Preliminärt program

Klicka på respektive programpunkt för att se innehåll. Observera att programmet kommer utökas med ytterligare information.

Conventum Kongress
Hjalmar Bergman Teatern
Club 700
Studion
Handskmakaren
Tunnbindaren
Bryggaren
Mältaren
Teatercaféet
Sponsorworkshops - Arena Entré
Arena Extra i utställningshallen
Sponsorworkshops - Repslagaren - Innovation room
Conventum Arena
Grundläggaren
Nålmakaren
Näbben
Skomakaren
Lodet
Visaren
Stora hotellet, Slottskällaren
Elite Stora Hotellet
Naturens hus
Forum
08:00
 
08:30
 
09:00
 
09:30
 
10:00
 
10:30
 
11:00
 
11:30
 
12:00
 
12:30
 
13:00
 
13:30
 
14:00
 
14:30
 
15:00
 
15:30
 
16:00
 
16:30
 
17:00
 
17:30
 
18:00
 
18:30
 
19:00
 
19:30
 
20:00
 
20:30
 
21:00
 
21:30
 
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:00
SOTA Tarmcancer - vägen till titthålskirurgi i Sverige
10:00-11:00
SFÖAK Barretts esofagus - nya riktlinjer
10:00-11:00
SFFB Fria föredrag
10:00-11:00
Utställning och förflyttning till invigning
Conventum Arena
11:00-11:30
Invigning
11:30-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
ST-Lunch Bröstföreläsning - Om det inte är cancer?
12:30-13:00
ST-Lunch Stomier - indikationer, teknik och komplikationer
12:30-13:00
ST-Lunch Medellinjebråck - orsaker och behandling
12:30-13:00
ST-Lunch Gallkirurgi
12:30-13:00
SIKT - Obesitas 2.0 - etablerade vs nya tekniker.
13:00-14:30
ACTA-Föreläsning
13:00-14:30
KIRUB Vetenskapligt battle - Licence to kill
13:00-14:30
SFÖAK Perihilär gallvägscancer - vägen till bot
13:00-14:30
SFFB The extremes of ages
13:00-14:30
Vårdvetenskap - Cancerrehabilitering under och efter cancerbehandling, ett kirurgiskt perspektiv
13:00-14:30
KAFFE
Conventum Arena
14:30-15:15
SFAT Ukraina: tema kirurgi och Krigssjukvårdens utveckling i Sverige
15:15-16:45
SFFB Rare tumors of the breast
15:15-16:45
Vårdvetenskap - ERAS - Ett koncept för alla?
15:15-16:45
SFÖAK Fria föredrag; lever, galla och pankreas
15:15-16:45
KIRUB + SIKT - Säker kirurgi med god SIKT
15:15-16:45
SFFB Årsmöte
16:45-17:45
Mingel i utställningen
Conventum Arena
17:00-17:30
Get-Together
Conventum Arena
17:30-22:00
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
08:00-09:30
Vårdvetenskap Samsymposium med KIRUB - När jag misstänker att min patient far illa
08:00-09:30
SFÖAK Långtidseffekter av metabol kirurgi; plus och minus
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
SFFB Fria föredrag
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
BD Workshop - Erfarenhet av att bygga ett bråckcenter, framgångsfaktorer och resultat.
09:45-10:15
SFÖAK Hepatocellulär cancer - vad är bästa behandlingen?
10:15-11:45
Vårdvetenskap Fria föredrag
10:15-11:45
SFAT Fria föredrag akut och trauma kirurgi
10:15-11:45
KIRUB Onkoplastikkirurgi vid bröstkirurgi
10:15-11:45
KKF symposium - Multidisciplinära forskningsteam är framtiden! - men hur får vi till det?
10:15-11:45
SFFB Axillkirurgi efter neoadjuvant behandling
10:15-11:45
SIKT - Fria föredrag
10:15-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Sponsorsymposium av Intuitive - Why change from open Rives Stoppa to da Vinci?
12:00-12:30
Intuitive - Sponsorlunch för sjuksköterskor - Tankar kring arbetsmiljö och teamwork perioperativt & Utvecklingen av da Vinci genom åren
12:00-12:45
ST-Lunch Initialt traumaomhändertagande
12:30-13:00
ST-Lunch Endokrinföreläsning - Kan det vara NET?
12:30-13:00
ST-Lunch Övre gastrointestinal blödning
12:30-13:00
ST-Lunch Akut kolonkirurgi - Indikationer, strategi och resultat
12:30-13:00
NFSK Doktorandlunch
12:30-13:00
SFAT Traumatic injuries in conflict zones
13:00-14:30
SOTA 2: Akut kolonileus
13:00-14:30
Vårdvetenskap samsymposium SIKT - Onkologisk kirurgi. Kompetent vård nationellt är en förutsättning för centraliserad kirurgi i världsklass
13:00-14:30
SFÖAK Fria föredrag; esofagus, ventrikel och obesitas
13:00-14:30
SFFB Melanom
13:00-14:30
KIRUB Malign övre GI-kirurgi - Operationstekniker samt komplikationshantering. Råd som alla ST bör känna till
13:00-14:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av Medtronic: Hur kan AI hjälpa dig i din kirurgiska vardag?
14:45-15:15
Ihre-förel. SFÖAK Donald Low, Esophagus in the era of ERAS
15:15-16:45
Vårdvetenskap Postersession
15:15-16:45
Speed-talks och avhandlingspresentation
15:15-16:45
SFAT+SBKF Appendicit - strukturerad diagnostik och behandling av barn och vuxna
15:15-16:45
SIKT - Amazing Technologies.
15:15-16:45
SFÖAK Årsmöte
16:45-17:15
SFAT Årsmöte
16:45-17:15
SIKT-Årsmöte
16:45-17:15
KIRUB Årsmöte
16:45-17:15
SIKT Middag
18:30-23:00
NFSK middag (samling i slottsparken kl.18:15)
19:00-23:00
SFÖAK middag
19:00-23:00
SKF Plenarsession - Fortbildning i Norden
08:00-09:30
BARNKIR Gastrostomi Battle: Bästa teknik, resultat från gastrostomi studie
08:00-09:00
Administration Elsa-Maja, Anna och de andra på Örebro Hospital. Regionarkivet Örebro om vikten av arkivering och bevarande för framtiden.
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Vårdvetenskap - Även barn och unga som närstående är vårt ansvar!
08:00-09:30
BARNKIR: Abstractpresentation
09:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
SKF Årsmöte
10:00-10:45
Vårdvetenskap - Fria föredrag
10:15-10:45
Administration Bröstcancer
10:15-11:45
BARNKIR - Årets avhandlingar
10:15-11:00
BJS Prize Session
10:45-11:30
Vårdvetenskap Prisutdelning; Årets Forskarpris, Årets specialistsjuksköterska, Bästa abstract, Bästa fria föredrag
10:45-11:45
BARNKIR - Abstracts
11:00-11:45
BJS Föreläsning: National and international collaboration in pancreatic surgery - lessons learned
11:30-12:15
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Vårdvetenskap medlemslunch - Tips och trix kring läkemedelshantering inom kirurgisk vård
12:00-12:45
ST-Lunch Stomier - Indikationer, teknik och komplikationer
12:30-13:00
ST-Lunch Obesitas
12:30-13:00
ST-Lunch Endokrinföreläsning - Kan det vara NET?
12:30-13:00
ST-Lunch Bröstföreläsning - Om det inte är cancer?
12:30-13:00
BARNKIR Fosterkirurgi: att operera på den ofödda
13:00-14:30
Prisutdelning SKFs priser inklusive Stora forskarpriset
13:00-13:45
Vårdvetenskap "Back to basic: smärta, andning och mobilisering"
13:00-14:30
Administration Patientregistret - Användning av diagnos- och åtgärdskoder för statistik och forskning
13:00-14:30
Work-life balance: fortbildning, ledarskap och hållbarhet. Hur ska du balansera för att hitta ett hållbart och utvecklande arbetsliv?
13:45-14:45
Workshop av Intuitive - Att arbeta som robotkoordinator och bedriva ett effektivt robotprogram
14:30-15:00
Kaffe och utställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av BBraun: Hands-on test/träning med nya instrument
14:45-15:15
Surgical Summary: Olle Ljungqvist Göran Wallin
15:00-17:00
BARNKIR Posterpresentation
15:00-15:30
Vårdvet+Admin Inspirationsföreläsning Livet- Inte alltid en dans på rosor
15:15-16:30
SFÖAK+SIKT - Nytt vårdprogram för gallsten - har vi en gyllene standard nu?
15:15-16:30
Det administrativa programmet fortsätter i Club 700 med föreläsare Tobias Karlsson.
15:15-16:30
BARNKIR - Nationella vårdprogram
15:30-15:45
BARNKIR - SWEAPS uppdatering
15:45-16:30
BARNKIR Årsmöte
16:30-17:30
Bankett
Conventum Kongress
18:30-23:59
SVESEK Årsmöte
08:00-09:30
Kärlkir - Poster session
08:00-08:30
KOLOREKTAL Vanligt och ovanligt anorektalt
08:00-09:30
ADMINISTRATION Obesitas
08:00-09:30
Innovation Room by Ethicon
08:00-17:00
Introduktion och en palett av NET
08:00-09:30
PLASTIKKIR Välkommen - Föreläsning TBD
08:00-09:30
KÄRLKIR Fria Föredrag
08:30-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
Workshop av Intuitive - Succesful implementation of da Vinci in our Right Colectomy program
09:30-10:00
Workshop av Medtronic: Hur kan AI hjälpa dig i din kirurgiska vardag?
09:45-10:15
SVESEK - Immunterapi: vad en kirurg behöver veta
10:15-11:45
KOLOREKTAL - Fria föredrag
10:15-11:45
Thyroideacancer symposium- nutid, trender och framtid.
10:15-11:45
KIRUB Transplantation - Bytt är bytt!
10:15-11:45
ADMINISTRATION SVF koordinator
10:15-11:00
KÄRLKIR - Is CTLI treatment changing?
10:15-11:45
PLASTIKKIR ACTA-föreläsning - Rekonstruktiv brännskadekirurgi
10:15-11:45
SIKT - ICG
10:15-11:45
Vårdadministratör med på rond
11:00-11:45
Lunch
Conventum Arena
11:45-13:00
Sponsorsymposium av BD: "Kan vi undvika öppen bröstkirurgi vid vissa typer av bröstlesioner?" - minimalinvasiv vacuumassisterad excision av benigna bröstlesioner
12:00-12:30
Sponsorssymposium av Ethicon: Spelar anastomoskonstruktionen roll vid rektalcancer?
12:00-12:30
Sponsorsymposium av Medtronic: Experience progressing from Laparoscopy to Hugo Robotic Assissted Surgery System.
12:00-12:30
ST-Lunch Akut kolonkirurgi - Indikationer, strategi och resultat
12:30-13:00
ST-Lunch ERCP och EUS
12:30-13:00
ST-Lunch Tarmischemi - En kameleont
12:30-13:00
ST-Lunch Initialt traumaomhändertagande
12:30-13:00
Högt tryck på binjurar
13:00-14:30
KIRUB Könsbekräftande kirurgi - Utredning & etik, med fokus på kirurgisk teknik
13:00-14:30
KÄRLKIR
13:00-14:30
KOLOREKTAL Polyper och tidig kolorektal neoplasi
13:00-14:30
SVESEK -Remarkabla framsteg inom hörselforskningen - från hörapparat till cochleaimplantat. Kan vi lära av krokodilen också?
13:00-14:30
PLASTIKKIR Abstracts presentation och avhandling
13:00-14:30
Workshop av BD - Kom och prova på minimalinvasiv vacuumassisterad excision av benigna bröstlesioner!
13:30-16:00
Kaffe och uställning
Conventum Arena
14:30-15:15
Workshop av Suturion: Testa en ny metod för förbättrad bukförslutning efter öppen kirurgi
14:45-15:15
SPKF-program fortsätter i gemensamt symposium med Kärlkir-Plastik i Studion
15:10-16:40
Granberg Föreläsning
15:15-16:45
KOLOREKTAL Nya behandlingsmetoder av rektalcancer
15:15-16:45
KIRUB Never say never again - på hemligt uppdrag i IBD-kirurgins komplikationstäta rike
15:15-16:45
SIKT - Bukväggssession - isolering av EA fistel, eTEP Rives-Stoppa, rektusdiastas, preoperativ optimering
15:15-16:45
KÄRLKIR+PLASTIK Advanced Distal surgery needed in CTLI patients
15:15-16:45
ENDOKRIN Årsmöte
16:45-17:15
KÄRLKIR Årsmöte
16:45-17:15
KOLOREKTAL Årsmöte
17:00-17:30
KOLOREKTAL Postersession
17:30-18:30
KOLOREKTAL Fria föredrag
08:00-09:30
KÄRLKIR Fria föredrag prissession
08:00-09:30
KIRUB Trauma: When the going gets tough, the tough get going!
08:00-09:30
Paratyreiodea- från helvete till himmel
08:00-09:30
PLASTIKKIR Abstracts presentation och avhandling
08:00-09:30
Kaffe och utställning
Conventum Arena
09:30-10:15
SOTA 3 SFÖAK Trauma fokus HPB samarbete SFAT
10:15-11:45
Sandström Föreläsning
10:15-11:45
KOLOREKTAL Lokalt avancerad koloncancer
10:15-11:45
KÄRLKIR Kompressions Syndrom
10:15-11:45
PLASTIK Posterpresentation
10:15-11:00
PLASTIKKIR Patrik Boivie - Rwandas projekt
11:00-11:45
Förflyttningspaus
Conventum Arena
11:45-12:00
KOLOREKTAL Tarmischemi - samsymposium SFKRK/SSVS
12:00-13:30
Uppåt framåt! - Utbildning och Forskning
12:00-13:30
PLASTIKKIR Årsmöte, Prisutdelning bästa föredrag samt Utdelning SPKF-resestipendium
12:00-13:30
Lunchpaket
Conventum Arena
13:30-14:15

Föreningsaktiviteter

Måndag 21/8

SFFB-middag. För anmälan efter 10 augusti vänligen kontakta Eva för bokning.
Plats: Restaurang Amano, Adress: Kungsgatan 1
Datum och tid: Måndag 21/8 kl. 19.00
Pris: 438 kr ink. moms (350 kr exkl. moms)
Kontakt: Eva Vikhe Patil, Eva.Vikhe.Patil@regionostergotland.se

 

Tisdag 22/8

Doktorandlunch (NFSK)
Plats:
Conventum (lokal meddelas senare)
Datum och tid:
Tisdag 22/8 kl. ca 11.30-13.00
Pris:
Gratis för medlemmar
Kontakt:
Karolina Härle, karolina.harle@regionostergotland.se

 

SIKT-middag, i år tillsammans med KIRUB. För anmälan efter 7 augusti vänligen kontakta Mattias för bokning.
Plats: Elite Stora Hotellet (Drottninggatan 1)
Datum och tid:
Tisdag 22/8 kl. 18.30
Pris:
Som tidigare gratis för medlemmar i SIKT. KIRUBare och andra som ej är medlemmar i SIKT betalar 250 kr ink. moms (200 kr exkl. moms), vilket även inkluderar medlemsskap i SIKT.
Kontakt: Mattias Egberth, mattias@egberth.com

 

NFSK-middag
Plats: Naturens Hus
Datum och tid:
Tisdag 22/8 kl. 19.00
Pris:
250 kr ink. moms+dryck (200 kr exkl. moms+dryck)
Kontakt:
Tina Biörserud, christina.biorserud@vregion.se

SFAT-middag. För anmälan efter 14 augusti vänligen kontakta Dominika för bokning.
Plats: Restaurang A Mano
Datum och tid: Tisdag 22/8 kl. 19.00
Pris:
500 kr ink. moms (400 kr exkl. moms)
Kontakt:
Dominika Högberg, dominika.hogberg@vgregion.se

 

SFÖAK-middag. För anmälan efter 14 augusti vänligen kontakta Oskar för bokning.
Plats: Elite Stora Hotellet (Drottninggatan 1)
Datum och tid: Tisdag 22/8 kl. 19.00
Pris:
625 kr ink. moms (500 kr exkl. moms)
Kontakt:
Oskar Hemmingsson, oskar.hemmingsson@umu.se 

 

 

Onsdag 23/8

NFSK-medlemslunch
Plats:
Conventum (lokal meddelas senare)
Datum och tid: Onsdag 23/8 kl. ca 11.30-13.00
Pris: Gratis för medlemmar
Kontakt: Karolina Härle, karolina.harle@regionostergotland.se

 

Torsdag 24/8

ST-middag FULLBOKAD. För frågor vänligen kontakta Emina.
Plats: Restaurang Chicce, Adress: Slottsgatan 8C.
Meny,
https://www.chicce.se/_files/ugd/63e8d4_3587e251093346619594a1757d5bc170.pdf
Datum och tid: Torsdag 24/8 kl. 18.00
Pris: 313 kr ink. moms (250 kr exkl. moms)
Kontakt: Emina Spirtovic, emina.spirtovic@gmail.com

 

SFEK-middag. För anmälan efter 15 augusti vänligen kontakta Erik för bokning.
Plats:
Restaurang Gro, Kungsgatan 1
Datum och tid: Torsdag 24/8 kl. 19.00
Kostnad:
300 kr ink. moms (240 kr exkl. moms)
Kontaktperson:
Erik Elias, erik.elias@vgregion.se 

 

SFKRK- Middag. För anmälan efter 15 augusti vänligen kontakta Niklas för bokning.
Plats
: Restaurang Makeriet (Kungsgatan 3 Örebro)
Datum och tid: Torsdag 24/8 kl. 19.00
Kostnad: 438 kr ink. moms (350 kr exkl. moms)
Kontaktperson: Niklas Magnusson, niklas.magnusson@regionvarmland.se

 

SPKF-middag
Datum: Torsdagen 24/8
För mer information och anmälan kontakta Laura.
Kontaktperson: Laura Pompermaier, laura.pompermaier@liu.se

 

SVESEK-middag
Plats
: Katrinelunds Gästgiveri och Sjökrog; Stora Mellösa
Datum och tid: Torsdagen 24/8 kl.18.15
Gemensam transport från Karolinska gymnasiet, Olaigatan 25, Örebro
Kostnad: 125 kr ink. moms (100 kr exkl. moms). Kostnad för middagen tillkommer.
Kontaktperson: Ewa Lundgren, ewa.lundgren427@outlook.com

 

SSVS-Svensk förening
Plats: Slottskällaren
Datum och tid: Torsdagen 24/8 kl. 19.00
Kostnad: 350 kr ink. moms (280 kr exkl. moms)
Kontaktperson:
Nuno Dias, nuno.dias@med.lu.se

 

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

 

AkademiKonferens

Viktiga datum

1 mars: Abstractinlämning öppnar
3 april: Anmälan öppnar
17 april: Abstract deadline
10 maj: Besked om inlämnat abstract
29 juni: Höjd anmälningsavgift
7 augusti: Ladda upp E-Poster
21-25 augusti: Kirurgveckan 2023

Arrangeras av

SKF