-11:45
Vårdadministratör med på rond
11:00-11:45
Lunch
Conventum Kongress
11:45-13:00
Sponsorssymposium av Ethicon
12:00-12:30
Sponsorsymposium av Medtronic
12:00-12:30
ST-Lunch Akut kolonkirurgi - Indikationer, strategi och resultat
12:30-13:00
ST-Lunch ERCP och EUS
12:30-13:00
ST-Lunch Tarmischemi - En kameleont
12:30-13:00
ST-Lunch Initialt traumaomhändertagande
12:30-13:00
ENDOKRIN Fria föredrag
13:00-14:30
KIRUB Könsbekräftande kirurgi - Utredning & etik, med fokus på kirurgisk teknik
13:00-14:30
KÄRLKIR
13:00-14:30
KOLOREKTAL Polyper och tidig kolorektal neoplasi
13:00-14:30
SVESEK -Remarkabla framsteg inom hörselforskningen - från hörapparat till cochleaimplantat. Kan vi lära av krokodilen också?
13:00-14:30
PLASTIKKIR Abstracts presentation och avhandling
13:00-14:30
Kaffe och uställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av Suturion
14:45-15:15
SPKF-program fortsätter i gemensamt symposium med Kärlkir-Plastik i Studion
15:10-16:40
ENDOKRIN Granberg Föreläsning
15:15-16:45
KOLOREKTAL Nya behandlingsmetoder av rektalcancer
15:15-16:45
KIRUB Kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom - never say never again
15:15-16:45
SIKT - Bukvägg med e-tep
15:15-16:45
KÄRLKIR+PLASTIK Advanced Distal surgery needed in CTLI patients
15:15-16:45
ENDOKRIN Årsmöte
16:45-17:15
KÄRLKIR Årsmöte
16:45-17:15
KOLOREKTAL Årsmöte
17:00-17:30
KOLOREKTAL Postersession
17:30-18:30
KOLOREKTAL Fria föredrag
08:00-09:30
KÄRLKIR Fria föredrag
08:00-09:30
KIRUB Trauma för ST - You only live twice
08:00-09:30
ENDOKRIN Tema Paratyreoidea - nya vårdprogrammet
08:00-09:30
PLASTIKKIR Abstracts presentation och avhandling
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
Workshop by BD
09:45-10:15
SOTA 3 SFÖAK Trauma fokus HPB samarbete SFAT
10:15-11:45
ENDOKRIN Sandström Föreläsning
10:15-11:45
KOLOREKTAL Lokalt avancerad koloncancer
10:15-11:45
KÄRLKIR Kompressions Syndrom
10:15-11:45
PLASTIK Posterpresentation
10:15-11:00
PLASTIKKIR Patrik Boivie - Rwandas projekt
11:00-11:45
Förflyttningspaus
Conventum Arena
11:45-12:00
KOLOREKTAL Tarmischemi - samsymposium SFKRK/SSVS
12:00-13:30
ENDOKRIN Tema Utbildning och Forskning
12:00-13:30
PLASTIKKIR Årsmöte, Prisutdelning bästa föredrag samt Utdelning SPKF-resestipendium
12:00-13:30
Lunchpaket
Conventum Arena
13:30-14:15

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

 

AkademiKonferens

Viktiga datum

1 mars: Abstractinlämning öppnar
3 april: Anmälan öppnar
17 april: Abstract deadline
10 maj: Besked om inlämnat abstract
29 juni: Höjd anmälningsavgift
7 augusti: Ladda upp E-Poster
21-25 augusti: Kirurgveckan 2023

Arrangeras av

SKF