Back to Surgery
Kirurgveckan

19-23 AUGUSTI 2024 PÅ KARLSTAD CCC

Om Karlstad

Mitt emellan Stockholm, Göteborg och Oslo, vid Vänerns norra strand – hittar du Karlstad. Här finns en blandning av ett pulserande nattliv, mat från alla världens hörn och ett brett kulturutbud. Här är det nära till det mesta och på lagom promenadavstånd hittar du allt du behöver.

Välkommen att ta emot den värmländska gästfriheten

Sol, vatten och värmländsk gästfrihet – där Sveriges längsta älv möter Europas tredje största sjö hittar du Karlstad. Platsen där solen alltid skiner. Eller ”Sola” om vi ska referera till värdshusvärdinnan Eva-Lisa Holtz som spred glädje och värdskap redan på 1700-talet Vi vågar påstå att människorna här är lite öppnare och soligare, men så är vi ju också staden med den glada solen som symbol.

I Värmland finns dessutom en lång tradition av samarbete i syfte att stärka vår region, ett samarbete mellan näringsliv, offentlighet och universitet. Ja, Karlstad kan beskrivas på flera sätt men det lättaste vore att beskriva staden som en plats där folk mår gott och känner sig hemma.

Det finns alltid tid för en gofika i Karlstad

På Carli Choklad, ett stenkast från järnvägsstationen, finns många olika godsaker. I utbudet hittar du egentillverkade produkter som chokladpraliner, bröd, bakelser och italiensk glass.

Artisan Bread beläget i vackra lokaler på Kasernhöjden är ett modernt hantverksbageri som erbjuder surdegsbröd, konditori och kaffe. Artisans bagare blev även utsedd till Årets bagare i Sverige 2018.

På Östra Torggatan ligger Swenströmskas Stenungsbageri. Surdegsbröd, bullar och bakverk är några av godsakerna du hittar i disken och genom det stora fönstret ser du rakt in i bageriet där magi skapas.

I Inre hamn doftar det ofta härligt av det nyrostade kaffet från Löfbergs. På kaffeskrapans inglasade bottenvåning ligger Löfbergs Rosteri och Kaffebar där det serveras fantastiskt kaffe och du kan även boka en kaffeprovning.

En växande gemytlig stadsdel – Inre hamn

På knappt 10 minuters promenad från centrum hittar du Inre hamn. Där kan du njuta av närheten till vattnet och äta gott på någon av de populära restaurangerna på bryggan. På Olssons Bazar finns något att äta från den tidiga morgonen till den sena kvällen på deras bageri och intilliggande restaurang. Är du mer sugen på riktigt bra tapas, räkfrossa en solig sommarkväll eller lokalt öl bryggt i det egna microbryggeriet? Då beger du dig bara till andra sidan av hamnen så löser Naviero, Ankdammen och Good Guys det åt dig!

Kultur och nöjen – en levande berättartradition

Karlstad har ett rikt kulturutbud på flera scener runt omkring i staden. Från den lilla intima scenen som erbjuder stand-up och trubadurafton till den stora maffiga arenaupplevelsen där Melodifestivalen och elithockey kan avnjutas.

Wermland Opera är ett av sex operahus i Sverige med uppsättningar som Shrek, Les Misérables och Wagners Ringen. I den gamla gjuteriverkstaden Nöjesfabriken finns tre konsertscener, bowlinghall, tapasrestaurang och den prisbelönta nattklubben Verket. Scalateatern gästas av både musikartister, stand-up och teater. Sist men inte minst har vi Löfbergs Arena som tar emot de riktigt stora arrangemangen och är hemmaarena för Färjestad BK.

På Sandgrundsudden ligger konsthallen Sandgrund Lars Lerin som har blivit ett riktigt stort besöksmål och där hängs konsten om två gånger per år. Ett stenkast därifrån ligger länsmuseet Värmlands Museum som visar både Värmlands historia och internationella utställningar. På cirka 10 minuters promenad från centrum ligger Brigadmuseum som är ett upplevelsemuseum med stoff från kalla kriget.

Varmt välkommen till Karlstad!

Visit Karlstad – Varmt välkommen till solstaden Karlstad! – Karlstad – Visit Värmland (visitvarmland.com)

About Karlstad

Midway between Stockholm, Gothenburg and Oslo, on the northern shore of Lake Vänern – you’ll find Karlstad. Here you will find a mixture of a vibrant nightlife, food from all corners of the world and a wide range of cultural activities. It’s close to most things and within easy walking distance you’ll find everything you need.

Welcome to the hospitality of Värmland!

Sun, water and the hospitality of Värmland – where Sweden’s longest river meets Europe’s third largest lake you will find Karlstad. The place where the sun always shines. Or ”Sola” if we are to refer to the innkeeper Eva-Lisa Holtz who spread joy and hospitality already in the 18th century. We dare to say that the people here are a bit more open and sunny, but then we are also the city with the happy sun as a symbol.

Värmland also has a long tradition of cooperation to strengthen our region, a cooperation between business, the public sector and the university. Yes, Karlstad can be described in several ways, but the easiest would be to describe the city as a place where people feel good and feel at home.

There is always time for a “gofika” in Karlstad!

And in Sweden, a gofika often involves drinking coffee and eating something really good and sweet.

At Carli Choklad, a stone’s throw from the railway station, there are many different treats. The range includes homemade products such as chocolate pralines, bread, pastries and Italian ice cream.

Artisan Bread, located in beautiful premises at Kasernhöjden, is a modern artisan bakery offering sourdough bread, pastries and coffee. Artisan’s baker was also named Baker of the Year in Sweden in 2018.

Swenströmskas Stenungsbageri is located on Östra Torggatan. Sourdough bread, buns and pastries are some of the goodies you will find at the counter and through the large window you can see straight into the bakery where magic is created.

In the Inner Harbour (Inre hamn) there is often a wonderful smell of freshly roasted coffee from Löfbergs, the coffee roastery in Karlstad. They also run a café called Löfbergs Rosteri and Kaffebar which is located on the glazed ground floor of the coffee scrape, where they serve fantastic coffee and you can also book a coffee tasting.

A growing cosy neighbourhood – Inner Harbour

Less than a 10-minute walk from the city centre, you’ll find the Inner Harbour. Here you can enjoy the proximity to the water and have a nice meal at one of the popular restaurants on the pier. At Olssons Bazar you can eat from early morning to late evening at their bakery and adjacent restaurant. Are you more interested in really good tapas, shrimp on a sunny summer evening or local beer brewed in their own microbrewery? Just head to the other side of the harbour and Naviero, Ankdammen and Good Guys will take care of it for you!

Culture and entertainment – a living tradition of storytelling

Karlstad has a rich cultural offering on several stages around the city. From the small, intimate stage that offers stand-up and troubadour evenings to the huge arena experience where big Christmas shows and elite hockey can be enjoyed.

Wermland Opera is one of six opera houses in Sweden with productions such as Shrek, Les Misérables and Wagner’s The Ring. The former foundry workshop Nöjesfabriken houses three concert stages, a bowling alley, a tapas restaurant and the award-winning nightclub Verket. The Scala Theatre hosts musical artists, stand-up comedy and theatre. Last but not least we have Löfbergs Arena, which hosts big events and is the home arena of Färjestad BK.

At Sandgrundsudden is the Sandgrund Lars Lerin art gallery situated, which has become a major tourist destination and where art is rehung twice a year. A stone’s throw away is the Värmland County Museum (Värmlands Museum), which shows both Värmland’s history and international exhibitions. And about a 10-minute walk from the centre is the Brigade Museum (Brigadmuseum), an experience museum with material from the Cold War.

Mer information

Kirurgveckan återvänder till Karlstad 19-23 augusti 2024. Karlstad har ett bra rykte som värdstad för medicinska kongresser och de brukar vara välbesökta.
Återigen är vi på Karlstad CCC som ligger centralt nära alla hotell och stadens centrum.

Kontakt

Konferenssekretariat
För praktiska frågor kontakta Akademikonferens
Tel: 018-671228
Växel: 018-671003

 

AkademiKonferens

Viktiga datum

1 mars: Abstractinlämning öppnar
2 april: Anmälan öppnar
17 april: Abstract deadline
21 maj: Besked om inlämnat abstract
28 juni: Höjd anmälningsavgift
7 augusti: Ladda upp E-Poster
19-23 augusti: Kirurgveckan 2024

Arrangeras av