Program

Klicka på respektive programpunkt för att se innehåll.

Studio 1
Studio 2
Studio 3
Utställning
09:00
 
 
09:30
 
 
10:00
 
 
10:30
 
 
11:00
 
 
11:30
 
 
12:00
 
 
12:30
 
 
13:00
 
 
13:30
 
 
14:00
 
 
14:30
 
 
15:00
 
 
15:30
 
 
16:00
 
 
16:30
 
 
Godmorgon - Västkuststudion
Studio 1
09:00-09:30
KIRUB - Akutkirurgi på barn
09:30-10:15
SFÖAK - Är gallblåsan normal? – en teoretisk och visuell odyssé.
09:30-10:15
SFFB
09:30-10:15
Västkuststudion
Studio 1
10:15-10:30
KIRUB/VÅRDVET - Det komplicerade såret - behandlingsarsenal från omläggning till kirurgisk intervention?
10:30-11:15
SFÖAK - Fria föredrag HPB
10:30-11:15
SFFB
10:30-11:15
INVIGNING
Studio 1
11:15-11:45
SPONSOR
11:45-12:15
SPONSOR
11:45-12:15
SPONSOR
11:45-12:15
ST - LUNCH
12:15-13:00
ST - LUNCH
12:15-13:00
ST - LUNCH
12:15-13:00
KIRUB - Maligna melanom
13:00-13:45
SFÖAK - NASH, medical background for surgeons, surgical pitfalls och surgical techniques
13:00-13:45
SFFB
13:00-13:45
Västkuststudion
Studio 1
13:45-14:00
KIRUB - Akut urologi
14:00-14:45
Ihre - -föreläsning och paneldiskussion, Fatty liver disease and surgery
14:00-14:45
SFFB
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
KIRUB - Ileus/subileus
15:15-16:00
SFÖAK - Fria föredrag EVO
15:15-16:00
SFFB
15:15-16:00
KIRUB
16:15-17:00
SFÖAK- ”Endomagi”
16:15-17:00
SFFB
16:15-17:00
Godmorgon - Västkuststudion
Studio 1
09:00-09:30
SFAT
09:30-10:15
SIKT - Abstracts
09:30-10:15
ACTA
09:30-10:15
Västkuststudion
Studio 1
10:15-10:30
SFAT
10:30-11:15
SIKT / ERAS
10:30-11:15
SFÖAK - Robotkirurgi vid ÖAK maligniteter
10:30-11:15
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
Västkuststudion
Studio 1
12:45-13:00
SFAT
13:00-13:45
SIKT / SFÖAK - Ventrala bråck
13:00-13:45
SOTA 1 - GBG
13:00-13:45
Västkuststudion
Studio 1
13:45-14:00
SFAT
14:00-14:45
SIKT / SFÖAK - Kirurgi under COVID
14:00-14:45
ADMIN
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
SFAT
15:15-16:00
SIKT / VÅRDVET - 0HLR varför då? En bra början på slutet - Palliativ vård på en kirurgklinik
15:15-16:00
ADMIN
15:15-16:00
SFAT
16:15-17:00
SIKT / VÅRDVET - 0HLR varför då? En bra början på slutet - Palliativ vård på en kirurgklinik (forts)
16:15-17:00
ADMIN
16:15-17:00
VÅRDVET - Postersession
08:00-09:00
Godmorgon - Västkuststudion
Studio 1
09:00-09:30
PLENARSESSION GBG
09:30-10:15
BARNKIR
09:30-10:15
VÅRDVET - Från barnsjukvård till vuxensjukvård med exempel inom inflammatorisk tarmsjukdom
09:30-10:15
Västkuststudion
Studio 1
10:15-10:30
SKF - Årsmöte
10:30-11:15
BARNKIR
10:30-11:15
VÅRDVET - NFSK´s Vinnarna av Forskarpriset och Årets specialistsjuksköterska
10:30-11:15
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
VÅRDVET - Medlemslunch
12:00-12:45
Västkuststudion
Studio 1
12:45-13:00
BJS
13:00-13:45
BARNKIR
13:00-13:45
VÅRDVET - Personcentrerad smärtbehandling - från forskning till patient.
13:00-13:45
Västkuststudion
Studio 1
13:45-14:00
BJS - Prize session
14:00-14:45
BARNKIR
14:00-14:45
VÅRDVET - Fria föredrag: Aktuellt i kirurgisverige
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
Utbildningskommittén
15:15-16:00
ADMIN
15:15-16:00
VÅRDVET - Etisk stress
15:15-16:00
PLENARSESSION - SKF
16:15-17:00
ADMIN
16:15-17:00
VÅRDVET - Att vårda vårdaren
16:15-17:00
Godmorgon - Västkuststudion
Studio 1
09:00-09:30
KOLOREKTAL
09:30-10:15
KÄRLKIR
09:30-10:15
PLASTIK
09:30-10:15
Västkuststudion
Studio 1
10:15-10:30
KOLOREKTAL
10:30-11:15
KÄRLKIR
10:30-11:15
PLASTIK
10:30-11:15
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
Västkuststudion
Studio 1
12:45-13:00
KOLOREKTAL
13:00-13:45
KÄRLKIR
13:00-13:45
ENDOKRIN
13:00-13:45
Västkuststudion
Studio 1
13:45-14:00
KOLOREKTAL
14:00-14:45
KÄRLKIR
14:00-14:45
ENDOKRIN
14:00-14:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
14:45-15:15
KOLOREKTAL
15:15-16:00
KÄRLKIR
15:15-16:00
LÖF
15:15-16:00
KOLOREKTAL
16:15-17:00
KÄRLKIR
16:15-17:00
GLOBAL KIRURGI
16:15-17:00
Godmorgon - Västkuststudion
Studio 1
09:00-09:30
SOTA - Analcancer
09:30-10:15
ENDOKRIN
09:30-10:15
PLASTIK
09:30-10:15
Västkuststudion
Studio 1
10:15-10:30
KOLOREKTAL
10:30-11:15
ENDOKRIN
10:30-11:15
PLASTIK
10:30-11:15
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
SPONSOR
11:15-11:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
11:45-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
ST - LUNCH
12:00-12:45
Västkuststudion
Studio 1
12:45-13:00
ENDOKRIN
13:00-13:45
PLASTIK
13:00-13:45
DIGITAL UTSTÄLLNING
Utställning
13:45-14:15
KKF
14:15-15:00
ENDOKRIN
14:15-15:00
PLASTIK
14:15-15:00
Avslutning - Västkuststudion
Studio 1
15:00-15:15

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-672059
Växel: 018-671003

 

Viktiga datum

1 mars: Call for abstracts
31 mars: Deadline abstract submission
7 april: Extended abstract submission
15 april: Anmälan öppnar
15 maj: Notification of abstracts
15 augusti: Ladda upp E-Poster
23-27 augusti: Kirurgveckan 2021

Arrangeras av