Välj en sida

Abstract

Datum:

2 mars: Anmälan öppnar
2 mars: Call for abstracts
31 mars: Deadline abstract inlämning
8 maj: Förlängd deadline abstract inlämning
8 juni: Besked om inlämnat abstract
15 juni: Deadline early bird
7 augusti: Ladda upp E-Poster
17-23 augusti: Kirurgveckan 2020

Instruktioner:

  • Språket ska vara svenska eller engelska.
  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.
  • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.
  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract.
  • Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.
  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

Kontakt:

Frågor angående abstracts skickas till: abstracts.kirurg2020@appinconf.com